Policajti majú výnimku, môžu stáť na zákaze aj na priechode pre chodcov

Policajti majú výnimku, môžu stáť na zákaze aj na priechode pre chodcov

BRATISLAVA / V obľúbenej rubrike Ako to nespackať na vaše otázky odpovedá policajný viceprezident Ľubomír Ábel.

Viktória má brata na invalidnom vozíčku. Chce vedieť, či sa radí medzi chodcov alebo cyklistov. "Osoba pohybujúca sa pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím je posudzovaná ako chodec. To znamená, že pre neho platia ustanovenia zákona o cestnej premávke ako pre chodca. Povinnosti vodiča podľa zákona o cestnej premávke neplatia pre chodca," povedal viceprezident Ábel.

Policajti na priechode

Čitateľ z Trenčína chce vedieť či môže hliadka stáť na priechode pre chodcov. "Policajti totiž pravidelne merajú a stávajú na zebre aj pri východe z odpočívadla na diaľnici pri Trenčíne," opisuje Trenčan.

"Prezídium Policajného zboru, na základe určenia ministra vnútra Slovenskej republiky, vydalo všeobecné povolenie výnimky z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia a iný zákaz, pre služobné motorové vozidlá Policajného zboru pri plnení služobných úloh," hovorí Ábel.

Odsúdený policajt

Táto výnimka je udelená aj hasičom, či záchranárom v službe  a platí do 21. apríla roku 2019. Michal by sa chcel stať policajtom. V minulosti bol odsúdený na peňažný test.

"Bol som v minulosti, konkrétne v roku 2010, odsúdený na peňažný trest. V odpise trestov sa však doslovne píše: na páchateľa sa hľadí akoby nebol odsúdený."

"Ak chcete byť policajtom, za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol odsudený za úmyselný trestný čin. Okrem samozrejme bezúhonnosti pri prijatí sa preskumáva aj spoľahlivosť žiadateľa - skúma sa napríklad, či nepoužíva alkoholické nápoje nadmerne, požívanie omamných látok, prípadne prípravkov, ktoré môžu vyvolať závislosť," odpovedá viceprezident.

Rubriku Ako to nespackať pripravila redaktorka Iveta Krupová:

Zdroj: noviny.sk

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
19:35 Profesionáli II.
20:25 Nemilosrdní
22:30 Hranice
19:00 Ochrana svedkov V.
20:10 Columbo
22:05 Vražedné čísla V.
20:00 Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
20:10 Macko Uško
20:25 Krtko
17:55 Továrna na sny
20:15 Černé zlato
22:30 Vzkaz v láhvi