Rezort školstva spustil portál na online vzdelávanie. Toto sú rady a tipy pre učiteľov

Rezort školstva spustil portál na online vzdelávanie. Toto sú rady a tipy pre učiteľov

BRATISLAVA / Ministerstvo školstva spustilo portál na vzdelávanie žiakov. Slúžiť bude ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu v súvislosti s pandémiou.
 1. Portál www.ucimenadialku.sk vytvorilo ministerstvo spolu s viacerými mimovládnymi organizáciami. Minister školstva Branislav Gröhlin oznámil, že web "nič nestál". 

Cieľom webovej stránky je pomôcť zorientovať sa v množstve informácií nielen pedagógom a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl, žiakom a rodičom. Na stránke "ucimenadialku" sú zhrnuté všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia. Podľa slov ministra učiteľov dostatočne na situáciu nepripravili, vyučovanie aj napriek aktuálnej situácii ale musí prebiehať. 

"Hoci súčasná situácia je pre nás všetkých nová a často nie je ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju podarí zvládnuť,"  povedala Miroslava Hapalová, ktorá na tlačovej konferencii zastupovala mimovládky. Na stránke sa podieľala Slovenská komora učiteľov, Centrum inkluzívneho vzdelávania, To dá rozum, Komenského inštitút, či iniciatíva Deti nepočkajú spolu so zástupcami Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva. Viktor Križo zo SKU odporúča, aby všetky zložky komunikovali partnersky a rovnocenne. Podľa neho je potrebné vyhnúť sa príkazom „zhora nadol“ a začať spolupracovať a hľadať dohody pre každého prijateľné. "Všetci sme rovnocenne na jednej lodi a musíme si vychádzať v ústrety," dodal.

Rady a tipy ministerstva pre učiteľov

 1. Zistite si, ktoré deti majú prístup k internetu 
  V prvom kroku je potrebné overiť, či všetci majú možnosť pripojenia, teda či majú mobilné telefóny, tablety, notebooky alebo počítače s pripojením na internet. V prípade, že v rodine je viac školopovinných detí a rodičia pracujú v tomto čase z domu, je vhodné, aby triedni učitelia a rodičia skoordinovali časové rozvrhy tak, aby nedochádzalo ku kolíziám v pripojení na internet. Ak deti nemajú z rôznych dôvodov možnosť pripojiť sa na internet, zvážte v prípade takejto rodiny zapožičanie tabletu zo školy alebo zadávajte úlohy cez telefón. 

 2. Zaveďte si "ranné kruhy"
  Je dôležité udržať vzťahy v triede. Ak sa celá trieda aspoň niekoľkokrát do týždňa spojí formou videochatu alebo telefonicky  a každé dieťa dostane možnosť povedať, čo prežilo a ako sa má, pomôže to. Čas na pripojenie nemusí byť vždy dopoludnia, môžete využívať aj popoludňajšie hodiny.  Deti si môžu písať „denníky“, ktoré, ak budú chcieť, môžu sprístupniť, môžu si písať odkazy, posielať fotografie ukazujúce, čo robili, ako sa hrali, nahrávať videá a vzájomne si ich vymieňať.

 3. Na každý týždeň pripravte aktuálny "rozvrh hodín"
  Najskôr je potrebné do jednotlivých dní na týždeň vopred pripraviť témy alebo predmety, ktorým sa budete v rámci dňa venovať. V rozvrhu vyznačte, ktoré úlohy prídu formou zadania a kedy sa chcete s deťmi spojiť formou videochatu. 

 4. Vytvorte si nový časovo-tematický plán 
  V novom časovo-tematickom pláne, ktorý by mal tvoriť kostru „rozvrhu hodín“ nového typu, sa sústreďte na opakovanie, fixovanie už prebratého učiva a prepájanie obsahu z rozličných predmetov. Využite tento priestor na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia. Nové učivo by ste mali minimalizovať a preberať iba to, čo je nevyhnutné a pochopiteľné aj formou zadaní v online komunikácii. Vo viacerých predmetoch sa dajú využívať aj projekty, ktoré žiaci môžu vypracovať v domácom prostredí s využitím zdrojov, ktoré majú doma. Ak vidíte priestor na „dobratie“ učiva v nasledujúcom školskom roku, teraz toto učivo vynechajte.

 5. Určte si čas na online alebo telefonické konzultácie
  Tento čas na online konzultácie napíšte do týždenného rozvrhu, ktorý budete posielať rodičom a/alebo žiakom. Nezabúdajte na to, že online konzultácie by sa nemali prekrývať s inými vašimi povinnosťami (napr. online porady, konzultácie s kolegami, vaše vlastné vzdelávanie). 

