Ministerka Matečná podporuje školstvo desiatkami miliónov

11.07.2018 18:35 Noviny.sk Slovensko

Ministerka Matečná podporuje školstvo desiatkami miliónov

BRATISLAVA / Skvalitnenie vybavenia školstva ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podporilo sumou 37,1 milióna eur a na projekty, ktoré by mali zvýšiť gramotnosť detí ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu určilo 15 miliónov eur. Informovali o tom v stredu na spoločnej tlačovej konferencii podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a ministerka školstva Martina Lubyová.

Podpora školstva sa uskutoční prostredníctvom výzvy Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách a novej výzvy Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť.

Na technické vybavenie špeciálnych učební základných škôl sme podľa Matečnej takéto prostriedky ešte na Slovensku nemali. "Podporíme 131 knižníc, vybavíme 263 informačno-technologických učební, 199 jazykových učební, 241 polytechnických učební a 357 učební prírodovedeckých a prírodovedných. Vybavenie špeciálnych odborných učební sa bude dotýkať 133 267 žiakov," uviedla Matečná a dodala, že maximálna výška projektu bola stanovená do 200 000 eur. V rámci výzvy Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách je zatiaľ schválených 352 projektov v hodnote 33 miliónov eur, zvyšné prostriedky rozdelia následne. Výzvu ministerstvo pôdohospodárstva financuje z Integrovaného regionálneho Operačného programu.

Na zvýšenie gramotnosti a návykov detí je potrebná aj práca pedagógov a čas ľudí, ktorí s týmito pomôckami pracujú a deťom učivo vysvetlia. Na financovanie pedagógov a takzvaných mäkkých aktivít ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo výzvu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje. V rámci prioritnej osi vzdelávanie majú možnosť z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu dofinancovávať personálne aktivity a ďalšie činnosti spojené s výukou. "Vyhlásili sme preto novú výzvu Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť. Celková alokácia je zatiaľ 15 miliónov eur, s možnosťou ďalšieho navyšovania. Oprávneným žiadateľmi sú základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského kraja, čo je na výzve zaujímavé, lebo tento kraj nemôže často čerpať z operačných fondov,“ vysvetlila Lubyová.

Rozšírenie výzvy plánujú aj na stredné školstvo, s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na školách a zvýšiť gramotnosť. Rozpočet možno využiť na dovybavenie škôl, teda na kúpu didaktických pomôcok, ako aj na aktivity zamerané na žiakov a zamestnancov škôl. Rozvíjať možno mimoškolské činnosti a financovať hodiny navyše na dovzdelávanie. "Zavádzame väčšiu flexibilitu do financovania škôl, možnosť zvyšovať odmeňovanie pedagógov a pedagogické kluby, konzultácie a vzdelávanie pedagógov," doplnila šéfka rezortu školstva. Najnižší rozpočet projektu na školu je 50 000 a najvyšší 200 000, dĺžka trvania môže byť od 12 do 24 mesiacov. Zatiaľ bolo predložených 37 žiadostí. 

Pozrite si archívnu reportáž.

Zdroj: noviny.sk, SITA

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

23:00 Vtierka Sam
00:00 Akty X
01:00 Noviny TV JOJ
22:10 Príbeh kmotra
00:20 Cestovanie v čase
00:55 It's Always Sunny in Philadelphia XI.
23:05 A.P.B.: Nová generácia
00:05 Tequila a Bonetti
01:00 POLICAJTI V AKCII
23:10 Príbehy dvoch myší II.
23:35 Zabi nudu! II.
23:40 Ovečka Shaun II.
21:55 V utajení
23:40 Krvavý Valentýn
01:15 Hudba ticha