COVID AUTOMAT: Od 8. marca budú v niektorých interiéroch povinné respirátory. Otváranie škôl nemá jednotný systém

COVID AUTOMAT: Od 8. marca budú v niektorých interiéroch povinné respirátory. Otváranie škôl nemá jednotný systém

Archívna reportáž: Pravidlá od 3.marca embed kód
BRATISLAVA / Už mesiac sa Slovensko riadi Covid automatom, ktorý schválila vláda. Od stredy 3. marca platia niektoré nové opatrenia, ktoré majú spomaliť šírenie pandémie a od 8. marca k ním pribudnú ďalšie. Od rána budú v obchodoch a hromadnej doprave povinné respirátory FFP2. Do platnosti vstúpia aj nové pravidlá pre školy, ale tam je zrejme najdôležitejšie sledovať rozhodnutia zriaďovateľov škôl, pretože univerzálny kľúč neexistuje.

Od 8. marca bude povinnosťou nosiť respirátor FFP2 bez filtra v obchodných prevádzkach a v mestskej hromadnej doprave, od 15. marca následne vo všetkých interiéroch, okrem prvého stupňa základných škôl. 

Cieľom opatrení je podľa schváleného dokumentu znížiť v nasledujúcich troch týždňoch, teda od 1. do 21. marca, mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií v nemocniciach. V prípade, že sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt opatrení, začne podľa návrhu vedcov príprava na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

Aj naďalej platí zákaz vychádzania od 5:00 do 1:00 a zákaz nočného vychádzania v čase od 20:00 do 1:00. Aj v prípade zákazu vychádzania platia výnimky. 

Test nepotrebujú vôbec: 

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako tri mesiace,
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,

Do týchto miest nepotrebujete test v čase zákazu vychádzania

Od 5:00 do 1:00, vrátane zákazu nočného vychádzania môžete ísť bez testu:

 • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného do lekárne,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov),
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Pobyt v prírode

 • Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres.
 • V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu, v inak zafarbených okresoch (červená, bordová, ružová) netreba test
 • Test v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú: okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

Miesta, kde je potrebný test počas zákazu vychádzania

Negatívny test na ochorenie Covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný v čase 05:00 do 20:00:

 • cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
 • povolené hromadné podujatie,
 • výdajné miesto eshopu a iných obchodov,
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
 • cesta na orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor.

Negatívny test na ochorenie Covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný v čase 05:00 do 20:00:

 • cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, podrobnosti sú vysvetlené vyššie,
 • pobyt v prírode v čiernom okrese, podrobnosti vyššie,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
 • cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy.

Výnimky, kde netreba test v čase zákazu vychádzania od 5:00 do 20:00

Bez testu na ochorenie Covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu:

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,
 • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • testovanie na ochorenie Covid-19 a očkovanie proti ochoreniu Covid-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.

Podmienky chodenia do práce: 

 • Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.
 • Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
 • V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.
 • Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

Zdroj: noviny.sk

Odporúčame

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:15 Byť zdravý je výhra
20:25 Šport
19:30 Profesionáli II.
20:30 Bournovo ultimátum
23:00 Bučkovci - Slnko, seno, dedina
20:10 Myšlienky vraha VII.
20:55 Kosti
21:55 Kosti
20:10 Macko Uško
20:25 Krtko
20:35 Ovečka Shaun
18:35 Můj šálek kávy
20:15 Smrt čeká všude
22:30 Sbohem, královno