Zbaľte si kufre a vydajte sa na podnikateľskú cestu

Zbaľte si kufre a vydajte sa na podnikateľskú cestu Zdroj: SBA/Zástupcovia spoločnosti Marketing Consulting, s.r.o. na podujatí Brand Minds 2018 v Bukurešti, Rumunsko
INZERCIA / Ak máte v pláne úspešne rozbehnúť svoje podnikanie alebo iba potrebujete novú inšpiráciu pre Váš už existujúci biznis, mali by ste spozornieť a nechať si odprezentovať bezodplatnú ponuku Slovak Business Agency a jej Národného podnikateľského centra.

V rámci Stážového programu umožňuje všetkým začínajúcim podnikateľom aj nepodnikateľom nadobudnúť nové biznis poznatky, rozšíriť si obzory a spoznať nových zaujímavých inšpiratívnych ľudí z celého sveta. 

Národné podnikateľské centrum v súčasnosti ponúka v rámci Stážového programu službu - Účasť na medzinárodných odborných podujatiach - zameranú najmä na vysielanie začínajúcich podnikateľov na medzinárodné konferencie, veľtrhy alebo workshopy v rámci EÚ. "Počas prvého kola výzvy prejavilo záujem vycestovať a zúčastniť sa rôznych odborných podujatí v rámci EÚ okolo 90 firiem. Z týchto firiem bolo vybraných okolo 50 firiem, ktoré sa v mesiacoch máj až jún zúčastnili rôznych podujatí. Okrem počtu vyslaní je taktiež zaujímavá aj informácia o výške poskytnutej pomoci našim klientom, ktorá v tomto prípade predstavovala viac ako 70 000 eur,” dopĺňa Katarína Zeleníková, vedúca oddelenia inkubácie a stáží. Práve v týchto dňoch máte možnosť prihlásiť sa opäť na ľubovoľné medzinárodné odborné podujatie, resp. workshop. Ponuka podujatí medzinárodného charakteru je široká, pričom pár dní v zahraničí Vás zaručene nakopne v tom pozitívnom smere.

"Milujem učiť sa od najlepších na svete. A vidieť a počúvať kapacity marketingu ako sú Seth Godin a Robin Godin, bol to proste nezabudnuteľný zážitok. Verím, že tieto novo nadobudnuté vedomosti a skúsenosti, spolu s kontaktmi z podujatia Brand Minds 2018, pomôžu rásť nášmu podnikaniu a celej komunite na Slovensku ešte oveľa rýchlejšie," uviedol jeden z účastníkov konferencie Peter Čelko z Marketing Consulting, s.r.o.

"Konferencia bola pre mňa a moju prácu vynikajúcim prínosom odborných informácií. Priniesla mi vedomosti ako prepojiť umelú inteligenciu a podnikanie v elektronickom prostredí. Taktiež poskytla kopu štatistík a grafických prehľadov správania sa zákazníkov pri nakupovaní v online prostredí,“ uviedol Libor Toporcer účastník konferencie eTail Europe Omnichannel and retail eCommerce Conference.  

Získajte aj Vy mnoho cenných kontaktov, spoznajte nových obchodných partnerov alebo si len rozšírte svoje obzory o nové biznis trendy.  Stačí si vybrať to Vaše správne podujatie tu.

Okrem už poskytovanej služby – Účasť na medzinárodných odborných podujatiach - v rámci Stážového programu sú pripravované aj služby ako zahraničná stáž alebo kombinovaný zahraničný pobyt

Zahraničná stáž Vám otvorí dvere do sveta úspešného podnikania. Spektrum nových informácií a podnetov, nové marketingové komunikačné kanály, inovatívne biznis stratégie. Príbehy známych a úspešných podnikateľov z celého sveta Vám priblížia aktuálne trendy v podnikaní.

Na výber máte zahraničný  stážový pobyt, kde počas doby 3 mesiacov spoznáte podnikovú kultúru v USA, Izraeli či Singapure. Absolvujete pobyt v zahraničnom podnikateľskom inkubátore, odbornej inštitúcii alebo technologickom parku. Kontakty, ktoré nadobudnete, Vás budú sprevádzať po celý život a môžete z nich čerpať inšpiráciu či ponaučenie.  Bude Vám poskytnuté individuálne poradenstvo  a mentoring, prípadne sa môžete zúčastniť na networkingových podujatiach, konferenciách či seminároch.

Ak máte pocit, že na cestu za veľkú mláku či na ďaleký východ nemáte dostatok času, je tu pre Vás kombinovaný stážový pobyt. Jeden týždeň strávite na Slovensku a mesiac v niektorej z európskych krajín EÚ.   Čas strávený  v prestížnych podnikateľských centrách bude zaručeným prílivom pozitívneho myslenia pre Vašu budúcnosť.

"Zabezpečujeme predodletovú prípravu, ubytovanie v mieste absolvovania zahraničnej stáže, letenky do a z miesta zahraničnej stáže, ako aj samotnú stáž v niektorej z krajín EÚ,“ uviedol Slavomír Grúber, hlavný manažér projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch.

Pre koho je stážový projekt určený?

Ak ste začínajúci podnikateľ do 3 rokov od založenia, spĺňate definíciu malého a stredného podniku, pričom sídlite v ktoromkoľvek kraji v SR okrem Bratislavského, je tento program určený aj pre Vás. Do 22.7.2018 máte čas sa prihlásiť na zahraničnú pracovnú cestu, ktorá obohatí Vaše podnikanie. Viac informácií nájdete na stránke www.sbaagency.sk, kde sa priamo môžete do programu aj prihlásiť.

Kto ponúka tento stážový program?

Slovak Business Agency (SBA) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora, ktorej cieľom je podpora malých a stredných podnikateľov. Snahou je komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a trhoch tretích krajín.

Podpora podnikania v 7 samosprávnych krajoch Slovenska sa realizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu ITMS2014+ 313031I870.

Špecifickým cieľom projektu je nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku a realizátorom projektu je Slovak Business Agency, partnerom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR. Chcete sa dozvedieť o službách Národného podnikateľského centra a SBA viac? Všetky informácie nájdete na www.sbagency.sk a www.npc.sk

Zdroj: SBA

Ďakujeme za vaše názory

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
08:40 Súdna sieň
05:10 Panelák
05:55 Súdna sieň
06:40 Súdna sieň
05:10 TOP STAR
05:25 Panelák
06:10 Profesionáli III.
05:10 Ferdo Mravec
05:35 Sam a Max
06:00 Marvin, stepujúci koník II.
06:00 Zlatokopka
07:40 Anděl v utajení
09:15 Princ a já: Královské líbánky