VEĽKÝ PREHĽAD: Opäť sa uvoľňujú pravidlá. Pozrite, čo sa mení vo vašom okrese

VEĽKÝ PREHĽAD: Opäť sa uvoľňujú pravidlá. Pozrite, čo sa mení vo vašom okrese

BRATISLAVA / Minister zdravotníctva spolu s hlavným hygienikom a riaditeľom IZA Matejom Mišíkom predstavili nový Covid automat. V článku nájdete aj presný postup ako sa orientovať a stránku, na ktorej dostanete všetky konkrétne informácie o vašom okrese v danej farbe.

"Chcel by som znovu vyzvať ľudí, aby sa hlásili na očkovanie. Iba to urýchli uvoľňovanie opatrení a možnosť cestovania a aj to, aby sme sa vyhli tretej vlne," odkázal občanom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. 

Úpravy od toho pôvodného Covid automatu

O rozdieloch informoval riaditeľ IZA Matej Mišík. "Zjednotili sme farebnú škálu pre lepšiu orientáciu. Je to skôr kozmetická úprava. Na národnej úrovni sme zmenili pozorovanie jednotlivých parametrov. Počet hospitalizovaných sa berie iba počet akútnych, už sa neberú do výpočtov suspektní. Sledovanie incidencie sme ponechali na jednotnom 7 dňovom intervale," uviedol Matej Mišík. Uviedol, že 7 dňová incidencia je najmä z lepšieho porovnania s ostatnými krajinami, kde už tento interval sa stal štandardom. "Riadime sa regionálnou charakteristikou. Budúci týždeň už bude mapa vykreslená na základe regionálnych parametrov," doplnil Matej Mišík. 

Ruší sa meranie teploty pri vstupe aj potreba negatívneho testu

Vo všetkých okresoch sa ruší povinnosť merať teplotu pri vstupe, takisto aj potreba negatívneho testu. Naďalej ostávajú zatvorené detské kútiky a sedacie prevádzky. V okresoch od oranžovej farby vyššie sú povolené kiná. Podľa slov hlavného hygienika Jána Mikasa sa jedna vyhláška úplne ruší a 4 nové budú prijaté. 

​V oranžových okresoch je možné sa najesť aj v reštauráciách

"V 1. a 2. stupni ostražitosti za kapacitných podmienok bude možná konzumácia v interiéri," konštatoval hlavný hygienik. Na lepšiu orientáciu pripravuje ministerka Remišová systém, v ktorom zjednotí vyhlášky a Covid automat. Väčšina vyhlášok bude účinná od 17. mája, pre športové podujatia od 15. mája a pre návštevy v nemocniciach od 14. mája. Tam, kde sa pre vstup vyžaduje antigénový test, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia. V žltých a oranžových okresoch nebude v interiéri povinný respirátor, ale bude stačiť rúško alebo iné latkové prekrytie. V týchto okresoch budú musieť nosiť rúško v exteriéri len na hromadných podujatiach.

Kapacitné obmedzenia pre prevádzky:

 • Ak nie je ustanovené inak, prevádzky majú kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov. Do tohto limitu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
 • Ak je predajná plocha určená pre zákazníkov menšia ako 15 m2, v prevádzke môže byť najviac 1 zákazník.

 Obchodné domy:

 • Vo všetkých okresoch sa ruší povinnosť merať teplotu pri vstupe. Nie je potrebný ani negatívny test pri vstupe.
 • Trvá zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu. To sa netýka zariadení verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania.
 • Detské kútiky a sedacie sekcie sa môžu otvoriť v okresoch v stupni Monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá).
 • V stupni Monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá) neplatia kapacitné obmedzenia.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

 • Podmienky zostávajú ako doteraz.

Umelé kúpaliská:

 • Povolená kapacita sa odvíja v závislosti od farby okresu:
  • stupeň varovania (bordová): 6 zákazníkov
  • a 2. stupeň varovania (ružová, červená): 10 zákazníkov
  • ostražitosti (oranžová): 30 % kapacity prevádzky
  • stupeň ostražitosti (žltá): 50 % kapacity prevádzky
  • stupeň Monitoring (zelená): bez obmedzení.
 • Podmienky pre tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sú stanovené vo vyhláške osobitne.

