Zatiahnuté
Bratislava
Jela
19.4.2024
Pozor! Lehota na podanie daňového priznania už uplynula. Aké sú najčastejšie chyby pri jeho podávaní?
Zdielať na

Pozor! Lehota na podanie daňového priznania už uplynula. Aké sú najčastejšie chyby pri jeho podávaní?

BRATISLAVA / Utorok 2. apríla bol posledným dňom na podanie daňového priznania. Keďže v tomto roku pripadol posledný marcový deň na nedeľu a 1. apríl je sviatok, lehota sa posunula na prvý nasledujúci pracovný deň, ktorým je 2. apríl. Daňové priznanie pritom musia podávať všetci podnikatelia vrátane živnostníkov. Ak ho nestíhate podať, môžete požiadať o predĺženie.

Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania:

  • staré tlačivo
  • nesprávny výpočet dane
  • nepriložené potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa 
  • nepriložené potvrdenie o návšteve zahraničnej školy dieťaťa
  • chýbajúci bankový účet na vrátenie preplatku
  • nesprávne vyplnený prijímateľ 2% dane

V Ranných novinách porozprávala daňová poradkyňa Alica Orda-Oravcová o najčastejších chybách, dôležitých dátumoch, ale aj o sankciách a trestoch v prípade, že daňové priznanie neodovzdáte.

Čo robiť, keď nestíhate podať daňové priznanie

Ak priznanie v riadnom termíne nestíhate podať, môžete požiadať o predĺženie lehoty o tri mesiace. V tom prípade si musíte zákonnú povinnosť splniť do konca júna. "V prípade, že súčasťou zdaniteľných príjmov živnostníka sú aj príjmy zo zahraničia, môže si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o šesť kalendárnych mesiacov, teda do konca septembra," doplnila partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Jitka Božeková.

Živnostníci by mali zároveň pamätať na to, že sa im od januára tohto roku zvýšili odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. "Minimálna výška zdravotných odvodov predstavuje v roku 2024 mesačne 97,80 eura a výška minimálnych odvodov sociálneho poistenia je 216,13 eura," vyčíslila Božeková. Výška odvodov do Sociálnej poisťovne závisí od toho, aký príjem mal živnostník v predchádzajúcom roku, v prípade zdravotného poistenia pred dvomi rokmi. Prvýkrát živnostník začína platiť sociálne odvody až po tom, ako podá prvé daňové priznanie.

Živnostník si môže od tohto roku uplatniť oslobodenie od dane z príjmov pri nadobudnutí akcií alebo obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s jeho činnosťou pre spoločnosť, ktorej akcie alebo podiel získa ako benefit. Musia byť ale splnené podmienky pre oslobodenie. A to, že obchodná spoločnosť nevypláca dividendy odo dňa registrácie a tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Bonus na dieťa 

V porovnaní s rokom 2023 nenastala pre živnostníkov žiadna zmena v prípade daňového bonusu na dieťa. "Pri dieťati do 18 rokov zostáva 1680 eur za rok, respektíve 140 eur mesačne. Pri dieťati nad 18 rokov je to 600 eur za rok, teda 50 eur mesačne," vyčíslila Božeková.

Nezmenená zostáva aj výška stravného

Pri pracovnej ceste od 5 do 12 hodín predstavuje 7,80 eura, minimálna hodnota stravnej poukážky je 5,85 eura a minimálny príspevok na stravu je 3,22 eura. "Tieto výdavky na vlastné stravovanie nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky," doplnila Božeková.

Zároveň avizovala, že od tohto roka nastáva pre živnostníkov zmena pri posudzovaní stanovenia výšky sadzby pre daň z príjmov. Bude ju však možné uplatniť až za zdaňovacie obdobie od januára 2024, teda v roku 2025. Ak zdaniteľné príjmy z podnikania fyzických osôb nepresiahnu v roku 2024 sumu 60.000 eur, ich sadzba dane bude 15 %. Pri príjmoch nad 60.000 eur bude sadzba dane z príjmov 19 %, respektíve 25 %.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy