Jasno
17°
Bratislava
Xénia
2.6.2023
Veziete blízkeho zo zahraničia? Dodržujte tieto oporúčania hlavného hygienika
Zdielať na

Veziete blízkeho zo zahraničia? Dodržujte tieto oporúčania hlavného hygienika

BRATISLAVA / Veziete v aute rodinu, kamaráta, ktorí sa vracajú zo zahraničia? Nezabudnite pri tom dodržať opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Úrad verejného zdravotníctva vydal niekoľko rád, ako postupovať pri prevoze takejto osoby.

Všeobecné zásady pre zabezpečovanie prepravy:

 • Osoby čakajúce na vstup do vozidla musia dodržiavať odstup minimálne 2 metre.

 • Tesne pred vstupom do vozidla je potrebné vykonať u všetkých prepravovaných osôb hygienickú dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 • Prepravované osoby majú povinnosť počas celej doby prepravy nosiť respirátor FFP2, (v prípade ich nedostatku minimálne tvárové rúško) a mať na rukách rukavice.

 • Počas prepravy nepoužívať klimatizáciu a vykurovanie vozidla .

 • Pravidelné vetranie priestorov vykonať prostredníctvom prirodzeného vetrania, ak to nie je možné, vetranie zabezpečiť počas zastávky vozidla za prítomnosti prepravovaných osôb. Prepravované osoby počas tejto zastávky zostávajú na svojich sedadlách.

 • Je potrebné vykonať kontrolu zdravotného stavu prepravovaných osôb

 • v prípade nevytnutej prepravy chorej osoby (vykazujúcej známky respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty), alebo osoby s laboratórne potvrdeným ochorením COVID-19, túto osobu umiestniť do posledného radu sedadiel a oddeliť od ostatných pasažierov minimálne jedným voľným radom sedadiel, osoba má povinnosť mať počas celej doby respitrátor FFP2, ak nie je k dispozícii, použije respirátor FFP3. Ak má respirátor s výdychovým ventilom, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom. Nosenie samotného tvárového rúška nie je v tomto prípade prípustné.


Pravidlá pre zabezpečenie prepravy hromadným dopravným prostriedkom:

 • Ak je to možné, obmedziť počet prepravovaných osôb prostredníctvom vozidiel hromadnej dopravy  (napr. autobusy) na minimálne 50 % kapacity vozidla.

 • Usádzanie osôb vykonávať formou „zipsovania“ (t. j. ak je možné zabezpečenie odstupu jednotlivých prepravovaných osôb vo vzdialenosti aspoň 1,5 m).

 • Prepravované osoby usádzať tak, aby sedeli jednotlivo.

 • V prípade, že vodič nie je vo vozidle oddelený od prepravovaných osôb, je potrebné, aby prepravované osoby neboli usádzané naprvý rad sedadiel za vodičom.

 • V prípade, ak je vozidlo vybavené toaletou, je potrebné toaletu využívať len v nevyhnutných prípadoch. Na toaletu zabezpečiť jednorazové utierky na ruky, tekuté mydlo a dezinfekčný prostriedok na ruky s virucídnym účinkom.

Pravidlá pre zabezpečenie prepravy prostriedkom individuálnej osobnej prepravy:

 • Miesto vedľa vodiča sa neobsadzuje.

 • Cestujúci musia sedieť vzadu, a to maximálne dvaja.

 • Ak je známy stav infekciozity prepravovaných osôb, prepravovať spolu iba osoby negatívne alebo pozitívne na COVID-19.


Pravidlá pre osoby zabezpečujúce prepravu

Vodič vozidla hromadnej alebo individuálnej osobnej dopravy:

 • Je potrebné zabezpečiť základné osobné ochranné pracovné prostriedky OOPP -respirátory FFP2 (v prípade ich nedostatku minimálne chirurgické rúško), rukavice a dezinfekčný prostriedok k pravidelnej dezinfekcii rúk.

 • OOPP je potrebné používať po celú dobu prepravy osôb, v prípade že je prepravovaná osoba so známkami akútneho respiračného ochorenia alebo s laboratórne potvrdeným ochorením COVID-19,  nie je prípustné u vodiča použiť samotné chirurgické rúško.

 • V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľovi.

Pracovníci koordinujúci prepravované osoby:

 • Je potrebné zabezpečiť základné OOPP - respirátory FFP2 (v prípade ich nedostatku minimálne chirurgické rúško), rukavice, okuliare / tvárový štít a dezinfekčný prostriedok k pravidelnému čisteniu rúk.

 • OOPP je potrebné používať po celú dobu koordinácie osôb.

 • Pri komunikácií s prepravovanými osobami dodržiavať bezpečnú vzdialenosť minimálne 2 metre.

 • V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľovi.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy