Nové vyhlášky: Rúška sú aj naďalej povinné v interiéroch, pozitívni sa môžu zúčastniť pohrebu

Nové vyhlášky: Rúška sú aj naďalej povinné v interiéroch, pozitívni sa môžu zúčastniť pohrebu

BRATISLAVA / Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéroch. Podľa nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, platných od pondelka 16.augusta, bude povinnosť nosenia respirátorov v exteriéroch až v bordovej alebo čiernej farbe okresu. V ostatných stupňoch môže byť respirátor nahradený rúškom, šálom alebo šatkou.

Nosenie rúšok naďalej povinné v interiéroch

 • V interiéroch bude naďalej povinné prekrytie horných dýchacích ciest. Respirátor bude povinný v stupňoch ohrozenia (červená, bordová, čierna). V okresoch v stupni Monitoring a Ostražitosť (zelená a oranžová) bude možné respirátor nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou.
 • V exteriéroch bude prekrytie horných dýchacích ciest (respirátorom, rúškom a podobne) povinné v okresoch v 2. alebo 3. stupni ohrozenia (bordová, čierna). 
 • V exteriéroch okresov v 1. stupni ohrozenia (červená), Ostražitosť (oranžová) alebo Monitoring (zelená) bude prekrytie horných dýchacích ciest povinné iba pri hromadných podujatiach.
 • Prekryté horné dýchacie cesty nebudú musieť mať pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.
 • Ostatné ustanovenia sa nemenia.

Celé znenie vyhlášky TU.

Návštevy v nemocniciach naďalej zakázané, sú aj výnimky

Návštevy na lôžkových oddeleniach budú zakázané počas trvania pandémie, regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu nariadiť vo svojej územnej pôsobnosti aj miernejšie (alebo prísnejšie) opatrenia.

Výnimky budú mať tak ako doteraz:

 • kňazi podávajúci sviatosť pomazania chorým a umierajúcim.
 • navštevovať bude možné aj osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko choré a umierajúce.
 • návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované,
 • prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
 • ľudia, ktorí majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
  • PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu
  • Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu

Potvrdenie o zaočkovanosti, prekonaní ochorenia COVID-19 je možné nahradiť aj digitálnym COVID preukazom EÚ. Celé znenie vyhlášky TU.

Zaočkovaní nemajú povinnú karanténu

 • Osoba, ktorá bola pozitívne testovaná (RT PCR, LAMP test alebo AG test), bude naďalej musieť kontaktovať všetkých ľudí, s ktorými prišla do kontaktu počas dvoch dní pred odberom vzorky. Po novom však, ak má osoba klinické príznaky ochorenia COVID-19, oboznamovať bude ľudí, s ktorými prišla do kontaktu dva dni pred objavením sa prvých príznakov ochorenia COVID-19. 
 • Karanténa je ukončená v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT
  PCR testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

 Pozitívne testovaní môžu ísť mimo karanténu napríklad na pohreb

Miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas

 • k lekárovi
 • na test RT- PCR, LAMP alebo AG test
 • na nákup, ak túto službu nemôže vykonať iná osoba. Do obchodu treba mať povinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,
 • na pohreb blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

​Prevádzky, reštaurácie, hromadné podujatia: V "OTP" režime pri vstupe do reštaurácie môžu kontrolovať doklad

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov: plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu. 

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.

Čím sa majú preukazovať zákazníci v režime OTP?

Potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. 

 Ktoré testy platia?

Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu.

Negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

 Majú prevádzky právo nahliadnuť do týchto dokladov?

Áno, vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť.

 Čím majú prevádzkovatelia kontrolovať potvrdenia?

V súčasnosti stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ Digitálne COVID preukazy EÚ.

 Týka sa režim základ/OTP/zaočkovaní aj zamestnancov prevádzok?

Nie, týka sa iba zákazníkov prevádzok. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláškach - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne.

 Musia prevádzkovatelia niekomu hlásiť, ktorý protokol si vybrali?

Nie. Musia však viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim platí, a následne ho dodržiavať. 

 Môžu mať prevádzky v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, rozdielny režim?

Áno, ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

 Môžu prevádzky tieto režimy striedať?

Vyhláška nestanovuje trvanie týchto režimov, môžu ich jednotlivé prevádzky striedať (napr. bohoslužby v rozličných termínoch pre rôzne skupiny). Dôležité je, aby dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali nezaočkované osoby.

Celé znenie vyhlášky TU

Zdroj: noviny.sk/TVJOJ

Odporúčame

TV Program

05:40 Krimi
06:15 Ranné noviny
08:35 Bez servítky
05:20 Súdna sieň
06:10 Moja mama varí lepšie ako tvoja
07:25 Moja mama varí lepšie ako tvoja
05:40 Policajti v akcii
06:45 Prvé oddelenie
07:10 Prvé oddelenie
05:05 Zabi nudu! II.
05:10 Tashiho svet
05:25 Pat a Mat
06:45 Jak změřit svět
08:55 Let’s Dance: Revolution
10:45 Já, kocour