Otvárajú sa obchody, plávarne, múzea aj galérie. Vláda schválila uvoľňovanie opatrení od pondelka 19. apríla

Otvárajú sa obchody, plávarne, múzea aj galérie. Vláda schválila uvoľňovanie opatrení od pondelka 19. apríla

BRATISLAVA / Vláda na svojom piatkovom online rokovaní schválila uvoľňovanie opatrení od pondelka 19. apríla. Vláda schválila otvorenie obchodov, plavární a športovísk, galérií, múzeí a pod. Slováci budú môcť ísť do prírody a na individuálnu rekreáciu aj mimo okres s podmienkou, že do čierneho okresu bude potrebný negatívny test nie starší ako 7 dní. Ruší sa aj povinný homeoffice a jeho zachovanie je na dohodne so zamestnávateľom. Vláda ale odporúča všetkým zamestnávateľom, aby umožnila svojim zamestnancom vykonávať stále prácu z domu v maximálnej možnej miere

"Som veľmi rád, že sme vďaka spoločnému úsiliu občanov urobili ďalší krok smerom k životu bez obmedzení. Ďakujem za dodržiavanie pravidiel a prosím, vydržme to a zostaňme zodpovední," povedal premiér Eduard Heger.

"Stále však nad pandémiou nemáme vyhrané, a preto musíme byť obozretní. Iba dôsledné dodržiavanie pravidiel a súbežne s tým masívne očkovanie je cestou k slobode. Dnes sme k nej urobili ďalší krok," uzavrel šéf vládneho kabinetu Eduard Heger.

Čo je nové v uznesení: 

 • cesta do obchodu iného ako životu potrebné veci len s negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. 
 • cesta na hromadné podujatie, ktoré povolil ÚVZ s negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. 
 • cesta na bohoslužbu - nie je potrebný test
 • cesta v prírode s poľovným lístkom za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných
 • cesta na plaváreň alebo inú vodnú plochu s negatívnym testom nie starším ako 7 dni alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní.
 • múzeá, galérie, knižnice, ZOO, botanické záhrady s negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní.
 • individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti s negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. Na cestu do prírody do iného okresu nie je potrebný negatívny test. Stretávanie sa iných domácností je naďalej zakázanž. 
 • autoškola alebo vzdelávacie stredisko s negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní.

Stále trvá zákaz vychádzania po 20:00. Zákaz vychádzania od 05:00 do 20:00 sa nevzťahuje na: 

 • cestu do a zo zamestnania školy a školského zariadenia s negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. 
 • cesta do zamestnania s negatívnym testom nie starším ako 7 dní v IV. a III. stupni varovania (bordová a čierna fáza) alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. 
 • cesta do zamestnania s negatívnym testom nie starším ako 14 dní v II. fáze covid automatu (ružová fáza) alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. 
 • cesta do zamestnania v I. fáze covid automatu (bledoružová fáza) alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. 
 • cesta od 5:00 - 20:00 v nevyhnutnom rozsahu na účel zaobstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup, potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva...)
 • cesta k lekárovi 
 • cesta na preventívnu prehliadku 
 • cesta na testovanie 
 • starostlivosť o blízkeho 
 • venčenie domáceho zvieraťa do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska
 • cesta do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu - je potrebné potvrdenie o služobnej ceste; potrebný negatívny PCR test nie starší ako sedem dní alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní. 
 • cesta dieťaťa do školy a materskej školy 
 • cesta dieťaťa do ZŠ 1. stupňa, špeciálnej školy a školského zariadenia ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym PCR testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní.
 • cesta dieťaťa od 2. stupňa ZŠ,  ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť, a ak jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • sprevádzanie dieťaťa do školy s negatívnym testom nie starším 7 dni alebo po očkovaní 
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • cesta rodiča, inej oprávnenie osoby a cesta dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča
 • presun a cesta do zariadení sociálnych služieb
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby
 • cesta pred OČTK 
 • cesta na pojednávanie 
 • pracovný pohovor
 • cesta osoby s dieťaťom mladším ako 6 rokov do vzdialenosti 1 kilometer od bydliska
 • cesta do zberného dvoru s negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní.
 • cesta študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo, študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť s negatívnym 7 dňovým testom alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní.

Individuálny šport po 20:00 stále zakázaný

Individuálny šport je stále po 20:00 hodine zakázaný. Na to, aby ste mohli ísť do prírody, individuálne športovať na ihrisko v exteriéri alebo interiéri sa vyžaduje: 

 • takýto pobyt sa má vykonať v okrese zaradenom do I., II., alebo III. stupňa varovania
 • takýto pobyt sa má vykonať v okrese zaradaenom do IV. stupňa varovania alebo potvrdením, o očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer, Moderna - musí ubehnúť 14 dní od 2. dávky) alebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca - musia uplynúť 4 týždne po 1. dávke) alebo potvrdenie o prekonaní covid-19 za posledných 180 dní.

Zdroj: noviny.sk

Odporúčame

TV Program

05:40 Krimi
06:15 Ranné noviny
08:30 Bez servítky
05:05 Súdna sieň
05:55 Súdna sieň
07:00 Moja mama varí lepšie ako tvoja
05:10 Prvé oddelenie
05:30 Policajti v akcii
06:15 Nákupné maniačky
05:00 Zabi nudu! II.
05:10 Tashiho svet
05:25 Maxipes Fík
05:50 Dívka z divočiny
07:30 Americká Miss India
09:15 Na nože