Zatiahnuté, dažďové prehánky
11°
Bratislava
Arnold
1.10.2022
Chystáte sa na dovolenku? Prinášame podmienky vstupu do vybraných krajín. Na toto si dajte pozor
Zdielať na
Koronavírus

Chystáte sa na dovolenku? Prinášame podmienky vstupu do vybraných krajín. Na toto si dajte pozor

SLOVENSKO/SVET / Pri cestovaní na dovolenky treba myslieť nielen na to, aké podmienky nás čakajú pri návrate, ale naštudovať si aj podmienky, za akých sa dostanete do vybranej destinácie. Svoje vlastné podmienky, môžu mať dokonca aj letecké spoločnosti. Pozreli sme sa preto na vybrané krajiny a podmienky vstupu.

Každá krajina má vlastné podmienky vstupu a aj prípad Chorvátska ukázal, že sa podmienky môžu v krátkom čase úplne zmeniť a treba preto sledovať čerstvé informácie. Ministerstvo zahraničných vecí denne aktualizuje podmienky vstupu do jednotlivých krajín na svojom webe. 

Zelené krajiny: 

Andorra

Podmienky - turisti, ktorí v krajine strávia tri a viac nocí a majú viac ako šesť rokov, budú musieť predložiť:

 • diagnostický test (PCR alebo TMA), nie viac ako 72 hodín pred príchodom do Andorry. 
 • Návštevníci francúzskeho, španielskeho a portugalského pôvodu sú od predloženia testu oslobodení. Rovnako sú oslobodení aj turisti, ktorí prichádzajú z krajín považovaných na covid semafore za zelené zóny.
 • Použitie rúška je povinné vo všetkých verejných priestoroch, a to aj pri zachovaní bezpečnej vzdialenosti. Zároveň je povinné nosiť rúško aj v uzavretých priestoroch, okrem iného v baroch, reštauráciách, obchodoch či kultúrnych zariadeniach, a tiež v aute, pokiaľ cestujete s osobou, s ktorou nebývate v jednej domácnosti. Nariadenie platí pre všetkých od 8 rokov, odporúčané je od 6 rokov.

Belgicko

Podmienky vstupu do krajiny

 •  ostáva naďalej povinnosť vyplniť Health Passenger Locator Form (formulár pri príchode do krajiny). Na základe vyhodnotenia uvedeného formulára bude cestujúcemu zaslaná SMS s ďalšími opatreniami (uloženie karantény a testovania aj pre cestujúcich z oranžovej zóny, ktorých správanie bolo vyhodnotené ako rizikové). Nevyplnenie formulára môže mať za následok začatie právneho konania, odmietnutie nástupu dopravcom alebo odmietnutie vstupu do krajiny.

​Bosna a Hercegovina

 Podmienkou pre vstup je preukázanie sa:
 • negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 z certifikovaného laboratória (nie starším ako 48 hodín ak bol test vykonaný v Európe, resp. 72 hodín ak bol vykonaný mimo Európy),
 • alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 z certifikovaného laboratória (nie starším ako 48 hodín ak bol test vykonaný v Európe, resp. 72 hodín ak bol vykonaný mimo Európy),
 • alebo potvrdením o zaočkovaní vakcínou proti COVID-19 – ak zaočkovanie druhou dávkou (resp. jedinou dávkou v prípade vakcín, ktoré sú podávané v jednej dávke) prebehlo viac ako 14 dní pred príchodom na hraničný priechod Bosny a Hercegoviny,
 • alebo potvrdením od lekára, že osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období od 14 do 180 dní pred príchodom na hraničný priechod Bosny a Hercegoviny.
 • Deti mladšie ako 7 rokov môžu vstúpiť do Bosny a Hercegoviny bez vyššie uvedených potvrdení iba v prípade, že cestujú v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, a ten disponuje niektorým z týchto potvrdení.

