ZOZNAM: Nemocnice, ktoré sa môžu uchádzať o dotácie

ZOZNAM: Nemocnice, ktoré sa môžu uchádzať o dotácie

BRATISLAVA / Viac ako štyridsať slovenských nemocníc sa bude môcť uchádzať o eurofondy v celkovej hodnote až 153 miliónov eur. Investovať ich môžu do rekonštrukcie, nákupu prístrojov či zmodernizovania urgentných príjmov.

Štyridsaťštyri nemocníc, ktoré ministerstvo vybralo tvorí iba približne polovicu všetkých nemocníc, ktoré na Slovensku máme. Ministerstvo ich vyberalo podľa kritérií Európskej komisie - rozhodovala spádovosť, počet chirurgických zákrokov, pôrodov, transportov pacientov, kapacita lôžok a personálu.

Urgentné príjmy sú pre ministra zdravotníctva Tomáša Druckera prioritou. "Je to na rekonštrukcie budov, skvalitnenia akútnej zdravotnej ústavnej starostlivosti a tu sa budeme predovšetkým zameriavať na zlepšenie materiálno-technického vybavenia nemocníc za účelom vybudovania nových urgentných príjmov po Slovensku. Viete, že sme predstavili koncept 32 nových urgentných príjmov," dodal Drucker.

"Považujem to za dobrý krok. Mnohé nemocnice nemajú ani urgentné príjmy, ktoré majú fungovať na modernom princípe," uviedol analytik INEKO Dušan Zachar.

Nákupný zoznam je oveľa dlhší. Podľa analytika INEKA by nemocnice mali peniaze využiť aj na kúpu prístrojov, na ktoré pacienti neraz musia čakať niekoľko týždňov a eurofondy sú tiež veľká šanca na obnovu lôžok na oddeleniach, na ktorých ležia najmä dlhodobo chorí pacienti.

Už niekoľko rokov sa hovorí o tom, že pacienti akútne potrebujeme nové polohovacie postele, ktoré by práve týchto pacientov uchránili pred dekubitmi, teda preležaninami, ktoré neraz prenikajú až ku kosti. "Nepoznám presné obmedzenie tej výzvy, ale asi áno, mohli by byť aj postele. Samozrejme, my ako INEKO stále upozorňujeme, že hodnota za peniaze. Za každé euro čo najlepšie pre pacienta," dodal Zachar.

Tabuľka: Zoznam oprávnených žiadateľov

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Nemocnice s poliklinikami n.o. Levice
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Nemocnice a polikliniky, a.s. Žiar nad Hronom      Nemocnice s poliklinikami n.o. Topoľčany
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Košice Ľubovnianska nemocnica, n. o.
 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Fakultná nemocnica Nitra         Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nemocnica Alexandra Wintera n.o Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Nemocnice a polikliniky, a.s. Rimavská Sobota
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
Vranovská nemocnica, a.s. Nemocnica Košice - Šaca a.s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Všeobecná nemocnica Komárno Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Nemocnica Poprad, a. s
Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica Zvolen a. s.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o
Fakultná nemocnica Trnava ÚVN Ružomberok

Kritéria Európskej komisie

Každá nemocnica sa môže uchádzať až o 15 miliónov. Musí ale splniť všetky kritériá Európskej komisie. To môže byť problém. Väčšina nemocníc totiž nespĺňa napríklad kritérium hospodárnosti. Ministerstvo preto rýchlo pripravuje oddĺženie.

Ministerstvo v stredu vyhlásilo výzvu na prvých 70 miliónov. Ďalšie peniaze ponúkne nemocniciam až o niekoľko mesiacov a uchádzať sa o ne budú môcť aj zdravotné strediská, z ktorých sa majú stať Integrované centrá na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Tento plán v minulosti Európska komisia kritizovala a výhrady má aj INEKO. Pre diskrimináciu. Podľa INEKA obec, ktorá hospodárila dobre, si už svoje zdravotné stredisko zrekonštruovala za svoje. No obce, ktoré hospodárili zle, majú teraz dostať peniaze len tak.

Bratislavské nemocnice, ktoré sa o eurofondy uchádzať nemôžu a tie, ktoré sa do zoznamu nedostali, chce ministerstvo obnoviť zo štátneho. Vďaka zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie, bude v rozpočte asi o 70 miliónov viac.

Zdroj: noviny.sk

Ďakujeme za vaše názory

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

10:35 Súdna sieň
12:00 NOVINY O 12:00
12:20 TOP STAR
11:05 MacGyver
12:30 Vyvolení - Dom snov
14:05 Simpsonovci XVII.
11:25 Komisár Rex XIII.
13:30 Bostonské zločiny V.
14:30 Ochranca II.
11:35 Príbehy dvoch myší
12:00 Albert spoznáva svet
12:25 Oskar v balóne
11:15 Za lepší život
13:05 Pozlátko Hollywoodu
14:35 Moje krásná učitelka