Zatiahnuté
Bratislava
Tamara
26.1.2022
Viac ako pol milióna Slovákov ohrozuje chudoba. Zmeniť to môže postavenie
Zdielať na

Viac ako pol milióna Slovákov ohrozuje chudoba. Zmeniť to môže postavenie

BRATISLAVA / Čoraz viac Slovákov ohrozuje chudoba. Podľa štatistík príjmov a životných podmienok Európskej únie je ohrozených približne 650 tisíc obyvateľov. V prípade jednočlennej domácnosti predstavuje hranica rizika chudoby 360 eur na mesiac.

Rizikom chudoby bolo podľa údajov zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2017 ohrozených 12,4 % obyvateľov Slovenska, čo je približne 650 tisíc osôb. "V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny pokles o 0,3 percentuálneho bodu," informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii predseda Štatistického úradu Alexander Ballek. Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 310 eur na rok. Medziročne vzrástla o 139 eur.  

V prípade jednočlennej domácnosti predstavuje hranica rizika chudoby 360 eur na mesiac. Domácnosť jednotlivca s mesačným príjmom nižším ako je uvedená suma, sa nachádza v pásme ohrozenia rizikom chudoby. Mieru rizika chudoby na Slovensku najvýraznejšie ovplyvňuje postavenie na trhu práce. Najvyššie riziko chudoby zaznamenali u nezamestnaných (49,5 %). Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o 1,5 percentuálneho bodu. 

Chudoba však nie je len o tom, koľko peňazí rodičia prinesú domov. EU silk sleduje aj to, čo si za to ľudia a rodičia malých detí môžu dovoliť, a niektoré veci sa naozaj počúvajú ťažko. "Materiálnu depriváciu tvorí 9 otázok. Či majú nedoplatky, či si môžu dovoliť ísť na týždňovú dovolenku, čeliť neočakávaným výdavkom, či majú telefón, práčku, auto televízor a či si môžu dovoliť udržiavať doma primerané teplo,"  uviedol Róbert Vlačuha riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Štatistického úradu Slovenska. 

Neúplné domácnosti sú ohrozené najviac

Najvyššie riziko chudoby podľa typu domácností evidujú štatistici v domácnostiach s tromi a viac závislými deťmi, a v neúplných domácnostiach, ktoré tvoria osamelí rodičia s najmenej jedným závislým dieťaťom . Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast rizika chudoby najmä v skupine neúplných domácností s jedným a viac deťmi , ktoré patria k najohrozenejším typom domácností. Najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov. 

Stred a východ Slovenska sú nad priemerom

Regionálne rozdiely v oblasti príjmov na Slovensku sa podľa ŠÚ odrážajú aj v číslach o chudobe v jednotlivých krajoch, pri zohľadnení národnej hranice rizika chudoby. Najmenej ohrození rizikom chudoby sú obyvatelia Bratislavského kraja . Pod úrovňou sú aj všetky tri kraje západného Slovenska - Trnavský kraj, Trenčiansky kraj  a Nitriansky kraj. Regióny stredného, respektíve východného Slovenska sú na tom horšie. Podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou je nad slovenským priemerom. Najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou je v Prešovskom a Košickom kraji (18,1 %, respektíve 15,5 %). Nad celonárodnou hranicou miery chudoby sú aj obyvatelia stredného Slovenska - Žilinského kraja (13,7 %) a Banskobystrického kraja (14,2 %).

V rámci medzinárodného porovnávania miery rizika chudoby štatistici upozorňujú, že že indikátor je pre jednotlivé krajiny počítaný vo vzťahu k ich národným hraniciam chudoby. Slovensko aj napriek týmto výsledkom, dlhodobo patrí medzi päť krajín EÚ s najnižšou mierou rizika chudoby.

Pozrite si archívnu reportáž o hrozbe chudoby v slovenských domácnostiach v roku 2017:

Súvisiace články

Najčítanejšie