Zatiahnuté
Bratislava
Miloš
23.1.2022
ZDRAVOTNÍCTVO: Slováci vlani spotrebovali menej liekov ako v roku 2019
Zdielať na
Noviny.sk

ZDRAVOTNÍCTVO: Slováci vlani spotrebovali menej liekov ako v roku 2019

BRATISLAVA - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zaznamenalo po náraste v predchádzajúcich rokoch medziročný pokles celkovej spotreby liekov z pohľadu finančnej úhrady o štyri percentá. Na lieky sa v roku 2020 minulo celkovo 1,8 miliardy eur, informovala hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Z toho úhrada zdravotných poisťovní tvorila sumu vo výške takmer 1,4 miliardy eur, čo predstavuje pokles o necelých päť percent oproti roku 2019. Najväčšiu finančnú položku z týchto výdavkov vo výške viac ako 1,2 miliardy eur tvorila úhrada za lieky vydané na lekársky predpis a lieky hradené z verejného zdravotného poistenia. Medziročný pokles zaznamenali poisťovne aj pri úhradách za lieky vydané z nemocničnej lekárne pre vlastnú a zmluvnú nemocnicu, a to o takmer 16 percent. Úhrady za výdaj z verejných lekární do neštátnych ambulancií narástli takmer dvojnásobne. Úhrady platené pacientom klesli o 1,6 percenta, Slováci za lieky v roku 2020 zaplatili viac ako 438 miliónov eur.


Spotreba liekov vyjadrená počtom balení medziročne klesla o necelých päť percent. Z celkového počtu takmer 149 miliónov balení vydaných liekov najväčší podiel tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, a to viac ako 61 percent. Necelých 25 percent predaných balení predstavovali voľnopredajné lieky a viac ako sedem percent lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie. Počet balení vydaných bez úhrady z verejného zdravotného poistenia činil najnižší podiel, a to 6,5 percenta z celkovej spotreby balení liekov.

Celkovú spotrebu liekov ovplyvnila aj pandémia ochorenia COVID-19. Už v prvom štvrťroku krátkodobá spotreba oproti roku 2019 narástla, čo mohlo súvisieť s predzásobením sa Slovákov liekmi na dlhodobé užívanie a prevenciu pred koronavírusovou infekciou. V druhom štvrťroku nastal pokles, no v treťom sa po uvoľnení vládnych opatrení spotreba liekov dostala na takmer rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom roku. Vo štvrtom štvrťroku po opätovnom zhoršení epidemickej situácie a následných protipandemických opatreniach sa spotreba liekov opäť znížila. Podobný vývoj farmaceutického trhu zaznamenali aj iné štáty.

Najčítanejšie