 Bulharsko

Slovenskí občania cestujúci do Bulharska od 1. júna 2021 do 31. júla 2021 musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Bulharska alebo pri vstupe na územie Bulharska predložiť jeden z uvedených dokladov: 

 • max. 72 hodín starý negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19;
 • max. 48 hodín starý negatívny výsledok rýchleho antigénového testu (RAT) na ochorenie COVID-19;
 • certifikát o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní; dokument je dvojjazyčný (slovensko-anglický) s QR kódom
   
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných viac ako 15 a menej ako 180 dní predložia výsledok PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT), ktorý potvrdzuje predchádzajúci výsledok ochorenia na COVID-19 (POSITIVE).

Cyprus

 • Slovensko je zaradené od 24. júna do zelenej kategórie
 • vyplniť Cyprus Flight Pass formulár ,
 • v prípade vyzvania sa podrobiť náhodnému testovaniu hneď po prílete (na náklady Cyperskej republiky).
 • Deti mladšie ako 12 rokov sú vyňaté z testovania. Aj ony však musia mať vyplnený Cyprus Flight Pass.
 • Cestujúci z ktorejkoľvek krajiny, ktorí preukážu, že boli zaočkovaní proti COVID-19 všetkými požadovanými dávkami registrovanej vakcíny, sú oslobodení od absolvovania testov PCR tak pred príchodom, ako aj po príchode na Cyprus. ak uplynul požadovaný počet dní medzi poslednou dávkou (v závislosti od vakcíny) a dátumom cesty. Navyše nebudú umiestnení do karantény, aj keď sa zistí, že boli v blízkom kontakte s pozitívnym prípadom COVID-19.

Česká republika

Slovensko je pre Českú republiku od 22. júna zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy COVID-19, teda zelené.

 •  bez povinností pri príchode (v ČR je nutné pre prístup k službám spĺňať epidemiologické požiadavky – očkovanie/test)

Dánsko

Estónsko

 Online cestovný formulár v papierovej forme

 • potvrdzujúci email o vyplnenom cestovnom formulári (viď. Registrácia pred vstupom)
 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o očkovaním na ochorenie COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo nastúpiť do povinnej 10-dňovej karantény (viď. Karanténa).

Fínsko

Od 21. júna 2021 je možné cestovať do Fínska z krajín EÚ a schengenského priestoru bez obmedzení (vrátane turizmu) ak patríte do skupiny osôb, ktoré:

 • sú plne zaočkované a od 2. dávky uplynuli minimálne 2 týždne; 
 • alebo prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 6 mesiacoch; 
 • alebo prekonali COVID-19 a absolvovali prvú dávku očkovania minimálne 1 týždeň pred príchodom.
 • Uznávané sú všetky vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) a WHO

Francúzsko

 • môžu vstúpiť očkované osoby na ochorenie COVID-19, ktoré sa musia preukázať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, ktoré je označené QR kódom.
 • Neočkované osoby sa musia pri vstupe do Francúzska preukázať negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 72 hodín (od vystavenia výsledku).

Grécko

 • online formulár
  Každá osoba nad 12 rokov:
  - negatívny výsledok PCR testu (starý max. 72 hodín)
  - alebo negatívny výsledok antigénového testu (starý max.48 hodín)
  - plne očkovaní

Negatívny výsledok testu nemusí pri vstupe preukazovať:

 • dieťa do 12 rokov
 • osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie v anglickom jazyku z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Grécko uznáva národný certifikát o vykonanom očkovaní v SR vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
 • osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 v rozmedzí 2-9 mesiacov pred príchodom do Grécka a môže to dokázať predložením pozitívneho výsledku PCR alebo antigénového testu v anglickom jazyku vykonaného autorizovaným laboratóriom alebo lekárskym osvedčením potvrdzujúcim, že držiteľ bol pozitívne testovaný na vírusovú infekciu SARS-CoV-2 (grécke orgány neuznávajú potvrdenia o prekonaní, ktoré sú iba potvrdené všeobecným lekárom a nie sú vystavené priamo daným zdravotníckym zariadením na úradnom tlačive).

