Jasno
21°
Bratislava
Sidónia
23.6.2024
Šefčovič opäť vyráža na turné po EÚ, vysvetľovať bude energetickú úniu
Zdielať na

Šefčovič opäť vyráža na turné po EÚ, vysvetľovať bude energetickú úniu

BRATISLAVA /  Slovenský eurokomisár zodpovedný za vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič sa chystá na ďalšie turné po štátoch Európskej únie.

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete upozornil, že Európa je na dobrej ceste k naplneniu svojich cieľov v oblasti klímy a energetiky vytýčených na obdobie do roku 2020.

„Aj napriek súčasným geopolitickým neistotám si razí cestu vpred v ústrety čistej energii. Neexistuje žiadna iná alternatíva. Fakty hovoria samé za seba: energia z obnoviteľných zdrojov je teraz nákladovo konkurencieschopná a niekedy dokonca aj lacnejšia než fosílne palivá, zamestnáva viac ako milión ľudí v Európe, priťahuje viac investícií než mnohé iné odvetvia a vďaka nej sa naše výdavky za dovoz fosílnych palív znížili o 16 miliárd eur,“ dodal Cañete.

Miguel Arias Cañete, Komisár pre oblasť klímy a energetiky

Miguel Arias Cañete, Komisár pre oblasť klímy a energetiky

Ako ďalej uviedol Šefčovič, Energetická únia nie je iba o energii a klíme, ale jej zámerom je aj urýchliť zásadnú modernizáciu celého hospodárstva Európy tak, aby bolo nízkouhlíkové a efektívne, a aby táto modernizácia bola sociálne spravodlivá. „Takisto by sme mali posilniť vonkajší rozmer energetickej únie s cieľom posilniť vedúcu úlohu EÚ v celosvetovom meradle,“ myslí si Šefčovič.

Minulý rok bol pre energetickú úniu rokom, v ktorom sa vízia rámcovej stratégie pre Energetickú úniu vo väčšej miere premietla do konkrétnych legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív. „V rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí je úspešná energetická únia nevyhnutná na ochranu dlhodobých hospodárskych záujmov a blahobytu Európy a Európanov. Preto sa v posledných mesiacoch práca na Energetickej únii sústreďovala na diplomatické rokovania v oblasti energetiky, ktoré mali za cieľ posilniť bezpečnosť dodávok energie, rozšíriť vývoz nízkouhlíkových technologických riešení EÚ a podporiť priemyselnú konkurencieschopnosť' Európy,“ konštatoval Šefčovič.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy