Platiť budú 12 mesiacov a spustia sa v júli. Europarlament schválil COVID pasy

Platiť budú 12 mesiacov a spustia sa v júli. Europarlament schválil COVID pasy

Archívna reportáž embed kód
BRUSEL / Európsky parlament s konečnou platnosťou schválil Covid pasy EÚ. Oficiálne osvedčenie bude akceptované všetkými členskými štátmi. Platné bude od 1. júla s platnosťou 12 mesiacov.

Poslanci v stredu zavŕšili proces schvaľovania digitálneho COVID osvedčenia EÚ, ktoré má počas pandémie uľahčiť cestovanie v Únii a prispieť k hospodárskemu ozdraveniu. Plénum schválilo nové nariadenie o digitálnom COVID osvedčení EÚ pre občanov Únie pomerom hlasov 546 (za): 93 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania).

Oficiálne osvedčenia budú slúžiť pre uľahčenie voľného pohybu a postupné a koordinované rušenie obmedzení. V rámci schvaľovania oficiálnych osvedčení parlament odsúhlasil v rámci lepšieho sprístupnenia testovania 100 miliónov eur vo fondoch EÚ na nákup testov. 

Samostatné nariadenie o osvedčení pre príslušníkov tretích krajín prijali poslanci pomerom hlasov 553 (za): 91 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania). Osvedčenia, ktoré budú bezplatne vydávať vnútroštátne orgány, majú byť k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme s QR kódom.

Osvedčenie potvrdí:

  • zaočkovanie jeho držiteľa proti ochoreniu COVID-19,
  • negatívny výsledok nedávno podstúpeného testu alebo
  • prekonanie ochorenia

V praxi tak pôjde o tri rôzne certifikáty. Spoločný rámec EÚ prinesie v celej Únii overiteľné osvedčenia a mal by zabrániť podvodom a falšovaniu. Systém osvedčení EÚ sa formálne zavedie 1. júla na obdobie 12 mesiacov. Osvedčenie nebude podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebude sa považovať za cestovný doklad. Ďalšie cestovné obmedzenia iba v odôvodnených prípadoch. Poslanci sa s ministrami členských štátov dohodli, že ľudia s osvedčením nebudú musieť podstúpiť iné testy, samoizoláciu či karanténu, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia. Pri dôvodoch ochrany verejného zdravia bude platiť povinnosť prihliadať na vedecké dôkazy vrátane epidemiologických dát zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia a členské štáty by mali byť upozornení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení, verejnosť by sa o nich mala dozvedieť aspoň s 24 hodinovým predstihom.

Prístupné a cenovo prijateľné testovanie

Členské štáty EÚ by sa mali postarať o to, aby bolo testovanie cenovo prijateľné a široko dostupné. Komisia na žiadosť Parlamentu prisľúbila uvoľniť z nástroja núdzovej podpory EÚ sumu vo výške 100 miliónov eur, ktorá umožní členským štátom nakúpiť testy a následne aj vydávať osvedčenia EÚ o ich podstúpení.

Vakcíny

Všetky krajiny EÚ budú akceptovať osvedčenia o očkovaní vydané v iných členských štátoch pre vakcíny schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Členské štáty sa samy rozhodnú, či uznajú aj osvedčenia týkajúce sa vakcín schválených v rámci vnútroštátnych povoľovacích postupov alebo vakcín, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na núdzové použitie.

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

16:50 Na chalupe
17:55 Nové bývanie dizajn
19:00 Krimi
17:30 Denník ľadovej princeznej
19:45 Profesionáli VI.
20:30 Zakázané kráľovstvo
16:55 9-1-1
17:55 9-1-1: Texas
18:55 Štyri svadby a jeden pohreb
17:50 Petronela Jabĺčková
18:05 Labková patrola I.
18:35 Tom Gates
16:55 Kdybych měl křídla
18:30 Ledová sezóna
20:15 Až na dno