Ako prvý iPhone zmenil svet

Ako prvý iPhone zmenil svet

SILLICON VALLEY / Keď sa v roku 2007 postavil Steve Jobs na pódium konferencie Macworld 2007 a predstavil svetu úplne prvý iPhone, pravdepodobne ani netušil, aké dôležité zariadenie predstavil. Prvý iPhone a ďalšie, ktoré prišli po ňom, zmenili technologický svet.

Prvý iPhone bol akýmsi počítačom do vrecka. Niektorí odborníci mu nepredpokladali dlhovekosť a odsudzovali dotykový displej. Dnes ho má pritom každý smartfón, notebooky a takmer každé moderné auto. 

Presvedčil

"iPhone je ako život vo vrecku. Je to konečné digitálne zariadenie," tak ho nazval vizionár Jobs. Svetu predstavil úplne nový druh produktu. Jobsove konferencie boli naplánované, natrénované a zahrané rovnako dobre ako špičkové divadelné predstavenie.

Počas hodiny stihol Jobs nielen zhodiť a zosmiešniť konkurenciu, ale v prvom rade presvedčiť ľudí v publiku, že éra mobilných telefónov sa skončila. Mali ich nahradiť malé počítače a prvý z nich držal v ruke práve Jobs.

Inšpirácia pre nové produkty

Za desať rokov iPhone obo­ha­til životy ľudí po celom svete s viac ako jed­nou miliar­dou pre­da­ných kusov. Poda­rilo sa mu dorásť do revo­luč­nej plat­formy pre hard­vér, soft­vér a integ­rá­ciu slu­žieb.

Inšpi­ro­val nové pro­dukty vrá­tane iPad, Apple Watch spolu s mili­ónmi apli­ká­cií, ktoré sa stali nevyhnutnými pre náš kaž­do­denný život.

Zdroj: The Verge

Mohlo by vás zaujímať

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

09:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
10:50 Nový začiatok
12:50 Hidalgo
10:15 Holky z porcelánu
12:40 VŠETKO ČO MÁM RÁD
14:35 Mladí farmári II.
10:20 Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles VIII.
11:35 Hotelové SOS
12:40 Keď sa má dom páčiť III.
10:10 Agi Bagi
10:25 Malí chrobáčikovia
10:30 Tom a Keri
09:25 Láska po anglicku
11:15 Dvě svatby
12:50 Rolling Stones