Jasno
25°
Bratislava
Ladislav
27.6.2022
Mnohé rodiny si vydýchnu. Od júla čakajú ťažko zdravotne postihnutých viaceré zmeny
Zdielať na
Ekonomika

Mnohé rodiny si vydýchnu. Od júla čakajú ťažko zdravotne postihnutých viaceré zmeny

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Od 1. júla vstúpila do platnosti novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Úprava zákona by priniesla finančné zmeny vo viacerých oblastiach zákona.

Legislatívna úprava prináša viaceré zmeny, napríklad, sadzba za hodinu osobnej asistencie sa zvýši o jedno euro z pôvodného návrhu 2,82 eura na 3,82 eura. Zvýši sa aj hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ŤZP pri príspevku na opatrovanie zo súčasného 1,7-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu na dvojnásobok.

Porastie aj príspevok na opatrovanie v prípade, keď rodič v produktívnom veku opatruje svoje ŤZP dieťa, zo súčasných 49,8 eura mesačne na 100 eur. Ruší sa krátenie peňažného príspevku na opatrovanie, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Úplne sa zruší limit príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu. V súčasnosti sa príspevok na osobnú asistenciu alikvotne kráti, ak príjem ŤZP - posudzovanej ako jednotlivca - presiahol štvornásobok životného minima.

Ako ministerstvo informovalo v tlačovej správe, navýšenie príspevku na opatrovanie bude predstavovať 120 eur a každý nasledujúci rok sa bude táto suma zvyšovať nariadením vlády. "Moja predstava je do konca tohto volebného obdobia dosiahnuť stav, aby príjem opatrovateľov bol na úrovni čistej minimálnej mzdy. Tam do roku 2020 reálne smerujeme. Je to fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné poslanie, pri ktorom zväčša nie je šanca na privyrobenie si," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Spomínaná zmena sa dotkne približne 32-tisíc opatrovateľov v produktívnom veku.

Novela rieši aj zásadné zvýšenie opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. Konkrétne sa v tomto roku zvýši ich príspevok o 92,19 eura, v rokoch nasledujúcich bude postup zvyšovania prostredníctvom nariadení vlády rovnaký ako pri opatrovateľoch v produktívnom veku. Naďalej platí, že ak sú opatrovateľmi poberatelia dôchodku, ten zostáva nedotknutý. Takýchto opatrovateľov je aktuálne cca 22,5 tisíca.

Ďalšou úpravou v novele je zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie pri hospitalizácii opatrovaného nad 30 dní. Navyše, ak opatrovaný človek zomrie, tak opatrovateľ dostane príspevok nielen za ten mesiac, ale aj za mesiac nasledujúci. Po novom budú mať nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do troch rokov.


Ďalšou z veľkých zmien je zrušenie povinnosti vrátiť jednorazový peňažný príspevok po úmrtí fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o príspevok na zdvíhacie zariadenie, príspevok na kúpu auta a v neposlednom rade o príspevok na úpravu bytu. "V praxi poznáme prípady, keď to spôsobuje vážne problémy rodinám a tak sa môžu dostať do situácie, že jednorazovo musia vrátiť úradu práce niekoľko tisíc eur. Preto túto povinnosť definitívne v zákone rušíme," informoval štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. Toto nebude platiť výhradne v prípade, ak sa finančné prostriedky nepoužili na daný účel.

Podľa novely dostanú parkovacie preukazy i ľudia so zníženou imunitou, napr. pri onkologickej liečbe a nárok na príspevok na prevádzku auta budú mať žiadatelia počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu aj bez odkázanosti na individuálnu prepravu.

Tieto zmeny znamenajú aj výrazný finančný dopad na rozpočet. Ministerstvo počíta s navýšením výdavkov o takmer 51 mil. eur už v roku 2018, Každý nasledujúci rok, až do roku 2021, to bude navýšenie rádovo o viac ako 120 mil. eur.

Súvisiace články

Najčítanejšie