Gröhling: Pretestovanie škôl do 7. decembra logisticky zvládnuť nevieme, vyskúšať si môžeme pilotne niektoré kraje a ročníky

Gröhling: Pretestovanie škôl do 7. decembra logisticky zvládnuť nevieme, vyskúšať si môžeme pilotne niektoré kraje a ročníky

BRATISLAVA / Študenti a žiaci, ktorí sú aktuálne na dištančnom vzdelávaní, by sa mohli vrátiť do škôl, je to ale podmienené pravidelným testovaním detí aj rodičov. Ako to bude vyzerať v praxi, prípadne, či má táto podmienka úskalia, nám v Ranných novinách ozrejmil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Návrat žiakov do škôl je podmienený testovaním. V najbližších hodinách by sa malo rozhodovať, či budú nejaké výnimky testovania a hranice rozdelenia žiakov. "Podmienka bola, že musíme pretestovať, či už deti, študentov, rodičov a učiteľov. Padlo to včera večer o siedmej hodine, takže my sme mali ešte včera stretnutie a dnes budeme hľadať odpovede na všetky tie otázky, ktoré sú. Aj na tú, či stanovíme nejakú hranicu v rámci triedy, či bude nejaká výnimka alebo prerozdelenie detí, že tie budú na dištančnom a tie na prezenčnom," povedal v Ranných novinách TVJOJ minister školstva Branislav Gröhling.

"V súčasnosti ešte naozaj neviem na to odpovedať, lebo sa na to musím pozrieť aj čo sa týka legislatívy a ostatných vecí," dodal Gröhling. Minister informoval, že budú oslovovať zriaďovateľov škôl a následne sa s nimi snažiť dohovárať. V súčasnosti nie je isté, čí sa deti 7. decembra do škôl dostanú. "My toto nedokážeme logisticky zvládnuť. Ministerstvo obrany bude zabezpečovať nejaké masívne celoplošné testovanie, takže my musíme osloviť zriaďovateľov škôl, štátnych, verejných, súkromných a cirkevných. Myslím si, že dokážeme zvládnuť pilotne nejaké kraje, ročníky, tam si to môžeme logisticky vyskúšať, pretože si myslím, že naozaj toho 8. januára celoplošne školy nebudeme môcť otvoriť. Toto bude taká tá skúšobná pilotná prevádzka," povedal Gröhling.

Povinná školská dochádzka znamená, že riaditeľ nemôže dieťaťu zakázať vstúpiť do školy, nemôže to podmieňovať testom. Rodičia by mohli opäť podávať trestné oznámenia na riaditeľov, ako to bolo pri rúškach. Na základe tejto skutočnosti Gröhling do budúcna spomenul vyhlášku hlavného hygienika, ktorá by v takejto pandemickej dobe bola ukotvením pre riaditeľov škôl, aby sa zabránilo konfliktom a nedorozumeniam. "V rámci bezpečnosti zdravia sú tam povinnosti a pravidlá, kedy riaditeľ môže takýmto spôsobom rozhodnúť. Budem sa snažiť aby to bolo vyriešené nejakou vyhláškou hlavného hygienika, aby naozaj riaditeľ mal to ukotvenie, že môže rozhodnúť nad niečím, aby nevznikali zbytočné konflikty," tvrdí Gröhling.

Rodičov žiakov zaujíma aj logika testovania, napríklad v prípade súrodencov z prvého aj druhého stupňa, keďže žiaci prvého stupňa sa nemusia testovať a chodia do školy a žiaci druhého stupňa sa musia dať. "Zadanie bolo žiaci druhého stupňa a strednej školy a tí, ktorí sú teraz na dištančnom vzdelávaní a budú sa vracať do škôl, plus učitelia, plus rodinní príslušníci alebo rodičia, tam to tiež budeme musieť zadefinovať, napríklad, keď rodičia nebývajú spolu. O ďalších veciach budú diskutovať spolu s hlavným hygienikom. 

Okrem testovania zriaďovateľmi škôl, majú vznikať aj ďalšie odberné miesta, aby sa dalo uskutočniť do tisíc odberov denne." Aby naozaj to priemerné číslo kleslo na 750 a potom budeme môcť školy reálne otvoriť," hovorí Gröhling. 

Ministerstvo školstva má pre maturantov, teda žiakov 9. ročníka, ktorí mali dlhšiu dobu distančné vzdelávanie, pripravené dve verzie maturít, ktoré sa uplatnia na základe vývoju situácie. Finálne rozhodnutie priebehu maturít by malo MŠ oznámiť v marci. Aktuálne maturity plánujú a uvažujú napríklad o posunutí termínu a úprave obsahu učiva. " Máme pripravené dve verzie maturít, uvidíme ako sa bude vyvíjať situácia. Ja som povedal, že najneskôr na začiatku marca alebo v priebehu marca oznámime, čo sa týka maturít, ako budú fungovať. Zatiaľ plánujeme, že reálne maturity budú, lebo vieme rozšíriť ten čas na niekoľko týždňov. Vieme upraviť obsah učiva, či ho zredukovať, povedal Gröhling.

Polročné hodnotenie sa meniť nemá. "Nebude sa meniť, bude také ako je nastavené, bude to na riaditeľoch, respektíve na pedagogickom zbore," informoval Gröhling. 

Zdroj: noviny.sk/TVJOJ

TV Program

05:05 Najlepšie počasie
05:10 Noviny TV JOJ
05:45 Krimi
05:15 Nové bývanie
05:45 Miláčikovo
06:15 Súdna sieň
05:35 Kutyil s.r.o.
06:15 Hotelová inšpekcia XIII.
07:20 Tradičné recepty z celého sveta III. - Pomocníci v domácnosti
05:05 Zatancuj si s Nely
05:15 Krtko
05:45 Ruby z dúhy I.
05:35 Dobrodružství Hucka Finna
07:30 Až vyjde měsíc
09:15 Noc s králem