Holandsko

Podmienky vstupu do krajiny

Slovensko je od 10. júna zaradené do zoznamu bezpečných krajín, nevyžadujú sa podmienky. 

Chorvátsko

​Maďarsko

 • bez obmedzení 

Malta

Podmienky vstupu do krajiny

 • negatívny PCR test na covid-19 nie starší ako 72 hodín už pred vstupom do lietadla na Maltu. 
 • Pokiaľ sa cestujúci nepreukáže negatívnym testom, musí sa podrobiť 14-dňovej karanténe.
 • Po príchode na Maltu všetci cestujúci musia vyplniť vstupné formuláre (Travel Declaration Form, Passenger Locator Form). 

 Monako

Podmienky vstupu do krajiny

 • preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín a zaregistrovať sa na stránke covid19@gouv.mc.

Nemecko

Podmienky pre cestujúcich

 • pri leteckej doprave povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 

Nórsko

Aktualizované informácie o cestovných obmedzeniach pri vstupe do Nórska, ako aj o aktuálnych výnimkách sú dostupné na webovej stránke Nórskej imigračnej služby UDI

Poľsko

 • negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku.
 • Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

 Výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe na územie Poľska platí pre:

 • osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou a od úplného zaočkovania uplynulo najmenej 14 dní;
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky;
 • osoby, ktoré prekročia štátnu hranicu v rámci výkonu profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností v Poľskej republike alebo v susednej krajine;
 • žiakov a študentov študujúcich v Poľskej republike alebo v susednej krajine a ich zákonných zástupcov, ktorí prekračujú hranice spolu s nimi, aby im umožnili toto vzdelávanie;
 • vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy;
 • vodičov motorových vozidiel do 3,5 tony vykonávajúcich prevoz tovarov. 

Rakúsko

Od 10. júna 2021 je pre osoby, ktoré vstupujú a zostávajú na území Rakúska z najmenej rizikových krajín, vrátane Slovenska, zrušená povinná (online) registrácia, avšak len pokiaľ osoba spĺňa  jednu z podmienok 3G, ktorými sú:

 • zaočkovanie
 • alebo prekonanie COVID-19
 • alebo negatívne otestovanie
 • Ak sa osoba na hraniciach nepreukáže žiadnym z uvedených potvrdení 3G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a aj naďalej sa registrovať.

Rumunsko

 • bez obmedzení 

Severné Macedónsko

 • bez obmedzení 

Slovinsko

 • vstup je bez obmedzení, pokiaľ sa na hraničnom priechode predloží potvrdenie (napríklad účet z obchodu, čerpacej stanice), že najmenej 5 dní pred vstupom do Slovinska sa takáto osoba nepretržite nachádzala v krajine, ktorá nie je na červenom zozname.

Španielsko 

 • Vyplnený sanitárny formulár  potrebný aj pri tranzite cez Španielsko osobitne pre každú vstupujúcu osobu (aj deti). Vypĺňa sa spravidla 48 hodín pred odletom (keďže sa uvádza aj číslo sedadla v lietadle a pod.).

Švajčiarsko 

 • po príchode zo Slovenska do Švajčiarska už nie je potrebné absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu a nie je potrebné sa preukazovať negatívnym antigénovým ani PCR testom, pokiaľ prichádzate do Švajčiarska pozemnou dopravou.

Letecká preprava do Švajčiarska

Od 26. júna sa pri prílete do Švajčiarska upúšťa od testovacej povinnosti pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 (po preukázaní sa potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako 6 mesiacov) a pre plne zaočkované osoby (po preukázaní sa očkovacím preukazom, covid certifikátom nie starším ako 12 mesiacov), platí aj po prílete z destinácií s rozšíreným výskytom delta variantu.