Lanovky a vleky:

 • Povolená kapacita kabínkových lanoviek sa odvíja v závislosti od farby okresu. V 3. a 4. stupni varovania (bordová, čierna) nie je ich prevádzka povolená.
  • a 2. stupeň varovania (ružová, červená): kabínky s kapacitou do 10 osôb – iba členovia jednej domácnosti; s kapacitou nad 10 osôb max. 25 % kapacity alebo členovia jednej domácnosti
  • stupeň ostražitosti (oranžová): kabínky s kapacitou do 10 osôb – iba členovia jednej domácnosti; s kapacitou nad 10 osôb max. 50 % kapacity alebo členovia jednej domácnosti
  • Stupeň Monitoring a 1. stupeň ostražitosti (žltá, zelená): bez kapacitných obmedzení.

Hotelové a ubytovacie služby:

 • Maximálna kapacita na jednu izbu je stanovená iba v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) – maximálne 2 dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti.
 • Prevádzka stravovacích a wellness služieb v hoteloch sa riadi podmienkami pre ostatné stravovacie a wellness služby.

Zariadenia spoločného stravovania:

 • Podmienky pre prevádzky verejného stravovania ostávajú rovnaké ako doteraz v okresoch v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) – zákaz konzumácie v interiéri, nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia.
 • Konzumácia v interiéroch bude možná v 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) s kapacitnými obmedzeniami:
  • V 2. stupni ostražitosti (oranžová): max. 4 osoby pri stole alebo členovia jednej domácnosti.
  • V 1. stupni ostražitosti (žltá): max 6 osôb pri stole alebo členovia jednej domácnosti.
 • V stupni Monitoring (zelená) nebudú platiť kapacitné obmedzenia.
 • Vstup nie je podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Fitness centrá:

 • Kapacita je stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže:
  • v okresoch v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová): 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,
  • v okresoch v 1. stupni varovania (ružová): 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,
  • v okresoch v 2 stupni ostražitosti (oranžová): 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,
  • v okresoch v 1. stupni ostražitosti (žltá): 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,
  • v okresoch v stupni Monitoring (zelená): 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

Múzeá, galérie, výstavné siene:

 • V 2. a 3. stupni varovania (červený, bordový) sú povolené len individuálne prehliadky.
 • V ostatných okresoch sa povoľujú skupinové prehliadky; maximálny počet osôb ľudí v skupine je stanovený rôzne podľa farby okresu:
  • v 1. stupni varovania (ružová): max. 10 ľudí
  • v 2. stupni ostražitosti (oranžová): max. 15 ľudí
  • v 1. stupni ostražitosti (žltá): max. 30 ľudí
  • v stupni Monitoring (zelená): bez kapacitných obmedzení.

Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky a podujatia:

 • V 3. stupni varovania (bordová) sú naďalej zakázané.
 • V ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia.
 • V oranžových a lepších okresoch sa povoľujú hromadné podujatia aj pre stojace obecenstvo.
 • Kapacitné obmedzenia a spôsob sedenia sú stanovené rôzne pre jednotlivé farby okresov:
  • v 2. stupni varovania (červená): max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri
  • v 1. stupni varovania (ružová): max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri
  • v 2. stupni ostražitosti (oranžová): pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri; pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri
  • v 1. stupni ostražitosti (žltá): pre sedenie v interiéri   50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí; pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri.
  • v stupni monitoring (zelená): v interiéri najviac 500 ľudí, v exteriéri najviac 1000 ľudí.
 • V oranžových a lepších okresoch bude povolené organizovať podujatia zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny.
 • Konzumácia jedál a nápojov bude v ružových a červených okresoch povolená len v exteriéri, v lepších okresoch bude v interiéri povolená len pre max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti (oranžové okresy) alebo max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy)

Wellness, akvaparky, kúpele:

 • Vo všetkých okresoch sa pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, netreba deťom do 10 rokov.
 • Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v 1. stupni varovania a v lepších okresoch (ružová, oranžová, žltá, zelená). Kapacitné obmedzenia:
  • v 1. stupni varovania (ružová): 1 osoba na 15 m2, najviac 10 ľudí
  • v 2. stupni ostražitosti (oranžová): maximálne 30 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
  • v 1. stupni ostražitosti (žltá): maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
  • v stupni Monitoring (zelená): 4. maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000
 • Kúpele na základe zdravotnej indikácie sú otvorené vo všetkých okresoch.

Taxislužby:

 • Obmedzenia platia vo všetkých okresoch okrem zelených.
 • Cestujúci môžu byť maximálne dvaja v jednom rade.
 • Dezinfekcia po každom zákazníkovi v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová).

Vzdelávacie kurzy a autoškoly:

 • Platí pre ne kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 m2; ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke je 10.

