PREHĽAD: Životné minimum sa zvýši, na daniach ušetríme viac ako 100 eur

09.07.2018 19:25 Noviny.sk Ekonomika

PREHĽAD: Životné minimum sa zvýši, na daniach ušetríme viac ako 100 eur

BRATISLAVA / Viac ako 107 eur ušetrí na daniach každý pracujúci Slovák. O toľko totiž stúpne nezdaniteľná časť základu dane. A to vďaka stúpajúcemu životnému minimu, ktoré vláda zvýšila na 205 eur a 37 centov. To nám prinesie aj vyššie rodinné prídavky či daňový bonus na dieťa.

Životné minimum tento rok výrazne porastie. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvyšuje na 205,07 eura, pre druhú na 143,06 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 93,61 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,8 percent.

Vzostup životného minima tento rok ovplyvnil rast životných nákladov nízkopríjmových domácností. Rast životných nákladov, respektíve rast spotrebiteľských cien, inými slovami infláciu, sleduje a ministerstvu poskytuje Štatistický úrad. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa táto veličina zisťuje, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností aktuálne dosiahol hodnotu 1,028. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum ale aj dávky naň naviazané sa zvýšia o 2,8 percent.

"Vzhľadom na to, že na sumy životného minima sú naviazané dávky a príspevky určené pre mladé rodiny s deťmi a ohrozené skupiny obyvateľov sme radi, že valorizácia im tentokrát výraznejšie zvýši príjmy a tým vykompenzuje aj zvýšené základné výdavky,“ konštatuje minister práce Ján Richter.

Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa upravia k júlu, respektíve k septembru 2018, eventuálne k januáru 2019 v závislosti od toho, ako úpravu tej-ktorej dávky stanovuje príslušná legislatívna norma.

Zmena dávok v pôsobnosti MPSVR SR v súvislosti s valorizáciou súm životného minima

Súčasný stav od 1.7. 2018 od 1.9. 2018 od 1.1.2019
ŽM 1. osoba 199,48 eur 205,07 eur
ŽM 2. osoba 139,16 eur 143,06 eur
ŽM dieťa 91,06 eur 93,61 eur
Prídavok na dieťa 11,41 eur 23,68 eur 24.34 eur

Rodičovský príspevok 11,10 eur

Príplatok k prídavku na dieťa

214,70 eur 220,70 eur
Rodičovský príspevok polovičný (neplnenie povinnej školskej dochádzky) 107,35 eur 110,35 eur
Rodičovský príspevok dvojičky 268,38 eur 275,88 eur
Rodičovský príspevok trojičky 322,05 eur 331,05 eur
Príspevky na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS)
príspevok pri vzniku NRS 503,50 eur 517,59 eur 517,70 eur
príspevok pri zániku NRS 928,78 eur 954,74 eur 954,90 eur
opakovaný príspevok dieťaťu* 139,09 eur

142,98 eur

(0-10 rokov) 187,30 eur

(10-15 rokov) 215,40 eur

(15+) 234,10 eur

opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 176,84 eur

181,79 eur

182,60 eur
zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi 125,87 eur

129,30 eur

130,20 eur
osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi  72,86 eur

74,90 eur

74,90 eur
Náhradné výživné

Náhradné výživné neplatné výživné (do 1,2 násobku ŽM) 109,27 eur 112,33 eur
náhradné výživné siroty (do 0,3 násobku ŽM) 27,32 eur 28,08 eur
Resocializačný príspevok (do 40 percent ŽM) 79,79 eur 82,03 eur
Príspevok na starostlivosť o dieťa
zariadenie alebo platená opatrovateľka (100 percent nákladov) max. 280 eur
MŠ zaradená do siete max. 80 eur
starý rodič alebo iná blízka osoba 41,10 eur
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
PP na prepravu 101,78 eur 104,63 eur
PP na kompenzáciu ZV - na diétne stravovanie: 
1. skupina 37,03 eur 38,07 eur
2. skupina 18,52 eur 19,04 eur
3. skupina 11,12 eur 11,43 eur
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 18,52 eur 19,04 eur
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 33,32 eur 45,67 eur
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 44,43 eur 45,67 eur
Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 129,01 eur 133,30 eur
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 199,48 eur 205,07 eur

* zmena od 1.1.2019 nesúvisí s valorizáciou ŽM ale novelou, ktorá bola súčasťou novely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Zdroj: noviny.sk/Štatistický úrad

Ďakujeme za vaše názory

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
08:40 Súdna sieň
05:10 Panelák
05:55 Súdna sieň
06:40 Súdna sieň
05:10 TOP STAR
05:25 Panelák
06:10 Profesionáli III.
05:10 Ferdo Mravec
05:35 Sam a Max
06:00 Marvin, stepujúci koník II.
06:00 Zlatokopka
07:40 Anděl v utajení
09:15 Princ a já: Královské líbánky