Zatiahnuté
Bratislava
Miroslav
29.3.2023
PRIESKUM. Toto sú najlepšie a najhoršie vysoké školy na Slovensku
Zdielať na

PRIESKUM. Toto sú najlepšie a najhoršie vysoké školy na Slovensku

Nie je vysoká škola ako vysoká škola. A nie je absolvent ako absolvent. Aj na Slovensku máme rebríček dobrých a horších vysokých škôl. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)zverejnila už po 8. krát hodnotenie slovenských vysokých škôr. Pozrite sa...

Hodnotili 109 fakúlt

ARRA hodnotila celkovo 109 fakúlt, z toho 103 fakúlt verejných vysokých škôl a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl. Rozdelené boli do jedenástich skupín podľa svojich odborov. 

"V tomto roku ARRA čiastočne modifikovala metodiku pri kritériách publikácií a citácií v niektorých skupinách formou zmeny spôsobu výpočtu a váhovania jednotlivých kategórií, tiež došlo k obmene výpočtu grantovej úspešnosti a zmenou bodového hodnotenia ukazovateľa minuloročnej novinky - „absolventskej nezamestnanosti“ sa zvýraznil vplyv tohto ukazovateľa na kritéria atraktivity štúdia," píše sa pri hodnotení na stránke arra.sk

Nalepšie hodnotené

Zameranie Fakulta
Technické Fakulta chemickej a potravinovej technológie STU
Prirodovedecké Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Medicínske Jesseniova lekárska fakulta UK
Agro Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice
Ekonomické Ekonomická fakulta TUKE, Košice
Ostatné spoločenské Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Filozofické Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Prešov
Právnické Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Pedagogické Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Umelecké Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave
Teologické Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, Prešov

Zdroj: ARRA

Najhoršie hodnotené 

Zameranie Fakulta
Technické Fakulta špeciálnej techniky TUAD, Trenčín
Prírodovedecké Fakulta prír. vied (Fakulta humanitných vied) ŽU, Žilina
Medicínske Fakulta zdravotných odborov Prešov
Agro Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva SPU Nitra
Ekonomické Ekonomická fakulta UJS Komárno
Ostatné spoločenské Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD Trenčín
Filozofické Filozofická fakulta UCM Trnava
Právnické Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela
Pedagogické Pedagogická fakulta UJS v Komárne
Umelecké  Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica
Teologické Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Zdroj: ARRA

Diplom z Harvardu mu je na nič...

TOP vysoká škola na Slovensku je Univerzita Komenského. V celosvetovom hodnotení, ktorý zverejňuje spoločnosť Cybermetrics Lab sa umiestnila na Štyristo-74-štvrtom mieste.

Taký Harvard sa už roky drží v prvej päťke. Našli sme Slováka, ktorý tam študoval, získal diplom, ale po návrate domov, dostal, ako sa vraví, studenú sprchu. "Prišlo mi to aj ironické, aj smutné," hovorí Andrej Gajdoš, absolvent Harvardu.

Téme sa venuje reportérka Dana Strculová. INFORMÁCIE ONLINE TU.

Súvisiace články