 6. Buďte empatickí k deťom aj k rodičom
   Je potrebné zvážiť, koľko úloh a akého druhu deťom zadáte. Niekedy postačí aj jedna úloha na niekoľko dní, ktorá si však bude vyžadovať spoluprácu s iným žiakom online, prečítanie knihy, realizáciu pokusu v domácom prostredí či dlhšie pozorovanie. S ohľadom na vek detí by ste mohli rozvíjať rôzne zručnosti a kompetencie (napr. písomné vyjadrovanie myšlienok, schopnosť organizácie dňa, čitateľská gramotnosť, pomoc v domácnosti, osvojenie si nových zručností a pod.). Pri premýšľaní nad úlohami, ktoré budete žiakom zadávať či už online, telefonicky, alebo vo forme pracovných listov, by ste mali uvažovať o zadávaní rôznych úloh pre žiakov podľa ich aktuálnych možností a potrieb, s prihliadnutím na rodinnú situáciu. 

 7. Formulujte presné zadania, ktoré žiakom dávate
  Úloha od vás, ktorá obsahuje iba číslo strany s pokynom vyplniť ju, nie je pre žiakov motivujúca, neposkytuje im informáciu, čo majú v úlohe urobiť, na čo si dať pozor a ani to, čo sa vďaka úlohe naučia. Ciele úloh alebo zadaní sú tentoraz veľmi dôležité pre udržanie motivácie. Pýtajte si aj spätnú väzbu, či sú úlohy pre žiakov zrozumiteľné a koľko času im trvá ich spracovanie.

 8. Nemajte nerealistické očakávania
  Deti nemajú tráviť celé dni pred obrazovkou počítača, ani by sa nemali celé dni len učiť. Treba brať do úvahy aj možnosti pripojenia na internet. Rovnako je potrebné rešpektovať vek detí, s ktorými budete pracovať online. Pre prvákov na základnej škole bude takáto online výučba náročnejšia ako pre siedmakov. V prípade prvákov môžete vytvárať aj videonávody, napr. pri nácviku písania písmen alebo ich spájania. 

 9. Menej využívajte učebnice a pracovné listy
  Ak by ste využívali spoločné online učenie – teda spojenie cez videochat – a počas neho vyplnili nejakú stranu z pracovného zošita, je to iné, ako keď deti majú vypĺňať pracovný list samostatne. Myslite na to, že rodič nie je učiteľ a v snahe pomôcť svojmu dieťaťu môže pri vysvetľovaní nechtiac urobiť chybu, ktorú bude po návrate do školy náročné odstrániť.

 10. Zadávajte komplexné úlohy a vyberajte rôzne typy úloh
  Deťom by ste mali zadávať rôzne typy úloh, ktoré ich budú stimulovať rozličným spôsobom a pri ich riešení budú využívať každodenné situácie. Niekedy si žiaci môžu len precvičiť zábavnou formou písanie, inokedy možno zadať pokus, ktorý sa dá realizovať doma s domácimi surovinami, určiť hru, ktorú sa deti majú zahrať s rodičmi alebo so súrodencami, dať im prečítať niekoľko strán z knihy a pod. Zaujímavými úlohami môžu byť váženie surovín pri varení a s tým spojené premeny jednotiek, alebo odmeranie dĺžky postele (pre starších žiakov výpočet, koľko percent z ich postele pokrýva vystretý paplón) a pod. Určite treba využívať aj dostupné online materiály a podnety, úlohy a hry, ktoré nájdete i na stránke Zdroje

 11. Radšej vynechajte skúšanie a písomky
  Spôsoby hodnotenia sú rôzne a písanie písomiek či testovanie nie je v tomto období vhodné a ani motivujúce. Vypracované zadania by si deti mali priebežne odkladať a po obnovení vyučovania na školách by ich mohli priniesť do školy a predstaviť. Úlohy, ktoré žiaci vypracujú, by ste však mali skontrolovať a poskytnúť každému žiakovi spätnú väzbu, porozprávať sa, čo mu robilo problém alebo čo mu išlo veľmi ľahko. Starší žiaci môžu napísať rôzne typy prác, porovnať informácie z rôznych predmetov, ktoré sa naučili, s tým, čo našli o téme na internete alebo v encyklopédii, ak takú doma majú. 

 12. Zabezpečte vzdelávacie materiály a zoznam zadaní pre žiakov bez prístupu k internetu
  V tomto bode je potrebné spolupracovať s vedením školy, ktoré by malo komunikovať so samosprávami či zriaďovateľom. Dôležité je nezabudnúť na tieto deti a nevynechať ich pri online domácom vzdelávaní.

Čo je ešte súčasťou portálu?

Rodičia a žiaci môžu na stráne nájsť aj prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov. Napríklad interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie. Do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.

Súčasťou webstránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie.

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

14:35 Súdna sieň
15:40 Súdna sieň
16:30 Aféry
13:55 Dr. Dokonalý
15:00 Profesionáli II.
15:55 Simpsonovci XXVIII.
14:10 Dr. House VIII.
15:10 C.S.I.: Kriminálka Miami II.
16:10 Vražedné Miami
14:50 Nezvyčajná cesta Nilsa Holgerssona
15:05 Ruby z dúhy I.
15:25 Strážca vesmíru Roger
14:25 Góóól! III.
16:10 Rande naslepo
18:10 Kapitán Trueno a Svatý Grál