Zatiahnuté
11°
Bratislava
Vojtech
23.4.2024
Ako žiadať o pomoc od štátu s hypotékami? Toto sú podmienky (+návod)
Zdielať na

Ako žiadať o pomoc od štátu s hypotékami? Toto sú podmienky (+návod)

BRATISLAVA / Občanom, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky narástli úroky a tým aj splátka úveru, pomôže štát formou mimoriadneho daňového bonusu. Máte naň nárok aj vy? Pripravili sme pre vás zoznam podmienok a prehľadný návod, ako pri žiadosti postupovať.

Pri splnení podmienok vám štát preplatí 75 percent z nárastu splátky do maximálnej výšky 150 eur mesačne alebo 1800 eur ročne. 

Podmienky:

 • žiadateľ v roku 2023 po refixácii hypotéky pocítil skokový nárast úroku, a tak aj splátky,
 • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024,
 • priemerný mesačný príjem za rok 2022 dosahuje maximálne 2 086,40 €,
 • príspevok sa bude vyplácať len na 1 zmluvu o úvere a na 1 nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie;
 • nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, ale slúži k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi či príbuznými osobami (deti, rodičia, partner/ka),
 • žiadateľ ma na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt,
 • pravidelne spláca úver.

Po splnení podmienok sa môžete pustiť do vyplnenia písomnej žiadosti. Predkladať ju budete úradu, v ktorého územnom obvode máte trvalý alebo prechodný pobyt. Na jej vyplnenie máte hneď niekoľko možností. Žiadosť môžete predložiť osobne, poštou alebo elektronicky cez portál slovensko.sk.

V prípade, že chcete žiadosť predložiť poštou alebo osobne, všetky potrebné tlačivá nájdete TU v sekcii "Predloženie žiadosti o spôsob jej vyplnenia".

Žiadosť o príspevok musí obsahovať: 

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • adresu pobytu oprávnenej osoby,
 • číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, na ktorú má byť príspevok poukazovaný,
 • číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok, vrátane uvedenia dátumu uzavretia tejto zmluvy,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, vrátane uvedenia vzťahu k oprávnenej osobe.

Informácie o podmienkach a detailoch postupu uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Čo sa stane, ak vám žiadosť schvália?

Po schválení pomoci môžete od štátu dostať najviac 150 eur mesačne, a to len v prípade, ak sa vám splátka zvýšila o 200 eur. V modelovom prípade, ak platíte mesačne o 60 eur viac, úrady vám vyplatia 45 eur. 

Ak si podáte žiadosť v januári, príspevok by sa k vám mal dostať po prvýkrát najskôr 25. februára. V prípade ak sa vám zmení mesačná splátka až v tomto roku, napríklad v máji 2024, o príspevok môžete takisto požiadať, ale až od toho mesiaca.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy