Zatiahnuté
Bratislava
Hilda
11.12.2023
Europoslankyňa Miriam Lexmann: Na Slovensku sa po pandémii pod prah chudoby dostalo 12% Slovákov
Zdielať na

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Na Slovensku sa po pandémii pod prah chudoby dostalo 12% Slovákov

BRATISLAVA / Europoslankyňa Miriam Lexmann spolupracovala na tvorbe Schválenej správy o pravidlách pre digitálne formovanie budúcnosti EÚ, upozornila na nedostatočné uľahčenie cestovania pre zdravotne postihnuté osoby, predložila 26 pozmeňujúcich návrhov k téme európskeho vzdelávacieho priestoru. Toto a oveľa viac toho stihla len v máji, najnovšie vyzýva na zlepšenie stratégie pre podporu zamestnávania osôb s poruchou autistického spektra.

V utorok, 8. júna,  schválil EP podobu Európskeho sociálneho fondu plus s celkovým rozpočtom 88 miliárd eur. Na čo konkrétne pôjdu peniaze z tohto fondu prezradila europoslankyňa v Ranných novinách. "Pandémia spôsobila, že viac ako 12% rodín sa na Slovensku sa dostalo alebo dostáva pod prah chudoby. Je to približne 640 tisíc ľudí. Napríklad v organizácii Úsmev ako dar stúpol počet rodín, o ktoré sa starali z 800 na 2 000," konštatovala europoslankyňa Lexmann. "Kto skôr dáva, dvakrát dáva. Tento nový program prichádza včas je absolútne kľúčový a prichádza tento Európsky sociálny fond prichádza včas," vysvetlila načasovanie, ale aj dôležitosť tohto európskeho fondu pre ľudí po pandémii. Za kľúčovú oblasť označila kategóriu mladých ľudí, ktorí počas pandémie ostali nezamestnaní alebo sa vôbec nedokázali zamestnať. 

Druhou dôležitou kategóriou pomoci z fondu sú podľa europoslankyne deti, ktoré vyrastajú v extrémnej chudobe. "Tu treba pomôcť celej rodine, aby ostala spolu, aby neodobrali deti z týchto rodín. A teda, aby deti netrpeli tým, že rodičia stratili prácu," vysvetlila Miriam Lexmann. Na zmeny na trhu práce sú lepšie pripravení kvalifikovaní ľudia. Miriam Lexmann ako tieňová spravodajkyňa stanoviska k Európskemu vzdelávaciemu priestoru v Ranných novinách hovorila aj o tom ako v tomto smere pomôcť rozšíriť kvalifikovanosť ľudí. Podľa europoslankyne Lexmann je odpoveďou vnímať ľudí nie ako objekty vzdelávania, ale aby sa podporil ich záujem a aby neboli pripravení len na pracovný trh, ale aj do života. V oblasti digitalizácie by malo ísť o podporu integrity. 

Schválené Covid passy

Európsky parlament schválil Covid passy, ktoré budú platiť v celej Európskej únii. Ich používanie sa spustí od 1. júla a platnosť bude 12 mesiacov. Ako bude fungovať prenos dát s ochrannými prvkami priblížila europoslankyňa Miriam Lexmann. "Pasy budú fungovať tak, že keď sa bude prechádzať cez hranicu tak čítačka načíta iba QR kód a bude vedieť, že či ten človek má platný alebo neplatný. Nikde sa nebudú ukladať údaje, nebudú sa zdieľať. Občania môžu byť pokojní, že by tieto dáta niekam putovali ďalej," vysvetlila europoslankyňa. V budúcnosti je v pláne dohodnúť aj akceptáciu covid passov aj s krajinami mimo EÚ.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy