Skoro jasno
22°
Bratislava
Urban
25.5.2022
VEĽKÝ PREHĽAD: Kde potrebujete test od pondelka? Aké sú nové opatrenia?
Zdielať na
Koronavírus

VEĽKÝ PREHĽAD: Kde potrebujete test od pondelka? Aké sú nové opatrenia?

BRATISLAVA / Od pondelka 3. mája čakajú Slovensko opäť zmeny. Krajina sa tak sfarbí do troch skupín a niekde si už aj môžete sadnúť do kina. Pozrite si sumár toho najdôležitejšieho, čo sa mení.

Slovensko sa od pondelka, 3. mája, bude deliť na dve skupiny. Jednou z nich sú bordové okresy, pre ktoré patrí 3. stupeň varovania. Tou druhou sú okresy ružovo-červené, v Covid automate sú ako 1. a 2. stupeň varovania. Pre každú zo skupín budú platiť iné pravidlá testovania a opatrenia. Od 9. mája sa rušia seniorské hodiny na nákupy. 

Výnimky pre celé Slovensko zo zákazu vychádzania (bez testu, očkovania, potvrdenia o prekonaní COVID-19)

 • k lekárovi a do lekárne
 • starostlivosťou o blízkeho
 • so psom alebo mačkou do 1000 m od bydliska
 • dieťaťa do jaslí
 • na prijímacie pohovory do škôl + sprievod
 • na orgán činný v trestnom konaní
 • do prírody pre poľovníkov (proti africkému moru ošípaných)

Bordové okresy 

Pravidlá pre vstup do prevádzok v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a pod.). Pravidlá pre vstup na pracoviská v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a podobne).

Jedinou zmenou je: bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení:  

 • Žiaci materskej školy
 • Žiaci základnej školy (prvý aj druhý stupeň)
 • Žiaci strednej školy
 • Žiaci špeciálnej školy
 • Poslucháči jazykovej školy
 • Žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.

Zákaz vychádzania v bordových okresoch je od 5 hodiny do 1 hodiny do nasledujúceho dňa. 

Výnimky od 5:00 do 21:00 (bez testu, očkovania, potvrdenia o prekonaní COVID-19):

 • do potravín a drogérie
 • nákup krmív pre zvieratá
 • zabezpečenie starostlivosti o deti
 • zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá
 • doplnenie pohonných hmôt
 • ma preventívnu prehliadku alebo ako sprievod na prehliadku
 • na očkovanie alebo covid test
 • na pohreb, sobáš, krst
 • cesta do prírody alebo na individuálny šport
 • sprevádzanie dieťaťa za rodičom
 • presúvanie do zariadenia sociálnych služieb
 • zdravotná vychádzka seniora alebo ZŤP do 1000 m od bydliska + sprievod
 • na pojednávanie
 • na prechádzku s dieťaťom (do 6r) do 1000 m od bydliska
 • na bohoslužbu
 • poľovníci - zabránenie afrického moru ošípaných (0:00 - 24:00)

Výnimky od 5:00 do 21:00 (so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19):

 • práca
 • maloobchodná prevádzka (obuv, oblečenie, elektro,…)
 • hromadné podujatie povolené ÚVZ SR
 • cesta do zahraničia (okrem dovoleniek – sú zakázané)
 • cesta na úrad (ak sa nedá úkon vykonať elektronicky)
 • na pohovor, prijímacie konanie, podpis pracovnej zmluvy
 • cesta na zberný dvor
 • do školy pre vybrané skupiny študentov medicíny, ošetrovateľstva, farmácie, pôrodnej asistencie,…
 • na štátnu skúšku VŠ
 • cesta na plaváreň alebo umelú vodnú plochu
 • do múzea, galérie, ZOO, botanickej záhrady
 • na individuálnu alebo rodinnú rekreáciu (spoločná domácnosť)
 • výučba v autoškole

Ružové a červené okresy

V týchto okresoch sa môžu organizovať:

 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia
 • koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
 • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia

Pre organizovanie podujatí v okresoch I. a II. stupňa varovania platia tieto podmienky:

  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50% zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,
  • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny,
  • zamedziť kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, (šachovnicové sedenie)
  • státie obecenstva je zakázané,
  • každá osoba využívajúca služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
  • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia,
  • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
  • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
  • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi. Ak ide o hromadné podujatie a nie stálu prevádzku, musí byť oznámené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr do 72 hodín pred jeho začiatkom (vzťahuje sa len na tento bod) 

Zákaz vychádzania v červených a ružových okresoch od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Ten má podľa rezortu zdravotníctva zabrániť hromadným stretnutiam vo večerných hodinách. Mimo zákazu vychádzania nie je potrebné mať test. 

Výnimky v čase zákazu vychádzania od 21:00 do 1:00: (červené okresy):

 • práca (so 14-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
 • cesta do zahraničia (okrem dovoleniek(so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
 • cesta do školy pre vybrané skupiny študentov medicíny, ošetrovateľstvafarmácie, pôrodnej asistencie,… (so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
 • cesta na štátnu skúšku VŠ (so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)

Výnimky v čase zákazu vychádzania od 21:00 do 1:00: (ružové okresy):

 • práca (so 21-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
 • cesta do zahraničia (okrem dovoleniek(so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
 • cesta do školy pre vybrané skupiny študentov medicíny, ošetrovateľstvafarmácie, pôrodnej asistencie,… (so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
 • cesta na štátnu skúšku VŠ (so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)

Kiná na Slovensku ostanú naďalej zatvorené. Filmové predstavenia sú podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa zatiaľ povolené len v exteriéri a s miestami na sedenie, bez konzumácie jedla, ako je to v prípade divadiel. "Zatiaľ máme dohodu, že nechceme pustiť úplne všetko naraz. Filmové predstavenia budú postupne nabiehať,“ uviedol dnes počas tlačovej besedy k aktuálnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré budú platné od pondelka 3. mája.

Súvisiace články

Najčítanejšie