Oteckovia, chcete materskú? Vyhnite sa týmto chybám

Oteckovia, chcete materskú? Vyhnite sa týmto chybám

BRATISLAVA / Sociálna poisťovňa v roku 2018 zaznamenala prudký nárast počtu materských dávok vyplácaných otcom dieťaťa. Zamieta ale medializované informácie o tom, že hromadne odmietajú žiadosti o materské otcom. Podľa riaditeľa odboru komunikácie s verejnosťou Petra Višvádera posudzujú každú žiadosť individuálne a počet zamietnutých žiadostí o materské v minulom roku sa podľa neho pohybuje na úrovni dvoch percent.

"Išlo o prípady, keď žiadatelia nesplnili podmienky na priznanie a výplatu dávky. Podľa predbežných údajov za rok 2018 priznala poisťovňa materské 12 836 otcom," uvádza Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne. Zákon stanovuje, že dávka materské by mala otcovi kompenzovať stratu na zárobku spôsobenú tým, že si skrátil pracovný úväzok alebo zmenil charakter práce tak, aby sa popritom mohol starať o dieťa. Znamená to, že najčastejšou príčinou, prečo sociálna poisťovňa neprizná otcom materské je to, že ostávajú pracovať v nezmenenom režime (neupravia pracovný režim, čo znamená, že si ponechajú rovnaký, prípadne vyšší počet odpracovaných hodín). 

Podmienky, ktoré musíte splniť

- prevziať dieťa do osobnej starostlivosti

- zmena pracovného pomeru

- zníženie počtu odpracovaných hodín

Prečo bol niektorým otcom nárok na materskú dávku zamietnutý, je pravdepodobne v nejednoznačnom vykladaní si zákona. Konkrétne v tom, čo znamená prevziať dieťa do osobnej starostlivosti. "Pojem "starostlivosť o dieťa" nie je nijakým spôsobom upresnený alebo presne zadefinovaný v zákone o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa nemá najmenšie právo, aby teraz tvrdila oteckovi, že sa o dieťa nestará v prípade, že je počas dňa v nejakom zamestnaní," uviedol Jozef Mihál zo strany SPOLU - občianska demokracia. 

Priemerná výška dávky materské v triedení podľa pohlavia (v eurách)

Rok Muži  Ženy Spolu
2013 435,84 440,72 440,69
2014 445,45 421,02 422,66
2015 482,00 426,85 429,82
2016 572,30 471,57 477,79
2017 731,53 548,99 567,06
2018 840,11 614,98 651,50

Počet poberateľov dávky materské v triedení podľa pohlavia

Rok Muži Ženy Spolu
2013 305 55910 56215
2014 717 53866 54583
2015 1731 55640 57371
2016 3076 58845 61921
2017 6553 62009 68562
2018 12836 63334 76170

Výdavky na dávku materské v triedení podľa pohlavia (v eurách)

Rok Muži Ženy Spolu
2010 144 822,12 76 505 115,45 76 649 937,57
2011 292 534,01 106 831 829,46 107 124 363,47
2012 447 768,81 128 425 542,10 128 873 310,91
2013 602 600,91 125 495 545,19 126 098 146,10
2014 1 364 281,32 115 905 222,67 117 269 503,99
2015 3 983 04,58 121 749 089,54 125 732 294,12
2016 8 199 452,65 142 653 145,24 150 852 597,89
2017 22 451 752,92 176 702 839,53 199 154 592,45
2018 51 955 874,18 201 587 908,28 253 543 782,46

Čo musia otcovia urobiť, aby im priznali materskú dávku?

Ak zamestnanec chce poberať materské, nesmie mať príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplatený za obdobie poberania materského. Zamestnanec teda nesmie v zamestnaní pracovať v čase, kedy poberá materské.

Existujú ale výnimky, a to vtedy ak:

  • príjem plynie z iného právneho vzťahu aj u toho istého zamestnávateľa (napríklad dohody o prácach konaných mimo pracovný pomer) 
  • má dodatočne vyplatenú mzdu alebo inú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred nástupom na materské (napríklad odmeny)

  • má príjem nie za vykonanú prácu ale poskytnutý z iného dôvodu (napríklad zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu)

Absencia príjmu je tak u zamestnanca v pracovnom pomere jednou z podmienok nároku na materské, ale iba v prípade, ak by pokračoval v práci v pôvodnom pracovnoprávnom vzťahu, z ktorého zamestnávateľ platil nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni a z toho poistenia má zamestnanec nárok na materské. To znamená, že ak zamestnanec uzatvorí nový pracovnoprávny vzťah, u nového zamestnávateľa alebo aj u pôvodného, príjem z neho ho o materské nepripraví. Ďalší pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa je v zmysle § 50 Zákonníka práce možný len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu.

Dôležité je tiež uvedomiť si, že materská dávka neznamená to isté ako materská dovolenka. Materská dovolenka totiž spadá pod Zákonník práce, zatiaľ čo materskú dávku upravuje zákon o sociálnom poistení. 

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

20:25 Šport
20:30 Najlepšie počasie
20:35 Policajt z Belleville
19:30 Profesionáli II.
20:30 Vojna o planétu opíc
23:35 Bezpečný prístav
20:10 C.S.I.: Kriminálka New York III.
21:00 C.S.I.: Kriminálka New York III.
21:55 Za nepriateľskou čiarou
20:20 Krtko
20:30 Ovečka Shaun I.
20:40 Volám sa Caillou V.
20:15 Kšeftaři
21:50 Plán útěku 2
23:40 Kamarád taky rád