Novela zákona prináša veľké zmeny. Na to, aby ste dostali pokutu, stačí mobil držať v ruke

Novela zákona prináša veľké zmeny. Na to, aby ste dostali pokutu, stačí mobil držať v ruke

BRATISLAVA / Zákon o cestnej premávke čakajú veľké zmeny. Jednou z nich je trest za držanie mobilného telefónu počas jazdy ale aj diaľničná známka na 365 dní. Pozrite si kompletný zoznam zmien v novele zákona o cestnej premávke.

Nová elektronická diaľničná známka na 365 dní začne platiť od 1. februára 2020. Zavedenie dodatočnej známky pre automobily do 3,5 tony umožňuje vládna novela zákona o cestnej premávke v pôsobnosti ministerstva vnútra. Národná rada SR schválila novelu spolu s uvedenou zmenou v spoločnej správe v pondelok.

"Účelom návrhu je zavedenie dodatočného typu ročnej diaľničnej známky na 365 dní popri ponechaní možnosti platnosti diaľničnej známky na kalendárny rok. Dôvodom predloženého návrhu je snaha poskytnúť užívateľom vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorí sa rozhodnú uhradiť diaľničnú známku v priebehu kalendárneho roka, napríklad uprostred neho, rovnako dlhú možnosť využívať diaľničnú sieť na Slovensku," vyplýva zo spoločnej správy k novele zákona o cestnej premávke.

Zavedenie aj tzv. technického roka platnosti ročnej diaľničnej známky predstavuje podľa materiálu pozitívny krok smerom k užívateľom vymedzených úsekov. Dôvodom účinnosti novej diaľničnej známky od 1. februára 2020 je to, že súčasná ročná diaľničná známka je platná od 1. januára príslušného roka do 31. januára nasledujúceho roka.

"Nová známka bude platiť od februára preto, aby neboli medzi vodičmi zmätky. Keď si vodič kúpi známku elektronicky, čo je u nás možné tri roky, systém ho upozorní vopred cez sms alebo e-mailom o jej konci," poznamenal Érsek. Zavedením novej známky bude podľa neho Národná diaľničná spoločnosť znášať finančné náklady. "Rozšírenie systému o technický rok stojí určité finančné prostriedky," podotkol minister.

Zmeny v zákone

 • Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov.
 • Cyklisti môžu jazdiť s 0,5 promile alkoholu v krvi na cestičke pre cyklistov a v obci, t. j. v území vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce.
 • Zákaz používať mobilný telefón okrem telefonovania s hands free sa upraví tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.
 • Vypúšťajú sa pevne dané najvyššie dovolené rýchlosti v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia, keďže od používania bieleho prerušovaného svetla sa už upúšťa a tieto rýchlosti nepoznajú ani v zahraničí. 
 • Povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici.
 • Parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. 

Zmena pri vodičských preukazoch

 • Novela by mala umožniť udeliť vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (oproti 24 rokom).  
 • Zavádza sa obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009, navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, psychologického vzdelávania u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. 
 • Zavádza sa nové opatrenie vo forme psychologického vzdelávania zameraného na zmenu postoja a správania, ktorých cieľom je prevencia možnej recidívy rizikového správania vodiča. Ak sa následne v rámci lehoty dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia dopustí osoba ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky, vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi odoberie.

Zmena pre vlastníkov áut

 • Legislatívne sa vytvárajú predpoklady na ďalšie zefektívnenie evidenčných úkonov štandardnou formou (na dopravnom inšpektoráte) tým, že postupne bude možné upúšťať od vypisovania papierových žiadostí.
 • Rozširujú sa možnosti elektronického prihlasovania novozakúpených vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby.
 • Ako jedno z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa navrhuje, aby bolo možné dokončiť evidenčný úkon prostredníctvom elektronickej služby bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.
 • Možnosť požiadania o zmenu adresy, ak pritom nie je potrebná nová tabuľka s evidenčným číslom, o dočasné vyradenie vozidla z evidencie a trvalé vyradenie z evidencie na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, čo sú ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj pre fyzické osoby ako držiteľov vozidiel.
 • Vypúšťa sa vykonávanie fyzického porovnávania údajov uvádzaných v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na vozidle na dopravných inšpektorátoch
 • Z jedného na päť rokov sa predlžuje doba platnosti tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom, ktoré sa vydávajú pre predajcov nových vozidiel a pre športové vozidlá a zavádza sa platnosť takýchto tabuliek na 10 rokov pre jednotlivo schválené vozidlá s obmedzenou prevádzkou.

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

15:30 Vražedné čísla I. + II.
16:30 Dr. Dokonalý
17:30 NOVINY
14:55 Profesionáli III.
15:50 Simpsonovci V.
16:20 Simpsonovci V.
15:45 Vražedné Miami II.
16:45 Presne takto o rok II. PRMIÉRA
17:50 Súdna sieň
15:45 Rozprávanie o víle Amálke
15:50 Dážďovečky
16:00 Pat a Mat
15:35 Valerian a město tisíce planet
18:05 Rezistence
20:15 Kincsem