 Pokiaľ pasažier neprekonal COVID-19 a nebol zaočkovaný, predkladá pri nástupe do lietadla na kontrolu:

 • test PCR vykonaný za posledných 72 hodín,
 • alebo rýchly antigénový test vykonaný za posledných 48 hodín

 Od 8. februára platí taktiež povinnosť pre všetkých cestujúcich vyplniť online formulár pred príchodom do Švajčiarska.

Švédsko

  Vstup do Švédska zo štátov EÚ a štátov Schengenu je vo všeobecnosti možný len po predložení negatívneho výsledku testu na covid-19, pričom z tejto podmienky sú vyňaté:

  • osoby mladšie než 18 rokov,
  • majú bydlisko vo Švédsku,
  • vykonávajú, zúčastňujú sa, alebo sú predmetom zdravotnej a lekárskej prepravy,
  • personál prepravujúci tovar a iný účastný personál v odvetví dopravy,
  • osoby s naliehavými rodinnými dôvodmi,
  • osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo ktoré majú iné humanitárne dôvody,
  • osoby, ktoré sa vo Švédsku majú podrobiť neodkladnému chirurgickému zákroku alebo inej neodkladnej starostlivosti,
  • osoby, ktoré prekračujú hranice ako súčasť praxe chovu sobov,
  • námorníci,
  • personál v rámci medzinárodnej policajnej, colnej alebo záchranárskej spolupráce,
  • cestujúci prichádzajúci z Dánska, Fínska, Islandu a Nórska.

  Taliansko 

  Pri vstupe do Talianska sa cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí preukázať jedným z nasledujúcich dokladov

  • negatívnym antigénovým (vykonaný výterom) alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu. (Platí pre príchod z EÚ, krajín Schengenu, deti do 6 rokov majú výnimku z testovania)
  • alebo potvrdením, že držiteľ bol zaočkovaný kompletným cyklom vakcíny odporúčanej EMA (slovenský očkovací certifikát) - Corminaty Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Jansen (Johnson&Johnson) a uplynulo aspoň 14 dní od jeho kompletného zaočkovania;
  • alebo potvrdením, že držiteľ prekonal COVID-19 (platnosť potvrdenia je 180 dní od prvého pozitívneho testu);
   Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

  Ministerstvo zahraničných vecí SR

  Červené krajiny: 

  Albánsko

  • bez nutnosti predloženia testu na COVID-19, iných dokumentov ako aj bez nutnosti zotrvania v karanténe. 
  • Pri vstupe do krajiny sa však meria telesná teplota. Osobe, ktorej telesná teplota bude nad 37,5 stupňa Celzia nebude umožnené cestovať ďalej.  

  Čierna Hora

  •  Pokiaľ sa cestujúci pred vstupom do Čiernej Hory zdržiaval v bezpečnej krajine najmenej 15 dní, vstup je možný bez obmedzení.

   Srbsko

  • Na vstup do Srbskej republiky je potrebné preukázať sa negatívnym PCR testom na COVID-19, nie starším ako 48 hodín vydaný referenčným laboratóriom na území Slovenskej republiky alebo vydaný v krajine, z ktorej cudzinec vstupuje do Srbska. 

  Spojené štáty americké

  • Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Brazílii, Juhoafrickej republike, Číne, Indii alebo Iráne počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk.
  • Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu (PCR, antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 3 dni pred plánovaným odletom.

