Oblačno
Bratislava
Bohuš
27.1.2022
Od pondelka sa prerušuje prezenčná výučba na školách v Bratislave, Malackách, Pezinku a Senci
Zdielať na
Koronavírus

Od pondelka sa prerušuje prezenčná výučba na školách v Bratislave, Malackách, Pezinku a Senci

BRATISLAVA / Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení prezenčnej výučby pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec. Materské školy a prvý stupeň základných škôl zostáva v prezenčnej forme.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava prerušuje prezenčnú výučbu z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. 

RÚVZ nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec zákazom prezenčného vzdelávania:
a) 2. stupeň základných škôl,
b) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s výnimkou materských škôl
a 1. stupňa základných škôl,
c) gymnázia,
d) stredné odborné školy,
e) stredné športové školy,
f) školy umeleckého priemyslu,
g) konzervatóriá,
h) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže. 

"V situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a keď u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu, je prechod na dištančnú formu vzdelávania veľmi dôležitým nástrojom. Na tomto sa zhodujú epidemiológovia i ďalší odborníci v medicíne aj verejnom zdravotníctve – vrátane odborného konzília," povedal hlavný hygienik Ján Mikas. 

"Regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré rozhodli o plošnom prerušení prezenčného vyučovania vo svojich územných obvodoch, si uvedomujú závažnosť svojich rozhodnutí. Nerobia to „len tak od boku“. Ide o odborníkov z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva a tieto kroky prijímajú v spolupráci s miestnymi krízovými štábmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami, inými rezortmi či inštitúciami," komentoval Mikas zatváranie škôl. 

K plošnému zatváraniu škôl vo svojej územnej pôsobnosti nateraz pristúpili regionálne úrady verejného zdravotníctva v Rožňave, Vranove nad Topľou, Lučenci, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Trnave, Rimavskej Sobote, Senici, Galante a Čadci. RÚVZ-y v Rožňave a vo Vranove nad Topľou po zhodnotení situácie k tomuto kroku pristúpili od pondelka 29. novembra. RÚVZ-y v Lučenci a v Dolnom Kubíne pristúpili k uzatvoreniu škôl vo svojej územnej pôsobnosti od 30. novembra. RÚVZ-y v Banskej Bystrici, Trnave, Rimavskej Sobote, Senici pristúpili k uzatvoreniu škôl vo svojej územnej pôsobnosti od prvého decembra. RÚVZ v Galante a Čadci pristúpi k uzatvoreniu škôl vo svojej územnej pôsobnosti od druhého decembra.

Od budúceho týždňa prechádzajú žiaci stredných škôl a druhého stupňa základných škôl v okresoch Prievidza a Partizánske na dištančnú formu vzdelávania. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú dnes vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Zákaz prezenčného vyučovania sa týka všetkých žiakov stredných odborných škôl, gymnázií aj žiakov druhého stupňa ZŠ v Prievidzskom okrese a okrese Partizánske. Cieľom opatrenia, ktoré bude platiť do 17. decembra, teda do začiatku posunutých vianočných prázdnin, je zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19.

Súvisiace články

Najčítanejšie