Na Slovensku vznikli miesta, ktoré majú pomôcť obetiam trestným činom

Na Slovensku vznikli miesta, ktoré majú pomôcť obetiam trestným činom

BRATISLAVA / Na Slovensku vznikol projekt, ktorý má zlepšiť prístup obetí trestných činov k službám a vytvoril kontaktné body pre obete týchto činov. Projekt realizuje za finančnej podpory Európskej únie Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a je zameraný na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže.

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. V rámci realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci boli vytvorené kontaktné body na území Slovenskej republiky v každom krajskom meste, v celkovom počte osem. Kontaktný bod je miestom konzultácií a poskytovania informácií na verejne prístupnom a dostupnom mieste a je prevádzkovaný pod označením Informačná kancelária pre obete. Kontaktný bod tvorí v personálnom zastúpení koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti.

Projekt z obsahového hľadiska pozostáva z troch oblastí, ktorými sú:

1.) budovanie spolupráce s externými partnermi na poskytovanie služieb cieľovým skupinám - sieťovanie. V rámci sieťovania, kontaktné body pozostávajúce z ôsmich koordinátorov a šestnástich asistentov, absolvovali doteraz v roku 2018 spolu 1 636 pracovných stretnutí, ktorých cieľom je rozvinúť spoluprácu s rôznymi subjektmi občianskej spoločnosti. V období od januára do augusta 2019 bolo zrealizovaných ďalších 2 427 pracovných stretnutí, ktoré vyústili do spolupráce nielen so samosprávou ale aj s rôznymi občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami či cirkevnými organizáciami.

2.) realizácia osvetovej a prevenčnej informačnej činnosti. Celkovo bolo v roku 2018 zrealizovaných 249 preventívnych aktivít, z toho 247 besied a 2 zážitkové workshopy, na ktorých sa zúčastnilo 8 085 účastníkov. Základnou činnosťou je uskutočnenie preventívnej aktivity – besedy po celom Slovensku, počas ktorej sa prednášajúci zameriavali na rady a odporúčania, ako sa nestať obeťou trestných činov s premietaním na reálne prípady z praxe.

V období od januára do augusta 2019 bolo zrealizovaných celkovo 110 preventívnych aktivít a 3 zážitkové workshopy. Okrem uvedených aktivít sa pracovníci kontaktných bodov podieľali aj na realizácií 174 menších besied zameraných. Preventívnych aktivít sa za rok 2019 doposiaľ zúčastnilo 8191 účastníkov.

3.) aktivity zamerané na klienta. vybudovanie kontaktných bodov a zlepšenie prístupu obetí trestných činov k dostupným službám, ktoré poskytujú štátne, samosprávne miestne orgány, mimovládne organizácie, súkromné organizácie, externí odborní zamestnanci a pod.

Sprostredkovanie poskytovania služieb klientom, potenciálnym obetiam alebo obetiam trestných činov, zahŕňa: informovanosť a komunikáciu, v prípade potreby: sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podporu. Poradenstvo v týchto základných troch oblastiach vykonávajú koordinátor na regionálnej úrovni/asistent koordinátora a externí odborní zamestnanci vykonávajúci prácu na dohodu o vykonaní práce/pracovnej činnosti.

Na Slovensku je osem kontaktných miest a obete trestných činov sa na ne obrátili už v 153 prípadoch. Najviac ich bolo spomedzi seniorov.

Odbor prevencie kriminality využíva rôzne formy komunikácie. Cieľom je osloviť čo najširšiu skupinu ľudí a dosiahnuť čo najväčšiu spoločenskú diskusiu o problémoch. Súčasťou pomoci obetiam je aj kampaň Od zajtra. Venovaná je domácemu násiliu a reprezentuje ju hudobný klip speváčky Dary Rolins. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr96vUQptKI

Riaditeľ odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin bol hosťom aj v štúdiu Ranných novín. Pozrite si druhú časť rozhovoru. 

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

08:55 Kráľ Škorpión 2: Návrat kráľa
11:15 Deň po tom
13:55 Ľadové kráľovstvo
08:05 Mačka a pes
10:30 Zvedený učiteľkou
12:50 VŠETKO ČO MÁM RÁD
08:50 Vraždy v Brokenwoode IV.
11:20 Knight Rider
13:10 Kuriér
09:20 Najmenší slon na svete
09:30 Ruby z dúhy I.
09:45 Knihy od Stonožky
07:55 Princ Krasoň
09:30 Dámský klub
11:25 Phoebe v říši divů