Zatiahnuté
12°
Bratislava
Danica, Dana
16.4.2024
Cieľ EÚ znížiť emisie o 55 % do roku 2030: Je dôležité myslieť na koncových užívateľov
Zdielať na

Cieľ EÚ znížiť emisie o 55 % do roku 2030: Je dôležité myslieť na koncových užívateľov

Zdroj: noviny.sk

BRATISLAVA / Balík Fit pre 55 je súbor návrhov, ktorých splnením docielime, aby boli politiky EÚ v súlade s klimatickými cieľmi, na ktorých sa dohodla Rada a Európsky parlament. Tento balík obsahuje rámce na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy.

Európska únia stanovila do roku 2030 cieľ zníženia emisií o 55 %. Balík má zosúladiť právne predpisy v oblasti klímy a energetiky. Jeho súčasťou je niekoľko oblastí, na ktoré je dôležité sa sústrediť. Napríklad, oblasť bývania, dopravy, automobilový priemysel. "Dôležité je v tom názve aj tá časť fit nastavenie sa. Doteraz naozaj tie politiky smerovali k redukcii 40 %, čiže po európskom ekologickom dohovore prišiel ambicióznejší cieľ. Všetky legislatívy, ktoré sa týkajú emisií, tak je to v zásade takmer úplne všetko - priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo," konštatoval europoslanec Michal Wiezik s tým, že vybrať iba jednu časť z celého balíka je chybnou, každá z nich má svoje rovnocenné zastúpenie. 

"Tie zmeny, ktoré sú v tom balíku sú naozaj veľké. Týkajú sa ako bežného života občanov, v čom budeme jazdiť, ako budeme jazdiť, ako budeme vykurovať svoje obydlia, ako bude fungovať priemysel. To všetko v podstate je v tom balíčku Fitfor55 a nie je to asi takto premenené na drobné, ale je to materiál, ktorému treba venovať pozornosť," okomentovala tento balík Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy, Úrad vlády SR.

Podpora výroby elektromobilov

Europoslanec Wiezik vidí momentálne v tejto oblasti problém v tom, že sme ako Európska únia pri výrobe elektromobilov závislí od dovozu jednotlivých komponentov. To by sa ale malo zmeniť. "Na čipovú krízu, ktorá dnes obmedzuje výrobu už reagujú spoločnosti, ktoré chcú do 3 rokov rozbehnúť výrobne masové čipov tu na európskej pôde. Z tohto hľadiska je možné predpokladať, že ich bude ľahšie vyrábať a bude ich na trhu viac," uviedol europoslanec. 

Generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy: Netreba vzdelávať len mladých

Súčasťou Plánu obnovy nie je celoživotné vzdelávanie, je obsiahnuté v možnosti financovania z eurofondov. "Nestačí ale vzdelávať len mladú generáciu, tým, že ľudia žijú dlhšie, budú aj pracovať dlhšie, tak je potrebné im dať ten správny set zručností, aby sa vedeli uplatniť," konštatovala Lívia Vašáková. 

Zelená transformácia - prechod na obnoviteľné zdroje

Zelená transformácia alebo tiež prechod na obnoviteľné zdroje, teda zníženie energetickej náročnosti priemyslu a dopravy, ako aj zvýšenie energetickej účinnosti budov. Podľa europoslanca Roberta Hajšla je dôležité, aby si to na pleciach neodniesli iba koncoví užívatelia. "Čo je možné urobiť na úrovni únie? Ja bojujem za to, aby sme pre nich pripravili nielen opatrenia stimulujúce prechod z fosilných palív, vrátane plynu na obnoviteľné zdroje, ale aby sme aj z tzv. klimatického sociálneho fondu vyplácali kompenzácie pre tých, na koho najviac dopadnú dôsledky prechodu z áut so spaľovacím motorom na elektromobily," vyjadril sa Rober Hajšel. 

Celú diskusiu si môžete pozrieť tu:

Balík Fit pre 55 zahŕňa tieto legislatívne návrhy a politické iniciatívy:

 • revízia systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EU ETS) vrátane jeho rozšírenia na lodnú dopravu, revízia pravidiel pre emisie z leteckej dopravy a vytvorenie samostatného systému obchodovania s emisnými kvótami pre cestnú dopravu a budovy
 • revízia nariadenia o spoločnom úsilí v súvislosti s cieľmi členských štátov v oblasti znižovania emisií v sektoroch mimo systému EU ETS
 • revízia nariadenia o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (LULUCF)
 • revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie
 • prepracovanie smernice o energetickej efektívnosti
 • revízia smernice o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá;
 • zmena nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá
 • revízia smernice o zdaňovaní energie
 • mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach
 • iniciatíva ReFuelEU Aviation pre udržateľné letecké palivá
 • iniciatíva FuelEU Maritime pre zelený európsky námorný priestor
 • sociálno-klimatický fond

Súvisiace články

Najčítanejšie správy