Hromadné podujatia:

 • stupeň varovania (bordová): povolené usporadúvať podujatia do 6 osôb.
 • stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb.
 • stupeň varovania (ružová): povolené do 25 osôb v interiéri alebo do 50 v exteriéri.
 • stupeň ostražitosti (oranžová):
  • sedenie: interiér: do 25 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 50 % kapacity, max. 500 osôb.
  • státie: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
 • stupeň ostražitosti (žltá):
  • sedenie: do 50 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, max. 500 osôb
  • státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.
 • Stupeň monitoringu (zelená):
  • státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.
  • sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.
 • Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný údaje zničiť.

Bohoslužby, obrady krstu a cirkevné a civilné obrady sobáša:

 • V stupni monitoringu a 1. a 2. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) sa kapacitné obmedzenia riadia podľa pravidiel pre hromadné podujatia v danom stupni.
 • V 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého);
  • ak plocha nedosahuje 90 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je  v 3. stupni varovania (bordová) šesť účastníkov
  • ak plocha nedosahuje 150 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je  v 2. stupni varovania (červená) 10 účastníkov
 • pohreby nemajú kapacitné obmedzenia.

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania:

 • Sú zakázané v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová).
 • V 1. stupni varovania (ružová): interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb
 • V 2. stupni ostražitosti (oranžová): interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
 • V 1. stupni ostražitosti (žltá): interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb
 • Stupeň monitoringu (zelená):
  • státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb
  • sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb
 • Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.

Športové podujatia:

 • Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.
 • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.
 • stupeň varovania (ružová): do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri
 • Monitoring, 1. a 2. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová): podmienky platné pre hromadné podujatia.
 • Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
 • Sedenie v každom druhom rade.
 • Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.
 • Organizátor musí vyčleniť dostatok personálu na dohľad nad dodržiavaním opatrení.
 • Pre športové súťaže a tréningy sú stanovené rôzne podmienky pre jednotlivé stupne COVID automatu.

​POSTUP: ako sa orientovať v Covid automate?

Situácia: Nachádzate sa v oranžovom okrese a chceli by ste ísť sa najesť do reštaurácie.
Postup začína tým, že si overíte aktuálnosť farby vášho okresu v konkrétnom týždni. Napríklad 13. mája sú oranžové iba 4 okresy (Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Senec), ak spĺňam túto požiadavku zistím ešte druhý údaj, či je táto aktivita riziková.

Rozdelenie aktivít podľa rizikovosti Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

​V tomto prípade ide o stredne rizikovú aktivitu, keďže je možnosť síce dodržiavať R-O-R, ale je tu aj možnosť stretnutia s pozitívnou osobou na Covid-19, v takomto prípade je odporúčaný test. Pre tých, ktorí spadajú pod výnimky test netreba.

Situácia: Nachádzate sa v ružovom okrese a chceli by ste ísť do wellness.
Postup začína tým, že si overíte aktuálnosť farby vášho okresu v konkrétnom týždni. Okresy v ružovej farbe môžu mať otvorené wellness prevádzky, zároveň je však potrebné mať test. Aj v tomto prípade platí, že test nepotrebujú výnimky.

Zopakujme si:

výnimky z testovania:

 • Očkované osoby 14 dní po 2.dávke očkovania mRNA vakcínou
 • Osoby 4 týždne po 1.dávke očkovania vektorovou vakcínou
 • Osoby 14 dní po 1.dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou) ak prekonali
  ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní
 • Osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní
 • Deti do ukončenia 1.stupňa základnej školy
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Situácia: Nachádzate sa v bordovom okrese a chceli by ste ísť do múzeá.
Postup začína tým, že si overíte aktuálnosť farby vášho okresu v konkrétnom týždni. Ak sa aktuálne nachádzate v bordovom okrese, v súčasnosti môžete ísť do múzeá iba na individuálnu prehliadku - 1 návštevník na 15 metrov štvorcových. V bordovom okrese je potrebný test, okrem výnimiek. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

​Na lepšie zorientovanie a upresnenie informácii vytvorilo ministerstvo informatizácie systém, kde zjednotil vyhlášky a Covid automat. Stačí ak sa budete riadiť pokynmi TU. Zadáte váš okres, kam chcete ísť a všetky potrebné informácie vám systém vygeneruje. 

Zdroj: noviny.sk

Odporúčame

TV Program

20:35 Inkognito
21:40 Inkognito
23:00 Dizajnérske duo Nate a Jeremiah I.
20:30 Tiesňová linka
22:35 Baby na ťahu
00:35 Profesionáli VIII.
21:00 9-1-1 III.
21:55 9-1-1 III.
22:55 Stratené duše V.
21:30 Bob staviteľ XV. - XVIII.
21:40 Krtko
22:10 Kúzlovanie
20:15 Šachový princ
22:10 Noční lovec
23:55 Proxima