Zatiahnuté
Bratislava
Andrej, Ondrej
30.11.2022
Otcovia môžu žiadať o otcovské a zjednodušilo sa aj uplatňovanie materského
Zdielať na
Ekonomika

Otcovia môžu žiadať o otcovské a zjednodušilo sa aj uplatňovanie materského

Zdroj: TV JOJ

BRATISLAVA / Otcovia môžu od začiatku novembra tohto roku žiadať Sociálnu poisťovňu o vyplácanie dávky otcovské. Zároveň sa zjednodušilo aj uplatňovanie materského.

"Sociálna poisťovňa pre žiadateľov na webovej stránke zverejnila tlačivo, ktoré potvrdené zamestnávateľom doručia jej príslušnej pobočke," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Dokument sa nachádza aj v pobočkách inštitúcie. Má názov "Žiadosť iného poistenca o materské" a nie je číslovaný. Tým pádom netreba žiadať pobočku o tlačivo.

Otec vyplní časť A žiadosti. "Časť B vypĺňajú iní poistenci a aj otcovia, ktorí žiadajú o štandardné materské," dodal hovorca. Poistenec vyplnenú a podpísanú žiadosť doručí pobočke, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. "Ak ide o zamestnanca, príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Zamestnanec v ochrannej lehote, teda do siedmich dní po zániku nemocenského poistenia, žiadosť predkladá pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú, tak pobočke podľa trvalého pobytu," vymenoval Martin Kontúr.

Žiadosť netreba podať hneď po prvom novembri. Stačí ju doručiť v priebehu novembra alebo neskôr, keďže dávky sa vyplácajú pozadu a nevyužitý nárok na výplatu otcovského po začiatku novembra tohto roku si môže poistenec uplatniť spätne do troch rokov. Sociálna poisťovovňa uviedla, že rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Poistencovi ju vyplatí do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webstránke Sociálnej poisťovne.

Súvisiace články

Najčítanejšie