Zatiahnuté
Bratislava
Jela
19.4.2024
Ministerstvo hospodárstva očakáva 70 až 100 tisíc žiadostí na pomoc s platením nájmov
Zdielať na

Ministerstvo hospodárstva očakáva 70 až 100 tisíc žiadostí na pomoc s platením nájmov

Archívna reportáž

Čakajú štát žaloby od podnikateľov za straty počas koronakrízy? Podľa odborníkov na obchodné právo je to pravdepodobné. Napríklad zo strany prenajímateľov a nájomcov obchodných priestorov. V mimoriadnej relácii televízie JOJ - Noviny špeciál to pripustil aj minister hospodárstva Richard Sulík.

BRATISLAVA / Ministerstvo hospodárstva SR očakáva, že by v súvislosti s pomocou štátu pri platení nájmov mohli žiadatelia poslať okolo 70 až 100 tisíc žiadostí. Ako v pondelok na stretnutí s novinármi uviedla poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová, ide iba o odhadované čísla. Celý proces bude pritom podľa jej slov plne automatizovaný. Pre vysoký počet žiadostí bude podávanie žiadostí rozfázované podľa jednotlivých krajov. Konkrétnu podobu procesu určia záťažové testy.

Ako spresnila Kiššová, celý proces začne tým, že prenajímateľ vyplní pripravený dotazník a odošle ho do elektronickej schránky nájomcu. Ten doplní svoje údaje a posunie žiadosť štátu. Najprv na Ústredný portál verejnej správy, následne do systému Ministerstva hospodárstva SR a potom aj rezortu financií. Náklady na vytvorenie uvedených systémov sa podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka pohybujú rádovo v desiatkach tisíc euro. Žiadosti budú podliehať kontrole. Podľa ministra sa o ňu "postará" aj on sám. "Tvrdé podmienky bude kontrolovať systém," doplnila Kiššová.

Prvé peniaze by sa k podnikateľom mohli dostať už v lete. "Je to výsostne veľké naše želanie a verím, že sa stane realitou," povedala Kiššová. Novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR schválila vláda ešte 4. júna, aktuálne je v parlamente a poslanci ju posunuli do druhého čítania. Rezort hospodárstva čaká aj na kroky Európskej komisie. Tá totiž avizuje zmeny, ktoré by Slovensku v tejto oblasti pomohli, keďže by v rámci schémy vytvorenej v súvislosti s aktuálnou koronakrízou umožnila peniaze čerpať aj malým a stredným podnikom, ktoré sú v ťažkostiach.

Minister hospodárstva bude podľa vlastných slov apelovať na prenajímateľov, aby v aktuálnej situácii boli solidárni a poskytovali nájomcom čo najvyššie zľavy. Peniaze, ktoré v rámci dotácií štát naleje do ekonomiky, jej podľa jeho slov iba pomôžu. Štát pôjde príkladom a poskytne ako prenajímateľ zľavu 50 percent. Postup miest a obcí zákon neupravuje, keďže oni túto problematiku riešia na zastupiteľstvách. Ak však ako prenajímatelia neposkytnú zľavu, ich nájomcovia si taktiež budú môcť platenia nájomného rozložiť na štyri roky.

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR stanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb. Štát pomoc odhaduje na 200 mil. eur, upozorňuje však, že táto suma nie je fixná. Finančné prostriedky budú uvoľnené z kapitoly rezortu financií a z Všeobecnej pokladničnej správy.

"Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania," uvádza sa v novele. Predpokladom poskytnutia dotácie je pritom uzatvorenie tejto dohody. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného. Do sumy nájomného nemožno podľa novely zahrnúť napríklad platby za dodávku energií ani obratovú zložku.

"Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, priznáva sa nájomcovi právo zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel podstatne obmedzené, alebo pomernú časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie, najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach," píše sa ďalej v dôvodovej správe k materiálu. Splatné budú vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po skončení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením Covidu-19. Prenajímateľ a nájomca sa však môžu dohodnúť aj na inej splatnosti.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy