Oldrich
3.12.2022
Opäť cestovateľské komplikácie. Letecké spoločnosti menia pravidlá zo dňa na deň
Zdielať na

Opäť cestovateľské komplikácie. Letecké spoločnosti menia pravidlá zo dňa na deň

BRATISLAVA / Aj keď spĺňali všetky podmienky na odlet, Slováci sa do lietadla nakoniec nedostali. Letecká spoločnosť začala od nich na poslednú chvíľu požadovať tretiu dávku vakcíny. Ministerstvo zahraničných vecí eviduje množiace sa prípady, kedy sa Slováci pri tranzite cez Viedeň nevedia dostať do lietadla. Nie však vlastnou vinou. Rezort upozorňuje, že momentálne pri cestovaní treba rátať so všetkým, keďže podmienky sa neustále menia.

Skupinka Slovákov chcela ešte v pondelok, 3. januára, večer odcestovať z Amsterdamu do Viedne, následne na Slovensko. Na stránke ako aj v mailoch od leteckej spoločnosti mali informáciu, že im na odlet stačia 2 dávky vakcíny a PCR test. Takéto podmienky má pre tranzit aj samotné Rakúsko. "Keď nás išli boardovať, zrazu tam nastal chaos, ľudia sa búrili. Lebo manažérka nám povedala, že nie, teraz sa to zmenilo, že potrebujeme tretiu dávku. My sme o tomto neboli dostatočne informovaní," opísala dianie na letisku Slovenka Emma. 

Ministerstvo zahraničných vecí má o podobných situáciách hlásenia od viacerých Slovákov. Náhle zmeny a prísnejšie podmienky eviduje najmä pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach. "Ktoré si vykladajú pravidlá vstupu do Rakúska inak ako sme na to boli zvyknutí v čase, keď ich Rakúsko predstavilo To znamená, vyžaduje aj tretiu dávku od našich občanov, čo súvisí najmä s tým, že Rakúsko predstavilo sprísnené pravidlá pre niektoré konkrétne krajiny EÚ," vyjadril sa štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. 

Pojem tranzitu nie je jednotný vo všetkých krajinách

Problémom pre letecké spoločnosti sú tak krajiny, z ktorých cestujú Slováci a Rakúsko ich označilo ako čierne. "Potom je tu otázka rozdielneho výkladu toho, čo znamená tranzit. Fakt je ten, že toto sa naším občanom stáva," priznal Klus. "Musíme si nájsť hotel, musíme si nájsť nejaký druhý let, aj keď sme stále v tom v strachu, že aj ostatné letecké spoločnosti budú o tomto málo informovať," konštatovala Emma. 

Ministerstvo neodporúča cestovať

O tom, že podmienky pri cestovaní sa môžu meniť veľmi rýchlo sa presvedčil aj Andrej, ktorý ešte koncom roka cestoval z Kodane do Viedne smerom na Slovensko. "Ja som prešiel celé letisko, kontrolu batožiny a už pri bráne zbadali, že nemám tretiu dávku, tak sa spýtali, či mám tretiu dávku alebo PCR test," uviedol Slovák Andrej. "Ministerstvo diplomacie už niekoľko mesiacov vyzýva, aby občania zvážili cestovanie do zahraničia a pokiaľ možno do zahraničia necestovali aj z týchto dôvodov," zopakoval odporúčania ministerstva štátny tajomník Klus. 

Z týchto krajín je karanténa povinná pre všetkých

Po príchode na Slovensko sa povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týka všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili: Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe. Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

 Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.
 • karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.  

Vstup na územie SR letecky (očkovaní a neočkovaní)

Ak na Slovensko priletíte, musíte pred vstupom zároveň vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname nižšie, je potrebný negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. 

 Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Postup zaočkovaných pri príchode zo zahraničia

 • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.
 • Zaočkované osoby po vstupe na SR nemajú nariadenú karanténu.
 • Zaočkovaná osoba sa musí preukázať certifikátom 

Postup nezaočkovaných pri príchode zo zahraničia 

 • Povinnosť registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia
 • Po príchode zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 10. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod. 
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky) - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Súvisiace články

Najčítanejšie