Zatiahnuté
Bratislava
Izabela
9.12.2023
Viceprezident Slovenskej bankovej asociácie Kollár k bankovému odvodu: Aký je zmysel memoránd, keď ich vláda nedodrží?
Zdielať na

Viceprezident Slovenskej bankovej asociácie Kollár k bankovému odvodu: Aký je zmysel memoránd, keď ich vláda nedodrží?

BRATISLAVA / Slovenská banková asociácia bude považovať memorandum podpísané s vládou pred dvoma rokmi za neplatné. Dohodli sa v ňom, že sa znovu nezavedie bankový odvod výmenou za investície do slovenskej ekonomiky. K dopadom na firmy, ale aj na hospodárstvo sa vyjadril viceprezident Slovenskej bankovej asociácie Daniel Kollár.

Bankový sektor má 100-miliónové zisky, prečo sa tak bránite bankovému odvodu?

Bankový sektor Slovenska je na tom tak, že všetkých 24 bánk na Slovensku nemá dohromady ani taký zisk, ako má jedna z väčších bánk v Českej republike. Dlhodobo dosahujeme výnosovosť, alebo návratnosť kapitálu na úrovni zhruba 7 až 8 percent, čo je pod požadovanú úroveň odporúčanú Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska. Ziskovosť teda ešte stále nedosahuje požadované hodnoty a dokonca sme aj pod priemerom Európskej únie, čo sa týka návratnosti kapitálu.

Čo by znovuzavedenie bankového odvodu prinieslo?

Prinieslo by to zníženie tvorby zisku. Keby sme platili 100 miliónov, ako bankový sektor, tak by to tvorilo problém - zníženie financovania ekonomiky o zhruba 8-násobok, čiže 800 miliónov menej by sme boli schopní požičať obyvateľstvu na úvery, ale tak isto aj pre firemný sektor. Platí tam jednoduchá matematika, banky musia držať pre každý, povedzme 100 euro úveru, musia držať 15 euro na vlastnom kapitáli a ten kapitál sa tvorí hlavne z toho zisku.

O akých konkrétnych dopadoch na ľudí a firmy môžeme hovoriť?

V roku 2020 bol bankový odvod zrušený. Bolo podpísané memorandum medzi ministerstvom financií a bankovým sektorom a ako banky sme sa zaviazali, že sa bude polovica ziskov nechávať práve v kapitáli bánk na posilnenie schopnosti bánk financovať slovenskú ekonomiku. Za tie dva roky sme poskytli zhruba 20 miliárd úverov pre podnikateľský sektor, 20 miliárd úverov pre bývanie a asi 6 miliárd spotrebných úverov pre obyvateľstvo. Ak by sa znova zaviedol bankový odvod, alebo by sa zvýšilo zdanenie bánk, tak by sme výrazne obmedzili tieto možnosti do budúcnosti práve v časoch, keď treba po pandémii tú ekonomiku rozbehnúť. Vidíme, že dochádza k spomaleniu ekonomiky. My potrebujeme na Slovensku tú ekonomiku znova naštartovať a bankový sektor je absolútne kľúčový, aby mohol tú ekonomiku financovať.

Vy ste sa pred dvoma rokmi dohodli s vládou v memorande, že sa nebude znovu zavádzať bankový odvod, teraz sa o ňom ale opäť rozpráva. Vás to stálo peniaze, investície, koľko peňazí ste museli dať na oplátku, že sa nezavedie bankový odvod a ak sa zavedie, budete ich pýtať od vlády späť?

My sme sa v tom memorande zaviazali, že každý rok budeme nechávať zo ziskov zhruba polovicu v účtovníctve banky na posilnenie kapitálu. Na každých 100 euro požičaných peňazí 15 euro potrebujeme držať vo vlastnom kapitáli banky. Preto sme od toho roku 2020 nechávali na účtoch bánk v celom sektore navyše zhruba 820 miliónov euro. To sú peniaze, ktoré neboli odvedené akcionárom ako dividendy zo ziskov, ale boli ponechané na účtoch celého bankového sektora. Tých 800 miliónov umožnilo vlastne financovať tie miliardy do slovenskej ekonomiky.

Vy ste síce podpísali memorandum pred dvoma rokmi, no znova sa táto téma otvára, že by sa mal bankový odvod zaviesť. Vidíte zmysel v takýchto memorandách?

Zaregistrovali sme rôzne pokusy k zavedeniu bankovému odvodu a v tom momente by to memorandum prestalo platiť, keďže podmienkou je jeho nezavedenie znovu zdaňovania bánk. Veľmi si cením oficiálne vyhlásenia z ministerstva financií a jej predstaviteľov a verím tomu, že to tak aj zostane. V prípade, že by akýmkoľvek spôsobom došlo ku zdaňovaniu bánk, my budeme považovať memorandum automaticky za neplatné. Mohlo by to aj ohroziť celkovú vierohodnosť memoránd.

Ak by sa odvody nezrušili pred pandémiou, bol by problém s odkladom splátok?

Samozrejme, odklad splátok počas pandémie bol súčasťou dohody medzi vládou a bankovým sektorom. Výrazne to pomohlo prekonať pandemickú situáciu, vďaka tomu sme ju prežili veľmi dobre.

Ovplyvnilo by zavedenie bankového odvodu plán obnovy, kde k nám majú postupne natiecť miliardy eur?

Akýkoľvek zásah do ziskovosti bankového sektora, teda zníženie tvorby zisku, by okamžite znížil schopnosť bánk financovať slovenskú ekonomiku. Na Slovensko bude prichádzať v nasledujúcom období niekoľkých rokov až 13 miliárd celkových fondov z plánu obnovy, to všetko potečie cez bankový sektor, preto je nevyhnutné, aby sme bankový sektor držali zdravý, čo najsilnejší a aby sme naozaj do tej ekonomiky mohli tieto peniaze dostať.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy