Mikuláš
6.12.2022
Žiakom chýbajú poznatky o vesmíre, učitelia chcú viac astronómie v školách
Zdielať na
Zaujímavosti

Žiakom chýbajú poznatky o vesmíre, učitelia chcú viac astronómie v školách

BRATISLAVA/PRAHA / Českí astronómovia chcú zaviesť predmet Astronómia do škôl. Alebo aspoň viac učiva o vesmíre v rámci hodín fyziky. Zdôvodňujú to tým, že vedomosti z astronómie sú u žiakov a študentov čoraz chabejšie a tento trend chcú zastaviť.

Žiaci podľa odborníkov majú problém s otázkami týkajúcich sa polohy planéty Zem, kde je slnečná sústava či galaxia. Učivo z astronómie sa už niekoľko rokov neučí. "Z osnov to vypadáva a je to škoda," konštatuje Daniela Rapavá zo Slovenského zväzu astronómov.

"V učebných osnovách z fyziky nie je zaradená astronómia. Deti už v predškolskom veku ale záujem majú," tvrdí učiteľka fyziky Mária Pastorková.

Problémy s fyzikou a matematikou

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium astronómie majú problémy. Najmä so základmi fyziky a matematiky.

"Keď som sa opýtal, prečo kozmonauti cítia bezváhový stav, tak z 9 žiakov mi štyria odpovedali nesprávne," konštatuje astrofyzik Leonard Kornoš.

Zdielať na

Súvisiace články