Skoro jasno
Bratislava
Veronika
4.2.2023
Od pondelka sa deti môžu vrátiť do škôl. Tieto majú výnimku z testovania
Zdielať na
Koronavírus

Od pondelka sa deti môžu vrátiť do škôl. Tieto majú výnimku z testovania

BRATISLAVA / V piatok, 4.decembra na mimoriadnom rokovaní vlády schválili uznesenie vlády, v ktorom schvaľujú otvorenie škôl a návrat detí od pondelka. Toto uznesenie vlády bude špecifikované a postupne uverejňované prostredníctvom vyhlášok aj od hlavného hygienika.

Plán, ktorý navrhol minister školstva Branislav Gröhling na začiatku týždňa nebol schválený. V piatok, 4.decembra zasadli na mimoriadnom rokovaní vlády a dospeli k uzneseniu. Celé rozhodnutie je na dobrovoľnosti. Zriaďovatelia a riaditelia škôl sa budú môcť rozhodnúť, či otvoria školy. Žiaci budú mať stále k dispozícii aj možnosť dištančnej výučby z domu. "Našli sme stred, kde sa vieme všetci stretnúť v názoroch. Následujúce dni budú zverejnené vyhlášky a rôzne manuály," reaguje na predchádzajúce slová minister školstva. V pondelok sa nemusia otvoriť všetky školy, ale tie, ktoré sa prihlásili a postupne sa budú pridávať. 

Počas víkendu sa uskutoční pilotné testovanie na školách, následne sa od pondelka 7. decembra spustí otváranie tých škôl, ktoré o to prejavia záujem. "V tejto situácii spoločne naberáme odvahu,aby sme obidve práva - právo zdravia a na vzdelanie dokázali skĺbiť," uzavrel svoju reč Matovič. Šéf rezortu školstva zároveň dodal, že sa chcú pripraviť najmä na január a počas testovania chcú odhaliť všetky technické chyby a tiež nastaviť pravidlá. Podľa Matoviča sa školy nemusia otvárať iba na začiatku týždňa, no môžu tak urobiť aj uprostred týždňa. Tvrdí, že bude na slobode riaditeľa a zriaďovateľa, či sa rozhodne otvoriť niektorú triedu alebo celú školu.  

 • Povolenie na otvorenie škôl začína 7. decembra 
 • Otvoriť školy môžu, ale nemusia
 • Podmienkou na návrat do škôl je negatívny test
 • Súčasťou návštevy škôl je aj pravidelné pretestovanie
 • Testovanie bude závisieť od epidemiologickej situácie v okresoch
 • V najmenej zasiahnutej oblasti bude pretestovanie každé 3 týždne, vo viac zasiahnutej každé 2 týždne a v najviac zasiahnutej oblasti každých 7 dní
 • Testovať sa budú žiaci, učitelia a zamestnanci školy
 • Z rodiny by mal byť otestovaný jeden zákonný zástupca v domácnosti
 • Rozhodnutie o otvorení škôl závisí aj od počtu žiakov, ktorí budú chodiť do školy

"Ja som robil všetko v súlade s verejným záujmom a podržal som ministra školstva," odpovedal premiér na otázku na základe akej legislatívy sa zapojil do tohto procesu, ktorý mal na starosti minister školstva. Vyzval novinárov, aby našli niečo, čo neurobil správne vo svojom postoji. Nie je si vedomý, že by to nebolo v súlade s legislatívou. Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý uviedol, že z hľadiska ústavno-právnej roviny sa vykonával test proporcionality, ktorý sa napríklad využil aj pri celoplošnom testovaní. Dnes predstavil správu, že podmienka negatívneho testu na vstup dieťaťa do školy je v súlade s právom a nejde sa o diskrimináciu detí. 

"Dnešné uznesenie vlády je utvrdenie z rokovania krízového štábu spred dvoch týždňov. Základným rozdielom je, že sme prišli na riešenie ako zabezpečiť testovanie. Jeden zákonný zástupca, žiaci a učitelia," vysvetlil premiér Igor Matovič. 

Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) v tejto súvislosti odmieta vytváranie dvoch kategórií žiakov a považuje to za zbytočnú šikanu učiteľov, rodičov a detí. "Výsledok rokovania vlády svedčí o tom, že ide o improvizáciu predsedu vlády s nejasným výsledkom podobným tomu, aký sa v plnej miere ukázal po celoplošnom testovaní,“ uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Premiér Igor Matovič berie toto rozhodnutie za "pôrod", ktorý je za nami. Po mimoriadnom rokovaní sa postavil pred médiá premiér Igor Matovič: "Padol mi kameň zo srdca. Obidvaja s ministrom školstva sme sa zhodli, že chceme deti do škôl. A okrem zdravia je dôležité aj vzdelanie detí."

Preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona sa z dôvodu ochrany života a zdravia, žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne, nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,1 ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu2 (ďalej len „škola“) preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového testu na
 • ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19;
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
 • osobu, ktorá je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorá má leukopéniu alebo
 • osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou);
 • žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl;
 • žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020; pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa odseku 2 písm. i) v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020.
page3image1057914256

Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená požadovať od osôb podľa ods. vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť.

Predloženie dokladu podľa ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 2 písm. a) až f) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

Štatutárny zástupca školy je povinný zabezpečiť viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti preukazovať sa a o výnimkách podľa tejto vyhlášky na negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní všetky vstupy do školy.

Celé znenie vyhlášky si môžete prečítať TU

Redaktorka TV JOJ sa spýtala na žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca, keďže bolo napísané iba v období od 7. decembra do 9. decembra 2020. Odpoveď hlavného hygienika bola, že sa to bude týkať toho semafóru pretestovania v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese.

Súvisiace články

Najčítanejšie