Zatiahnuté
18°
Bratislava
Gabriel
24.3.2023
Ľubomír Galko: Výchova a vzdelávanie v Ozbrojených silách SR
Zdielať na

Ľubomír Galko: Výchova a vzdelávanie v Ozbrojených silách SR

Každá dobrá firma má alebo by mala mať kvalitný plán vzdelávania svojich zamestnancov. Nie systémom ad hoc, ale tak, že jednotlivé stupne nadväzujú jeden na druhý, výsledky sú systémovo testované, stupeň kvalifikácie zamestnancov je zvyšovaný postupne a tým sa dostávajú na vyššiu úroveň, ku ktorej cielene smerujú. Potom sú zamestnanci pre túto spoločnosť vyššou pridanou hodnotou a zároveň zvyšujú aj svoju hodnotu, svoj potenciál. V Ozbrojených silách SR (OS SR) by to malo byť podobné.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Ľubomír Galko, exminister obrany a podpredseda SaS.

Výchova a vzdelávanie – súčasný stav:

Práca s ľudskými zdrojmi v OS SR, internými aj externými, nie je na dostatočnej úrovni. Vojaci aj civilní zamestnanci sú málo univerzálni, resp. nemajú prehľad ani skúsenosti z fungovania iných súčastí rezortu ako svojej. Jazyková vybavenosť sa oproti minulosti zlepšila, naďalej však nie je na požadovanej úrovni. Spolupráca so školami aj mimovládnymi organizáciami je na nízkej úrovni. Odborná spolupráca s predstaviteľmi politickej sféry je nízka.

Výchova a vzdelávanie – želaný stav: 

Odborne fundované, jazykovo zdatné ľudské zdroje. Funkčná, obojstranne výhodná spolupráca so školami, mimovládnymi organizáciami a predstaviteľmi politického života.

Čo môžeme spraviť k dosiahnutiu želaného stavu – návrhy a odporúčania:

K posunutiu sa k želanému stavu by napomohlo nasledujúcich šesť krokov :

  1. Zavedenie rotácie civilných a vojenských zamestnancov Ministerstva obrany (MO) a Generálneho štábu (GŠ) OS SR medzi jednotlivými zložkami rezortu v rámci pravidelných krátkodobých stáží , t.j. medzi jednotlivými sekciami ministerstva, ale aj medzi GŠ a civilnou časťou MO. Trvanie stáže : cca 2 týždne.
  2. Opätovné vytvorenie Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií, a to v priamej podriadenosti ministra obrany a jeho intenzívne zapojenie do tvorby strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov v oblasti bezpečnosti a obrany na rezortnej a celoštátnej úrovni (podobné úlohy ako má na Ministerstve financií Inštitút finančnej politiky, čiže analýzy, odporúčania, kvalitné podklady, zdôvodnenia, výpočty). Tento inštitút vie prispieť do priebežnej práce rezortu obrany, ale aj pomôcť pri tvorbe napríklad Obrannej stratégie a podobne.
  3. Inštitucionalizovanie systému stáží pre študentov vysokých škôl a členov mimovládnych neziskových organizácií na všetkých zložkách MO tak, aby mohli byť reálne zapojení do pracovného procesu. Príklad : študent príde na rezort na dva týždne alebo prípadne na mesiac, dostane počítač, úlohy a pracuje. Musia to byť civilné zložky, čiže napr. politická sekcia, kancelária ministra a podobne. Stáže je potrebné vnímať ako neoddeliteľnú súčasť personálnej politiky.
  4. Venovanie pozornosti odbornej príprave najmä dôstojníkov, ale aj civilného personálu a kľúčových osôb mimo rezortu obrany, najmä z prostredia politických strán a verejnej správy – pravidelné školenia, ponuka pre strany pozvať si odborníkov a vysvetliť konkrétne témy a podobne.
  5. Výrazné zlepšenie jazykovej vybavenosti vojakov – viac hodín, zvýšiť požiadavky, keďže dnes sú nízke. Napríklad na vojaka v misii je požiadavka vedieť základnú angličtinu, túto treba zvýšiť o dva stupne, zo Stanag 1 na Stanag 3.
  6. Zavedenie transparentného výberu pri vzdelávaní v zahraničí. Je potrebné do zahraničia vysielať perspektívnych ľudí, ktorí tam nepôjdu za odmenu alebo preto, lebo sa ich chce niekto zbaviť, ale s ktorými sa ďalej počíta a ktorí ovládajú cudzie jazyky. Už dnes existuje viacero kurzov, ktoré sa ponúkajú vojakom, pričom niektoré financuje ministerstvo, niektoré prijímajúci štát a dnes sa tam posielajú ľudia absolútne nesystémovo.

Súvisiace články