Oldrich
3.12.2022
Biskup Forgáč vyzval na pohrebe Martiny Kušnírovej vládu na odchod
Zdielať na

Biskup Forgáč vyzval na pohrebe Martiny Kušnírovej vládu na odchod

GREGOROVCE / Slovensko sa v týchto chvíľach nepotrebuje pozerať na balíčky peňazí na stole. Potrebuje vidieť charakterných ľudí, ktorí sú schopní a ochotní vziať aj priamu, aj nepriamu zodpovednosť za to, čo sa stalo. A ktorí dokážu s pokorou odísť zo scény. Toto je vodcovské, toto je otcovské, toto je chlapské a toto je aj kresťanské.

Kostol v Gregorovciach bol primalý pre množstvo ľudí, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s Martinou Kušnírovou, ktorú zavraždili spolu s jej priateľom novinárom
Jánom Kuciakom. V otvorenej truhle ležala Martina v bielych svadobných šatách zahalená závojom. Smútočnú omšu celebroval pomocný košický biskup Marek Forgáč. Ten v kázni spomínal rôzne formy zlá, s ktorými musí človek bojovať. Mafiu označil za zlo inštitucionalizované.

Forgáč uviedol, že vodcovia sú zodpovední za to, že také zlo tu našlo živnú pôdu. Tvrdí, že stôl plný peňazí je ťažký cynizmus, veď pre lásku k peniazom sa toto všetko stalo. "Nepotrebujeme pozerať na balíčky peňazí, Slovensko potrebuje návrat k láske, k ľudským hodnotám. Slovensko v týchto chvíľach
potrebuje vidieť na čele ľudí, ktorí vedia vziať na seba priamu i nepriamu zodpovednosť za to, čo sa stalo."

Vzápätí s výzvou na odchod vlády dodal: "A ktorí dokážu s pokorou odísť zo scény. Toto je vodcovské, toto je otcovské, toto je chlapské a toto je aj kresťanské. "

Kňaz zdôraznil, že aj Kristus na kríži vzal na seba zodpovednosť, tak aj naši mocní by mali vedieť, ako sa zachovať.

 

Súvisiace články

Najčítanejšie