  Tunisko

   •  starší ako 12 rokov (s cestovnou kanceláriou, aj cestujúci individuálne) - je povinný predložiť negatívny PCR-test nie starší ako 72 hodín pred príchodom do krajiny.
   •  vyplniť vstupný registračný formulár, ktorý vygeneruje QR kód. Formulár je taktiež potrebné vytlačiť a mať pri sebe. Tuniské úrady oznámili, že antigenový rýchlotest COVID-19 budú vykonávať u všetkých cestujúcich, ktorí vstúpia na územie Tuniska. Odhalené pozitívne prípady budú transportované do určených karanténnych zariadení na vlastné náklady.
   •  Cestujúci prichádzajúci s cestovnou kanceláriou nesmú po dobu pobytu samostatne opustiť areál hotela. Po 5 dňoch je možné si urobiť ďalší PCR-test na vlastné náklady a potom areál hotela opustiť.
   • Individuálni cestujúci sú povinní podrobiť sa povinnej karanténe po dobu 7 dní v určenom karanténnom hoteli. Pre týchto cestujúcich je povinný druhý PCR-test na 5 - 7 deň po prílete do krajiny

   Výnimky z povinnej 7-dňovej hotelovej karantény pre individuálne cestujúcich:

   • osoby, ktoré obdržali jednu alebo obe dávky vakcíny, musia predložiť doklad o očkovaní a stráviť povinnú karanténu v mieste bydliska;
   • osoby cestujúce v rámci letov organizovaných Ministerstvom zdravotníctva;
   • osoby cestujúce do Tuniska za účelom poskytnutia liečby;
   • zdravotne postihnutí alebo seniori v núdzi;
   • tuniskí a zahraniční diplomati;
   • cestujúci za účelom služobnej cesty nepresahujúcej 5 dní (zrejme úplná výnimka z karantény, ale nešpecifikovaná).

   Turecko

   • Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.
   • Občania SR, ktorí nenavštívili za posledných 14 dní Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.
   •  Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.
   •   vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu aj tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód), ktorý vyhodnocuje potencionálne nakazenie držiteľa kódu. Individuálny kód je taktiež vyžadovaný pri vstupe do obchodných domov, reštaurácií, úradov a pod.

   Čierny krajiny: 

   Dominikánska republika

   • Na letiskách cestujúci podstupujú rýchly test náhodným výberom.  Každému cestujúcemu je meraná telesná teplota. Na letiskách je povinné nosiť ochranné rúško.  Pre vstup do krajiny je potrebné si zakúpiť turistickú kartu.
   •  Od 1. mája 2021 je povinnosť vyplniť pri vstupe do krajiny a pri odchode z krajiny online formulár, ktorý platí len v digitálnej podobe.

   Egypt

   • Od 24. júna 2021 umožňuje Egypt vstup na svoje územie všetkým osobám s dokončením očkovacím cyklom bez nutnosti predloženia PCR-testu.
   • Cestujúci z krajín, ktoré nie sú postihnuté novými mutáciami a podstúpili plnú vakcináciu môžu po 14 dňoch vstúpiť na územie Egypta bez povinnosti PCR-testu.
   •  predložiť potvrdenie o vykonanom ukončenom očkovaní, ktoré je uznávané v krajine pôvodu miestnymi orgánmi štátnej správy (certifikát o vykonanej vakcinácii) a obsahuje QR kód.

   Pre cestujúcich, ktorí nie sú očkovaní alebo nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, platia stále nižšie uvedené doterajšie opatrenia. 

   • Na všetkých miestach vstupu do krajiny je zavedená povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR-testu nie starší ako 72 hodín. Výsledok testu je nutné predložiť v papierovej podobe od certifikovaného laboratória s QR kódom.

   Maldivy

   • Vstup do krajiny je od 10. septembra 2020 podmienený preukázaním negatívneho PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 96 hodín. Z povinnosti testovania sú vyňaté iba deti do 1 roku.
   • Turisti musia pri vstupe predložiť platnú rezerváciu v niektorom z hotelov/rezortov v krajine, všetky ostatné kategórie osôb majú nariadenú povinnú 10-dňovú karanténu.

   Cestujúci, ktorí minimálne 14 dní pred príchodom do krajiny absolvovali očkovanie 2 dávkami vakcíny proti COVID-19 schválenou WHO sú vyňatí z povinnosti predloženia negatívneho PCR testu po prílete a akejkoľvej formy karantény. Deti, ktoré tieto osoby sprevádzajú sú však povinné predložiť negatívny PCR test nie starší ako 96 hodín. 

