Jasno
Bratislava
Valér
18.4.2024
Nemiešajte pri upratovaní chemikálie, môže vám to spôsobiť vážne problémy
Zdielať na

Nemiešajte pri upratovaní chemikálie, môže vám to spôsobiť vážne problémy

BRATISLAVA / V pondelok po úniku chemickej látky na Strednej zdravotníckej škole v Trnave skončilo niekoľko žiakov v nemocnici. POdľa rozboru v laboratóriách išlo o dimetylacetamid a fenol. Presnú dôvod úniku týchto dráždivých plynov zatiaľ polícia nepozná.

Kontrolné chemické laboratórium v Nitre zatiaľ zverejnilo iba predbežné výsledky testov. Vo vzorkách vzduchu objavili 2 dráždivé látky - dimetylacetamid a fenol, ktoré mohli byť súčasťou školských laboratórií.

Podľa našich informácií pracujú aj s verziou, že štipľavý plyn, na ktorý deti reagovali kašľom, mohla spôsobiť aj kombinácia rôznych čistiacich prostriedkov, ktoré sa používajú na dezinfekciu. Túto možnosť pripustil aj Filip Kvetoň z Chemického ústavu SAV. "Mali by sme si dávať pozor na to, čo obsahujú. Väčšina čistiacich prostriedkov je buď na báze kyselín, alebo zásad a keď sa spojí bielidlo s nejakým prostriedkom, ktorý obsahuje kyselinu, dochádza k reakcii," uviedol doktorand Chemického ústavu SAV Filip Kvetoň.

Upozornenie nájdete na každom čistiacom prostriedku. Len je potrebné pozorne čítať drobné písmená so zložením. Ak zmiešate prípravok, ktorého hlavnou zložkou je chlórnan sodný s čistiacim prostriedkom na báze kyseliny - najčastejšie kyseliny fosforečnej, kyselina so zásadou zreaguje a môže uvoľňovať nebezpečné plyny ako je chlór. 

Chlór veľmi intenzívne dráždi sliznice. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest aj slizníc nosa, čoho dôsledkom je sťažené dýchanie a bolesti hlavy. U citlivejších ľudí, malých detí, starších ľudí, alebo ľudí s chronickými ochoreniami je dokonca dráždenie také silné, že môže vyvolať až záchvaty kašľa.

​Nemiešajte

Dva rôzne čistiace prostriedky preto nikdy nemiešajte a nepoužívajte ich ani bezprostredne po sebe na ten istý povrch. Opatrní by ste však mali byť aj pri čistení odtokov, kde sa chlórnan ešte stále môže zdržiavať v záhyboch potrubia a pri kontakte s veľkým množstvom kyseliny z iného prípravku môže dôjsť nie len k uvoľňovaniu dráždivého plynu, ale aj drobnej explózii.

Čistiace prostriedky sú chemikálie, ktoré môžu pri nesprávnom použití spôsobiť menej vážne, ale aj vážne zranenia. "Je dôležité dodržiavať všetky pokyny. Aj to, či a ako sa má riediť s vodou a potom je minimálne na zváženie používanie ochranných prostriedkov, ako sú rukavice, respiračné rúška.," dodáva Kvetoň.

V prípade podráždenia takto postupujte:

  • postihnuté miesto cladiť pod tečúcou vodou minimálne 15 minút
  • v prípade vážnejšieho zranenia vyhľadať lekársku pomoc
  • obal od chemikálie priniesť so sebou k lekárovi, aby vedel, aká chemikália zranenia spôsobila
  • v prípade požitia nevyvolávať zvracanie
  • nezapíjať vodou a niekoľko hodín nekonzumovať mliečne výrobky

Ak ste sa iba nadýchali výparov a nedusíte sa od kašľa, čím skôr sa dostaňte na čerstvý vzduch, priestor poriadne vyvetrajte. Odborníci odporúčajú nekonzumovať mliečne výrobky. Podľa doktoranda zo Slovenskej akadémie vied Filipa Kvetoňa môže mlieko spôsobiť lepšie rozpúšťanie niektorých chemikálií obsiahnutých v danom výrobku. "Tým sa stanú dostupnejšie a nebezpečnejšie pre náš organizmus," dodáva Kvetoň.

Súvisiace články