Vedci z Veda pomáha: Celoplošné testovanie je neefektívne, treba zavádzať opatrenia od odborníkov

Vedci z Veda pomáha: Celoplošné testovanie je neefektívne, treba zavádzať opatrenia od odborníkov Zdroj: SITA
BRATISLAVA / Okrem toho, že vo vládnej koalícii hrozí rozpadnutie, sa ozývajú vedci, ktorí žiadajú o okamžité zavádzanie odporúčaní odborníkov. Celoplošné testovanie, ktoré na Slovensku funguje vedci považujú za neefektívne, dokonca zvyšuje mobilitu.

Vo verejnom vyhlásení vedci vyjadrili sklamanie z výsledkov stretnutia vlády a odborníkov. Podľa nich vláda reflektovala len veľmi malú časť. "Vyzývame preto vládu, aby bezodkladne začala uskutočňovať spoločne dohodnuté opatrenia  s jasným určením termínov a metodiky vyhodnotenia ich účinnosti," píše sa vo vyhlásení. Zároveň dodávajú, že zavedenie opatrení bude mať neskorý efekt. 

Celoplošné testovanie len zvyšuje mobilitu 

Už niekoľko týždňov sa ľudia pravidelne chodia testovať antigénovým testom. Podľa vedcov je spôsob ako to u nás prebieha neefektívny. Dokonca považujú takéto testovanie za riskantné zvyšovanie mobility a aj "pandemickej únavy obyvateľov, zdravotníkov a samospráv," uviedli vo vyhlásení. Faktom je, že krajiny v strednej Európe momentálnu kritickú situáciu pandémie nedokážu kontrolovať. "Je preto nevyhnutné presmerovať pozornosť na cielené testovanie v ohniskách.  Podporujeme aj frekventované samotestovanie v domácnostiach, školách a na pracoviskách," navrhujú vedci. Okrem testovania konštatujú vedci dôležitosť najmä trasovania kontaktov. "Testovanie je dôležité doplniť efektívnym trasovaním kontaktov a vyhľadávaním ohnísk a tiež ekonomickými a logistickými opatreniami, ktoré umožnia všetkým pozitívnym izolovať sa a zostať v karanténe," odkazujú vedci.

Negatívny anitgénový test neznamená nulové riziko

Zároveň naliehavo vedci upozorňujú, že negatívny výsledok, najmä antigénového testu neznamená nulové riziko prenosu infekcie na blízkych. Testovaná osoba môže byť aj napriek negatívnemu výsledku infekčná.

Koronavírus sa šíri najmä medzi príbuznými a kolegami 

Vedci upozorňujú na aktuálnu vážnu situáciu odporúčajú, aby sa ľudia vyhli stretnutiam. "V súčasnosti sa koronavírus najviac šíri medzi blízkymi, priateľmi a kolegami, ktorých považujeme za neinfekčných, lebo ich dobre poznáme, máme ich radi a preto im dôverujeme. Zvažujme preto s kým a ako sa v tomto období stretávame. Blízky kontakt v interiéri bez rúška či respirátora znamená veľmi vysoké riziko prenosu infekcie. Ak sa s niekým musíme stretnúť, stretnime sa radšej vonku, v prírode, kde je šanca prenosu infekcie oveľa nižšia," napísali vo vyhlásení. 

 

Faktory prispievajúce k zlej epidemickej situácii

Najvážnejšie faktory prispievajúce k zlej epidemickej situácii a nedostatočnému efektu zavedených opatrení sú podľa nás tieto: 

 1. Mylný pocit prevládajúci vo verejnosti, že od blízkych osôb sa nenakazíme, pričom najvyššie riziko nákazy je práve v rodinách a medzi priateľmi, a to najmä pri stretnutiach v interiéri.
 2. Vysoký stupeň nedôvery verejnosti v zmysel opatrení, ktoré sa opakovane neprijímajú a nerealizujú včas a dôsledne, takže sa nemôžu prejaviť ich účinky.
 3. Zvyšovanie pandemickej únavy, vyčerpanie a v niektorých prípadoch zhoršovanie existenčných problémov bez adekvátnej podpory.
 4. Pokračovanie plošného testovania antigénovými testami, čo zvyšuje mobilitu, kontakty obyvateľov, a taktiež prispieva k zvyšovaniu pandemickej únavy.
 5. Pocit falošnej slobody spojený s negatívnym výsledkom testovania a strata obozretnosti na niekoľko dní po absolvovaní testu, najmä v mylnej predstave, že epidemická situácia je v okrese na základe výsledkov testovania veľmi dobrá. Nepriaznivé vplyvy tejto formy testovania prevládajú nad benefitmi v podobe identifikovania pozitívne testovaných.
 6. Dlhodobo vysoká úroveň mobility a miešania kontaktov obyvateľov, ich neochota obmedziť svoje pohodlie a zaužívané zvyky.
 7. Snaha uniknúť z reality, napríklad pomocou exotickej dovolenky alebo skrytej socializácie s priateľmi alebo rodinou v interiéroch.
 8. Nejasná a zmätočná komunikácia opatrení obyvateľom, vrátane absencie dlhodobej stratégie.
 9. Nedostatočná ekonomická motivácia dodržiavať izoláciu a karanténu, keď výpadky príjmov domácností nie sú dostatočne kompenzované pandemickou PN, OČR, či pomocou živnostníkom.
 10. Častá nedostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.
 11. Rýchle šírenie nových mutácií aj vďaka vyššie uvedeným faktorom.

 Zo súčasnej krízy navrhujú ako sa z tejto situácie dostať: 

 1. presným pomenovaním doterajších chybných rozhodnutí zo strany exekutívy, zrušením týchto škodlivých rozhodnutí a prevzatím zodpovednosti za tieto rozhodnutia,
 2. jasnou komunikáciou s verejnosťou bez vyvolávania falošných nádejí, obviňovania a lží,
 3. transparentným a pevným nastavením pravidiel a ich dôsledným dodržiavaním,
 4. prioritným zavedením ústretovo nastavenej stratégie, ktorá by nemocniciam a ľuďom proces očkovania čo najviac zjednodušila, a nie komplikovala.
 5. dostupnou a kvalitnou ambulantnou liečbou pacientov s COVID-19

 Najdôležitejším riešením je vakcinácia 

  Aspoň jednou dávkou vakcíny sa už u nás podarilo zaočkovať približne 350 000 ľudí, čo je čo do počtu zaočkovaných na začiatok dobrý výsledok v porovnaní s mnohými inými krajinami. Stále je však zaočkovaná len asi tretina seniorov, ktorí sú najviac ohrození. Európska lieková agentúra (EMA) posudzuje momentálne štyri ďalšie vakcíny okrem tých, ktoré sa už na Slovensku používajú. Po ich predbežnom schválení tak budeme mať k dispozícii viac možností ako urýchliť náš proces očkovania. Len tak sa dá zaručiť bezpečnosť vakcín, ktorá je v našej situácii úplne nevyhnutná a kľúčová. Dôvera v očkovanie je asi najdôležitejším faktorom, keďže na zastavenie pandémie u nás bude potrebné zaočkovať čo najviac ľudí. A to nielen u nás, ale aj v susedných krajinách, v ktorých pracuje, či študuje veľa našich občanov. "Pri tejto príležitosti tiež prosíme všetkých obyvateľov Slovenska, aby využili príležitosť zaočkovať sa, keď na to budú mať možnosť, ktoroukoľvek registrovanou vakcínou. Očkovanie neschválenou vakcínou dôrazne neodporúčame. Čím skôr sa nám to spoločne podarí, tým skôr budeme môcť uvoľniť opatrenia, ktoré nás tak veľmi dlho sužujú, a pomôcť tak celej našej spoločnosti," píšu vo vyhlásení vedci z iniciatívy Veda pomáha. Upozorňujú ale, že očkovanie nie je náhradou za súčasnú akútnu potrebu znížiť mobilitu a dodržiavať opatrenia, je ale dlhodobým riešením pandémie. "Počas najbližších týždňov by sme aj pri zvýšení tempa očkovania znížili úmrtnosť na chorobu COVID-19 iba o niekoľko percent, kým razantnými krátkodobými opatreniami sa už podarilo vo viacerých krajinách aj pri vysokej miere výskytu nových variantov vírusu znížiť počet hospitalizácií a úmrtí znížiť do troch týždňov o viac ako polovicu" napísali vedci. 

   K hladkému priebehu očkovania neprispievajú ani zaznamenané komplikácie s procesom prihlasovania na očkovanie, najmä seniorov. "Informačné systémy NCZI je nutné čo najskôr dostatočne vopred nastaviť na to, aby poskytovali obyvateľom Slovenska ústretovú možnosť zaregistrovať sa na očkovanie a byť o tejto možnosti s dostatočným predstihom informovaný, ideálne im poskytnúť možnosť vopred sa zapísať do poradovníka, v ktorom im bude pridelený termín hneď, ako prídu na rad a v prípade potreby im umožniť zmenu prideleného termínu," uzavreli vedci. 

   

  Zdroj: noviny.sk

  Odporúčame

  TV Program

  12:55 Vtierka Castle
  13:55 Vtierka Castle
  14:50 Prázdniny
  13:10 Poklady z blšáku IX.
  13:35 Poklady z blšáku X.
  14:10 Králi zrubov
  13:05 Skutočné príbehy
  14:20 Prvé oddelenie II.
  14:40 Prvé oddelenie II.
  13:00 Jahôdka a jej kamaráti I.
  13:25 Rev a motoroví miláčikovia I.
  13:50 Volám sa Caillou V.
  12:30 Balón
  14:45 Gagarin
  16:50 Rodinka