   Portugalsko

   Pri vstupe do Portugalska sa vyžaduje okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

   • potvrdenie o negatívnom výsledku molekulárneho testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín (RT-PCR, RT-qPCR, NAAT)

   • alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 48 hodín pred vstupom na let

   • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci kompletné očkovanie (akceptujú sa len vakcíny schválené EMA)

   • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou do Portugalska.
   • Pred odletom je povinnosť vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card, rovnako odporúčame riadiť sa inštrukciami leteckých spoločností.

   Zaočkované osoby majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Doklad o očkovaní musí byť formou Digitálneho COVID preukazu EÚ a akceptujú sa len vakcíny schválené EMA.

   Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 musia mať cestujúci Digitálny COVID preukaz EÚ.

   Spojené arabské emiráty

   • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abú Dhabí informuje občanov Slovenskej republiky, že vstup do krajiny nemá jednotné pravidlá.
   • povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 72 hodín, bez výnimky. Preukázať sa negatívnym testom je povinnosť už pred odletom, v opačnom prípade nebude umožnený check-in.
   • Po prílete na letisko je potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave a stiahnuť si povinnú aplikáciu. Tlačivo a informácie o stiahnutí aplikácie budú k dispozícií ako v lietadle, tak i po pristáti pred pasovou kontrolou. Po prílete budú občania SR podrobení opätovnému RT-PCR testu na letisku. Do oznámenia o výsledku testu je povinnosť ostať bez možnosti voľného pohybu na mieste pobytu, ktoré je uvedené v príslušnom tlačive.
   • Vstup do emirátu Abú Dhabí je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 72 alebo 96 hodín (v závislosti od krajiny príletu). Preukázať sa negatívnym testom je povinnosť už pred odletom v opačnom prípade nebude umožnený check-in. Zároveň je potrebné preukázať sa rezerváciou hotela kde bude strávená karanténa 10 dní.

    - Po prílete budú občania SR podrobení opätovnému RT-PCR testu na letisku. Po prílete do emirátu Abú Dhabí je povinnosť absolvovať 10-dňovú karanténu, ktorá bude kontrolovaná prostredníctvom monitorovacieho náramku a stiahnuť si monitorovaciu aplikáciu. Zároveň platí povinnosť podrobiť sa na 8. deň po príchode opätovnému RT-PCR testu. Nesplnenie tejto povinnosti podlieha vysokým pokutám. Emirátske orgány môžu nariadiť osobám prichádzajúcim z vysoko rizikových krajín inštitucionálnu karanténu.

   Spojené kráľovstvo

   Podmienky vstupu do krajiny

   • pri príchode sa preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19.
   •  Odporúčame pred cestou kontaktovať svojho prepravcu a overiť si aktuálne prepravné podmienky. Otestovať sa môžete dať najskôr 3 dni pred plánovanou cestou. Napríklad, ak cestujete v piatok, môžete sa dať otestovať v utorok, stredu alebo vo štvrtok. Je potrebné preukázať originál testu s výsledkom v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku. Preklad nebude akceptovaný. Od tejto povinnosti sú oslobodené deti do 11 rokov. Pokiaľ sa výsledkom testu nepreukážete, môžete byť vylúčený z prepravy, vstup na palubu vám bude zamietnutý.
   •  Všetci cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva sú povinní absolvovať 10-dňovú karanténu.
   •  registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form.
   • Slovensko sa nachádza na oranžovom zozname (Amber list), to znamená že pred príchodom na britské územie sú cestujúci povinní objednať si cez rezervačnú platformu britskej vlády sadu domácich testov na COVID-19 a dodržať 10-dňovú domácu karanténu.

    

   Súvisiace články

   Najčítanejšie