Rezort zdravotníctva zaznamenal vlani celkový stav záväzkov vo výške tamer 1,5 miliardy eur

08.05.2018 11:44 Noviny.sk Ekonomika

Rezort zdravotníctva zaznamenal vlani celkový stav záväzkov vo výške tamer 1,5 miliardy eur

BRATISLAVA / Rezort zdravotníctva zaznamenal v minulom roku celkový stav záväzkov 1,46 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 81,34 mil. eur. Najväčší rast záväzkov vykázali zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Vyplýva to z informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2017, o ktorej by mala v stredu rokovať vláda.

Celkové záväzky po lehote splatnosti boli vo výške 791,13 mil. eur, čo je v medziročnom porovnaní viac o 143,89 mil. eur, keďže v roku 2016 boli celkové záväzky po lehote splatnosti na úrovni 647,24 mil. eur. Stav záväzkov spolu na úrovni istiny v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR bol k 31. decembru 2017 vo výške 833,69 mil. eur, z toho záväzky po lehote splatnosti boli v sume 679,24 mil. eur a záväzky v lehote splatnosti tvorili 154,45 mil. eur.

Ministerstvo zdravotníctva prioritne sústreďuje svoje aktivity na 13 najväčších zdravotníckych zariadení vo svojej pôsobnosti. Ako sa píše v materiáli, ide o Univerzitnú nemocnicu Bratislava, Univerzitnú nemocnicu L. P. Košice, Univerzitnú nemocnicu Martin, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica, Detskú fakultnú nemocnicu Košice, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica, Fakultnú nemocnicu Trnava, Fakultnú nemocnicu Trenčín, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. R. Prešov, Fakultnú nemocnicu Žilina, Fakultnú nemocnicu Nitra a Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky.

"Celkové záväzky týchto 13 zdravotníckych zariadení v roku 2017 vzrástli o 123,52 mil. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 20,15 mil. eur," uvádza sa v informácií o vývoji dlhu. Záväzky po lehote splatnosti 13 fakultných a univerzitných nemocníc tvoria 82 % z celkovej hodnoty záväzkov.

Z hľadiska štruktúry záväzkov po lehote splatnosti najvyšší podiel na celkovom dlhu zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR má už dlhodobo dlh voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, čo predstavuje 52,7-percentný podiel z celkového dlhu. Dlh voči verejným financiám (záväzky voči Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam) je 30,1 % z celkového dlhu, dlh voči ostatným zdravotníckym zariadeniam a Národnej transfúznej službe tvorí 5,4 % dlhu, voči dodávateľom energií, t. j. dodávateľom plynu, energií a vody je vo výške 3,3 %.

​Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva spravodlivosti SR vykazujú záväzky po lehote splatnosti k 31. decembru 2017 kumulatívne vo výške 26,19 mil. eur. V porovnaní s rokom 2016 sa záväzky tejto kategórie zvýšili o 1,3 mil. eur. Záväzky v lehote splatnosti sú v celkovej výške 13,53 mil. eur, čo oproti roku 2016 predstavuje pokles o 1,48 mil. eur.

Vývoj záväzkov po lehote splatnosti u zariadení delimovaných na obce, VÚC a transformované na neziskové organizácie za ostatných päť rokov osciluje okolo priemernej hodnoty 78,51 mil. eur. Zo zverejnených informácií vyplýva, že spomínané zariadenia majú záväzky po lehote splatnosti vo výške 85,13 mil. eur. Výška záväzkov v lehote splatnosti je pre túto kategóriu zariadení 46,11 mil. eur. Oproti roku 2016 sa zvýšili záväzky po lehote splatnosti o 10,22 mil. eur, záväzky v lehote splatnosti zaznamenali pokles o 4,76 mil. eur.

Zdroj: noviny.sk/SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

09:30 Súdna sieň
10:20 POLICAJTI V AKCII
11:20 DIVOKÉ KONE
09:50 Simpsonovci XXIV.
10:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
12:15 Mutanti II.
09:40 Policajt z L.A.
10:55 JAG IV.
12:00 Columbo
10:00 Jahôdka a jej kamaráti I.
10:25 Požiarnik Sam VIII.
10:35 Zabi nudu! II.
09:50 Dobrou noc a hodně štěstí
11:35 Love and Mercy
13:45 Tankový prapor