Skoro jasno
-7°
Bratislava
Oldrich
3.12.2023
V Štrasburgu schválili smernicu o využití údajov o pasažieroch leteckej dopravy
Zdielať na

V Štrasburgu schválili smernicu o využití údajov o pasažieroch leteckej dopravy

BRATISLAVA / Európsky parlament schválil smernicu upravujúcu využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave. Jej cieľom je prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej kriminality.

Nové pravidlá zaviažu letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách Európskej únie údaje o svojich pasažieroch na letoch medzi úniou a tretími krajinami. Informoval o tom tlačový atašé EP Ján Jakubov.

Slovenský minister vnútra Robert Kaliňák tento krok víta. "Je to návrh, ktorý je konečne pragmatický. O potrebe prijatia takéhoto opatrenia sme hovorili na nejednej rade ministrov po nedávnych teroristických útokoch v Európe," uviedol Kaliňák s tým, že téma spracúvania údajov o cestujúcich v leteckej doprave je veľmi dôležitá z hľadiska monitorovania pohybu osôb nachádzajúcich sa v zornom poli spravodajských služieb.

Trasy teroristov

"Môže výrazne napomôcť aj rozpletať prípadné trasy teroristov alebo ich logistickú sieť," dodal Kaliňák. Poslanci túto smernicu schválili pomerom hlasov 461 za, 179 proti a deviati sa zdržali hlasovania.

Za dôležitý nástroj na boj proti teroristom a priekupníkom PNR označil tento krok aj spravodajca smernice Timothy Kirkhope. "V súvislosti so zberom a uchovávaním údajov existovali pochopiteľné obavy, táto smernica však obsahuje záruky a dokazuje, že táto právna norma je primeraná rizikám, ktorým čelíme. Vlády EÚ musia teraz začať s implementáciou tejto dohody," dodal. Po schválení EP musí novú smernicu ešte formálne odobriť Rada ministrov.

Útvar informácií o cestujúcich

Po jej publikovaní v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov.

Každý členský štát bude na základe nových predpisov povinný zriadiť takzvaný útvar informácií o cestujúcich (PIU), ktorý bude zodpovedný za zhromažďovanie informácií poskytovaných leteckými spoločnosťami a ich výmenu v rámci EÚ.

Po polroku anonymné

Tieto údaje budú uchovávané v databáze PIU počas piatich rokov, po prvých šiestich mesiacoch sa však menia na anonymné. V praxi to bude znamenať, že určité dáta, napríklad meno, adresa a kontaktné údaje, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu dotknutého cestujúceho, budú v záznamov PIU po prvom polroku zneviditeľnené.

Vnútroštátne útvary PIU budú zodpovedné za zber, uchovávanie a spracúvanie údajov zo záznamov PNR, za ich prenos príslušným orgánom, ako aj za ich výmenu s orgánmi ďalších členských štátov Únie a Europolom. Výmena informácii však nebude automatická.

Lety mimo EÚ

Smernica totiž umožňuje transfer údajov iba na individuálnom základe po odôvodnenej žiadosti a výlučne za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.

Pravidlá zakotvené v novej smernici sa vzťahujú na lety mimo EÚ. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť uplatňovať jej ustanovenia aj na lety v rámci EÚ, teda z jedného štátu Únie do iného za predpokladu, že tento zámer oznámia Európskej komisii. Krajiny Únie tiež môžu zbierať a spracúvať PNR údaje od cestovných kancelárií či agentúr, ktoré taktiež poskytujú letové rezervačné služby.

Žiadna zmena

Toto hlasovanie privítala aj slovenská europoslankyňa Jana Žitňanská z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov. "Sme veľmi radi, že po mesiacoch rôznych zdržiavaní a politického taktizovania sa konečne dostávame k tejto fáze. Systém PNR dá členským štátom dôležitý nástroj na odhaľovanie tzv. zahraničných bojovníkov, ktorí dovtedy neboli podozriví z teroristických aktivít. Bude takisto nápomocný v boji proti pašovaniu drog, či inému organizovanému zločinu," uviedla Žitňanská ešte pred hlasovaním s tým, že verí, že aj prostredníctvom tohto systému sa podarí účinnejšie predchádzať teroristickým útokom, aké nedávno zasiahli Paríž a Brusel.

Ivan Štefanec uviedol, že zavedením PNR sa pre bežných cestujúcich nič nemení, ale ide o významný krok k zvýšeniu našej bezpečnosti. "Posledné udalosti nám ukázali, aký význam pre bezpečnosť Európy majú informácie a ich rýchle zdieľanie medzi tajnými službami," dodal Štefanec. Podľa Branislava Škripeka sa zabezpečenie zneužitia osobných údajov cestujúcich v tejto smernici oproti pôvodnému návrhu posunulo na vyššiu úroveň.

Na návrhu takejto smernice sa začalo pracovať v roku 2011, v roku 2013 ho však zamietol výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, najmä z obavy o ochranu osobných údajov a porušovania práva na súkromie.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy