Oblačno
22°
Bratislava
Dušan
26.5.2022
COVID AUTOMAT: Aj hlavné mesto bude v rizikovejšej farbe. V oranžovej farbe už len dva okresy
Zdielať na
Koronavírus

COVID AUTOMAT: Aj hlavné mesto bude v rizikovejšej farbe. V oranžovej farbe už len dva okresy

Archívne video Archívna reportáž

BRATISLAVA / Od pondelka, 8. novembra, mapa Slovenska bude opäť tmavšia. K 24 čiernym okresom pribudlo ďalších 12 okresov. V oranžovej farbe ostali už iba 2 okresy, o 2 menej ako minulý týždeň.

od 8. novembra 2021 bude platné rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19:

 • ostražitosť (oranžová farba): okres Komárno, okres Šaľa,
 • 1. stupeň ohrozenia (červená farba): okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Galanta,
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová farba): okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Malacky, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Trenčín, okres Trnava, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,
 • 3. stupeň ohrozenia (čierna farba): okres Banská Bystrica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom;

​Zdôvodnenie zmien oproti stupňu v Covid Automat

Zmeny oproti indikovaným stupňom sú zdôvodnené jednotlivými regionálnymi úradmi. 

RÚVZ Banská Bystrica

Za minulý týždeň BB eviduje v okrese Banská Bystrica a Brezno narastajúcu incidenciu ako aj hospitalizáciu pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 z daných okresov. Plná zaočkovanosť osôb nad 50 rokov je naďalej v oboch okresoch pod 65% (okres BB - 63,9%, okres BR - 54,4%)

RÚVZ Bardejov

Epidemiologická situácia v okrese Bardejov v porovnaní s predchádzajúcim týždňom je nezmenená. Mali sme hlásený len zanedbateľne nižší počet pozitívne testovaných /cca 70 prípadov, čo je vlastne počet, ktorý sme zachytili týždeň pred tým. Takže v konečnom dôsledku je počet pozitívne testovaných rovnaký. Na základe hlásení z NsP Bardejov, je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom hlásený zvýšený počet úmrtí.

RÚVZ Bratislava

Uvedené odporúčame vzhľadom na aktuálne porovnateľné až lepšie epidemiologické parametre okresu MA (vážená 7-dňová incidencia) v korelácii so susediacimi okresmi Pezinok a Senec, ako aj mierou zaočkovanosti obyvateľstva 50+ približujúcej sa k možnosti čerpania "žolíka" na preradenie do nižšej fázy COVID-automatu. 

V rámci Bratislavského kraja boli podľa aktuálnych epidemiologických ukazovateľov okresy Malacky, Pezinok a Senec posúdené a zaradené do 2. fázy ohrozenia - tzn. do bordovej farby podľa platného COVID-automatu, pričom v prípade okresov Senec a Pezinok bol využitý ich jeden disponibilný žolík  a to vzhľadom na úroveň plnej zaočkovanosti osôb nad 50+ rokov na 65%. V prípade okresu Malacky boli posúdené lepšie lokálne epidemiologické charakteristiky ako aj úroveň zaočkovanosti obyvateľstva nad 50+ rokov blížiacej sa k 65 %.

V prípade okresu Bratislava I-V došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu potvrdených osôb na COVID-19 natoľko, že aj s použitím 2 disponibilných žolíkov musela byť Bratislava preradená do II. fázy ohrozenia (červená farba).

RÚVZ Čadca

V oboch okresoch došlo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opäť k zhoršeniu epidemiologickej situácie, pričom výskyt ochorení bol zaznamenaný najmä vo vek. kategóriách 10-14 a 15-19 rokov a následne u osôb v produktívnom veku. Ohniská nákazy sa nachádzajú v spoločných domácnostiach v rámci rodín, u žiakov základných a stredných škôl, ale aj v domovoch dôchodcov v okresoch Čadca a KNM. Zaočkovanosť u osôb nad 50 rokov veku v oboch okresoch sa len mierne zvýšila (o 0,3 - 0,4 %). V KNsP Čadca evidujeme naďalej vysokú hospitalizovanosť, a to najmä neočkovaných osôb proti COVID-19.

RÚVZ Dunajská Streda

Navrhujeme zaradiť okres – Dunajská Streda do 1. stupňa ohrozenia – farba červená. Svoj návrh odôvodňujeme narastajúcim počtom prípadov pozitívne testovaných osôb oproti predchádzajúcemu týždňu – trend zhoršujúci (nárast o 22%).

RÚVZ Komárno

Nebolo zaznamenané výrazné zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese, epidémie sú lokalizované, mierny nárast chorobnosti bol očakávaný pre testovanie veľkého počtu kontaktov RÚVZ Rožňava Za 43. kal. týždeň bolo hlásených 414 ochorení na COVID-19, vážená 7 dňová incidencia bola 322 /100 000 obyvateľov. Aj napriek tomu, že zaznamenávame nárast ochorení na COVID-19 v okrese, ochorenia sa naďalej šíria predovšetkým v školských kolektívoch s následným prenosom do rodín. Ochorelo 93 detí do 18 rokov veku. Naopak nad 65 rokov veku bolo hlásených 26 ochorení na COVID -19. Zotrvanie okresu v bordovej fáze odporučila aj regionálna protiepidemická komisia.

RÚVZ Spišská Nová Ves

V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica sa za posledný 43.kalendárny týždeň epidemiologická situácia sa zhoršila, počet pozitívnych prípadov sa zvýšil 1,5x, šírenie je komunitné, na školách, následne v rodinách a odtiaľ sa to šíri na pracoviskách. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je vo vekovej kategórii 10-14 ročných detí.

RÚVZ Stará Ľubovňa

Zhodnotením aktuálnej epidemiologickej situácie na území okresu Stará Ľubovňa, môžeme konštatovať, že kým v 42. kalendárnom týždni sme evidovali 463 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19, tak v 43. kalendárnom týždni je to 733 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19, čo je oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu nárast o 270 prípadov viac. V mestskej časti Podsadek po víkendovom testovaní RT PCR vyšetrením bolo 123 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 z 260 testovaných osôb. Naďalej evidujeme z epidemiologického vyšetrovania nárast počtov pozitívnych prípadov žiakov (280 detí do 18 rokov veku; 39,2 %) a zamestnancov v zariadení pre deti a mládež s následným šírením ochorenia COVID-19 v rodinách. V rámci hospitalizácie v Ľubovnianskej nemocnici, n. o. k 1.11.2021 evidujeme 30 hospitalizovaných pacientov, z toho na UPV sú 3 pacienti a situácia je porovnateľná s predchádzajúcimt týždňom. Zaočkovanosť okresu Stará Ľubovňa za týždeň mierne narástla v plnej zaočkovanosti z 34,0 % na 35 %, na rovnakej úrovni zostáva zaočkovanosť jednou dávkou a zaočkovanosť nad 50 rokov (z 58,2 % na 58,4 %).

RÚVZ Svidník

V okrese Svidník sme zaznamenali mierny pokles ochorení oproti minulému týždňu. V 1 obci v marginalizovanej komunite prebehlo testovanie intervenčným tímom MZ SR, kde bolo potvrdených za minulý týždeň 25 ochorení z 31 testovaných osôb. V okrese Stropkov je mierny nárast chorobnosti oproti minulému týždňu. Ochorenia sa vyskytujú v rámci celého okresu. V obidvoch okresoch je vysoká úroveň komunitného šírenia.

Tri hlavné skupiny:

 1. Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

 2. Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne Očkované, Testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 Prekonali za ostatných 180 dní.

 3. Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Faktory pre výpočet v akej farbe sa nachádza okres:

 • 7 dňová incidencia v danom okrese, do úvahy sa berú všetky testy - aj PCR, aj antigén. 

 • Zaočkovanosť okresu, konkrétne počet zaočkovaných nad 50 rokov veku.
  Ak je nad 55% upravuje stupeň Covid Automat o 1 stupeň lepšie, za každých ďalších 10% plne očkovaných osôb. Prvá úprava smerom k lepšiemu nastáva pri 65% plnej zaočkovanosti tejto skupiny ľudí v okrese.

 • Lokálny epidemiológ na RÚVZ má možnosť výsledné skóre pozmeniť o jeden stupeň nahor (tmavšia farba), alebo nadol (svetlejšia farba), pri zmene sa vyžaduje písomné zdôvodnenie, ktoré je uverejnené.

 • Vývoj je hodnotený s predchádzajúcim týždňom, do prísnejšej farby môže prejsť okres okamžite - z týždňa na týždeň, k lepšej farbe treba potvrdenie nasledujúceho týždňa.

 • Susedné okresy sa nemôžu líšiť o viac ako 1 stupeň, okolité okresy sa prispôsobia farbe rizikovejšieho okresu, aby rozdiel medzi nimi bol maximálne 1 stupeň oproti kalkulovanej úrovni rizika.

Bohoslužby

Pri bohoslužbách vidieť rozdiel s hromadnými podujatiami. Keď v čiernej farbe sú hromadné podujatia pre skupinu "základ" zakázané, bohoslužby sú povolené s obmedzením. 

Chcem navštíviť bohoslužbu:

Som plne zaočkovaný:

- V zelenej a oranžovej farbe bez obmedzenia, bez potreby testu.
- V červenej a bordovej farbe je potrebné mať zoznam účastníkov.
- V čiernej, najrizikovejšej farbe, je obmedzený počet 100 osôb. 

Som v skupine OTP:

- V zelenej farbe je na státie max. 50% kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%.
- V oranžovej farbe v interiéri na sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity.
- V 1. stupni ohrozenia (červená farba) maximálna kapacita 25%, pokiaľ nie je určená celoplošne na max. do 150 osôb. Takisto je povinný zoznam účastníkov.
- V bordovej farbe maximálne 25% kapacity. Maximálne 50 osôb a povinný zoznam účastníkov.
- V najrizikovejšej farbe je max. 1 osoba na 15 metrov štvorcových s povinným zoznamom účastníkov. 

Som v skupine základ:

- V zelenej farbe na státie max 50% kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%, maximálne do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. 
- V oranžovej farbe v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50 a je povinný zoznam účastníkov
- V červenej farbe je max. 1 osoba na 15 metrov štvorcových a povinný zoznam účastníkov
- V bordovej farbe je max. 1 osoba na 15 metrov štvorcových a povinný zoznam účastníkov
- V čiernej farbe  je max. 1 osoba na 25 metrov štvorcových a povinný zoznam účastníkov

Chcem navštíviť hromadné podujatie:

Som plne zaočkovaný:

- V zelenej a oranžovej farbe bez obmedzenia, bez potreby testu.
- V červenej a bordovej farbe je potrebné mať zoznam účastníkov.
- V čiernej, najrizikovejšej farbe, je obmedzený počet 100 osôb a povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

Som v skupine OTP:

- V zelenej farbe je na státie max. 50% kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%.
- V oranžovej farbe v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri
- V 1. stupni ohrozenia (červená farba) maximálne 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb a povinný zoznam účastníkov
- V bordovej farbe maximálne 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb a povinný zoznam účastníkov
- V najrizikovejšej farbe je zakázané

Som v skupine základ:

- V zelenej farbe na státie max 50% kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri, obmedzenia podľa príslušného semaforu, obmedzenia podľa plochy priestoru
- V oranžovej farbe v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, obmedzenia podľa príslušného semaforu a povinný zoznam účastníkov
- V červenej farbe je maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semaforu a povinný zoznam účastníkov
- V bordovej farbe je maximálne 6 osôb a povinný zoznam účastníkov
- V čiernej farbe je zakázané.

Chcem navštíviť fitness centrum:

Som plne zaočkovaný:

- V zelenej a oranžovej farbe bez obmedzenia, bez potreby testu.
- V červenej farbe max. 50 osôb alebo min. 15 m2 / osobu
- V bordovej farbe max. 20 osôb alebo min. 15 m2 / osobu
- V čiernej farbe je zakázané.

Som v skupine OTP:

- V zelenej farbe max. 50 osôb alebo min. 15 m2 / osobu
- V oranžovej farbe max. 20 osôb alebo min. 15 m2 / osobu a povinný zoznam účastníkov
- V 1. stupni ohrozenia (červená farba) max. 10 osôb alebo min. 25 m2 / osobu a povinný zoznam účastníkov
- V bordovej farbe je zakázané.
- V čiernej farbe zakázané. 

Som v skupine základ:

- V zelenej farbe max. 25 osôb a povinný zoznam účastníkov.
- V oranžovej farbe max. 10 osôb a povinný zoznam účastníkov.
- V červenej farbe je zakázané. 
- V bordovej farbe je zakázané. 
- V čiernej farbe je zakázané.

Chcem ísť do reštaurácie:

Som plne zaočkovaný:

- V zelenej farbe bez obmedzenia 
- V oranžovej farbe v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.
- V červenej farbe v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.
- V bordovej farbe v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení
- V čiernej farbe bude okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

Som v skupine OTP:

- V zelenej farbe bez obmedzenia 
- V oranžovej farbe v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.
- V červenej farbe v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.
- V bordovej farbe bude okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) a terasy 2 metre rozostupy medzi stolmi, otvorené minimálne 50% stien
- V čiernej farbe bude okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) 

Som v skupine základ:

- V zelenej farbe bez obmedzenia 
- V oranžovej farbe môžu byť otvorené terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50% stien
- V červenej farbe bude okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)
- V bordovej farbe bude okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)
- V čiernej farbe bude okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)​

Povinnosť nosenia rúšok

Oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Bordové a čierne okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Návštevníkmi v zdravotníckych zariadeniach budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie Covid- 19. Musí to byť PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu. Antigénový test nemôže byť starší ako 24 hodín od odberu. Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Prevádzky a podujatia

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať z ponúkaných troch režimov, v akom z nich budú fungovať.

Základ:  prístup pre všetky osoby.

Režim OTP: znamená, že do prevádzky môžu vstúpiť očkovaní, testovaní, alebo tí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, pričom negatívny výsledok má byť z PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu. Pri antigénových testoch nesmie byť výsledok starší ako 48 hodín od odberu.

Očkovaní: je to režim iba pre kompletne zaočkovaných. Kompletne zaočkovaní sú ľudia, ktorí sú 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny - 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou, 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania Covid-19. Na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí byť viditeľne vyznačený priestoroch prevádzky. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

Výnimky z povinnosti zavedenia režimu

Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

Súvisiace články

Najčítanejšie