Skoro jasno
25°
Bratislava
Zuzana
11.8.2022
Prezidentka vymenovala Michala Aláča za šéfa SIS
Zdielať na
Politika

Prezidentka vymenovala Michala Aláča za šéfa SIS

Archívne video

BRATISLAVA / Slovenská tajná služba po zadržaní Vladimíra Pčolinského po mesiacoch má nového šéfa. Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby sa stal súčasný námestník SISky Michal Aláč.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes do funkcie nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) vymenovala Michala Aláča.  Najdôležitejšou úlohou nového riaditeľa SIS bude podľa prezidentky posilniť dôveru širokej verejnosti vo vedenie služby, posilniť dôveru zahraničných partnerov a spojencov, že SIS koná ako informačná služba právneho a demokratického štátu.

"Verím, vážený pán riaditeľ, že v snahe posilniť túto dôveru využijete všetky ústavné a zákonné možnosti, ktoré máte k dispozícii. Nastupujete do funkcie s renomé profesionála a so skúsenosťami priamo z informačnej služby," uviedla hlava štátu v príhovore. Čaputová zdôraznila, že zákon hovorí, že informačná služba získané informácie poskytuje osobám a inštitúciám, ktoré ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej a protiprávnej činnosti.

"Je teda povinnosťou služby, aby o zistenej protiprávnej činnosti, nech už sa jej dopúšťa ktokoľvek, okrem iného všeobecne informovala vo svojich výročných správach, a teda aby primerane informovala aj verejnosť," pokračovala prezidentka. Pripomenula, že v súvislosti s činnosťou SIS je dlho diskutovaná potreba posilnenia vonkajšej kontroly služby.

"Právomoci parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS sú iba formálne a neumožňujú meritórne preverenie toho, či služba vo svojej činnosti striktne dodržuje zákon. Tento stav nie je typický pre tajné služby v právnom a demokratickom štáte," skonštatovala hlava štátu.

SIS konštatuje, že jej nový šéf ju bude viesť takým spôsobom, aby sa stala modernou spravodajskou službou, ktorá bude efektívne reagovať na všetky ohrozenia záujmov Slovenskej republiky. "Mojím cieľom je riadiť službu tak, aby bola vnímaná v presadzovaní strategických záujmov Slovenskej republiky ako politicky nezávislá, profesionálna spravodajská služba vo všetkých jej aspektoch," zdôraznil nový riaditeľ SIS Aláč. Dodal, že jeho prioritou je, aby bola SIS rešpektovanou inštitúciou doma aj v zahraničí a aby ju vnímali ako spoľahlivého a kooperačného partnera pri spolupráci so zahraničnými spravodajskými službami.

Medzi kľúčové úlohy SIS má patriť ochrana záujmov SR a jej občanov, boj proti extrémizmu, terorizmu a všetkým formám organizovaného zločinu. "Slovenská informačná služba je miestom, kde pracujú inteligentní a schopní ľudia. V mojom záujme je vytvárať im vyhovujúce podmienky tak, aby služba bola zamestnávateľom, ktorý je stabilným pre príslušníkov a tiež atraktívnym pre uchádzačov," dodáva nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby.

Michal Aláč sa narodil v roku 1985 v Detve. Študoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V SIS pôsobí od roku 2009. Od 8. decembra 2020 zastáva pozíciu námestníka SIS. Viac detailov nie je známych.

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský čelí obvineniu, že za úplatok 20-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie momentálne obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára. Druhé obvinenie je podľa medializovaných informácií založené na podozrení, že sprostredkoval sumu desaťtisíc eur policajtovi Mariánovi Kučerkovi za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti.

Celý príhovor prezidentky

"Vážený pán predseda Vlády Slovenskej republiky, vážený pán minister vnútra Slovenskej republiky, vážený pán prezident Policajného zboru Slovenskej republiky, vážený pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby, vážení hostia, dámy a páni, ešte raz vám, pán Aláč, blahoželám k vymenovaniu do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

Vzhľadom na všeobecne známe skutočnosti je zrejmé, čo bude jednou z najdôležitejších úlohou vás, ako nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby v najbližšom období: posilniť dôveru širokej verejnosti vo vedenie služby, posilniť dôveru zahraničných partnerov a spojencov, že SIS koná ako informačná služba právneho a demokratického štátu. Verím, vážený pán riaditeľ, že v snahe posilniť túto dôveru využijete všetky ústavné a zákonné možnosti, ktoré máte k dispozícii. Nastupujete do funkcie s renomé profesionála a so skúsenosťami priamo z informačnej služby.

Zákon hovorí, že informačná služba získané informácie poskytuje osobám a inštitúciám, ktoré ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej a protiprávnej činnosti. Je teda povinnosťou služby, aby o zistenej protiprávnej činnosti, nech už sa jej dopúšťa ktokoľvek, okrem iného všeobecne informovala vo svojich výročných správach, a teda aby primerane informovala aj verejnosť. Som totiž presvedčená, že tak ako každý štátny orgán, aj SIS je nositeľom zákonnej povinnosti poskytovať verejnosti informácie, ktoré nie sú chránené zákonom. Práve toto môže pomôcť zvyšovaniu dôvery verejnosti.

V súvislosti s činnosťou Slovenskej informačnej služby je dlho diskutovaná potreba posilnenia vonkajšej kontroly služby. Právomoci parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS sú iba formálne a neumožňujú meritórne preverenie toho, či služba vo svojej činnosti striktne dodržuje zákon. Tento stav nie je typický pre tajné služby v právnom a demokratickom štáte. Je preto najvyšší čas, aby v tomto smere došlo zásadnej náprave a očakávam, že k oprávnenej požiadavke na novú legislatívnu úpravu budete ústretový a poskytnete svoju expertízu, aby aj v Slovenskej republike platila úprava, aká je charakteristická pre zavedené tradičné demokracie a zároveň moderné informačné služby.

Okrem zákonne súladného výkonu právomoci, zodpovednej a primeranej komunikácie, spolupráce pri nastavení kvalitného systému kontroly, by som chcela uviesť ešte jedno legitímne očakávanie. Je to osobná autonómia a samostatnosť, pán riaditeľ, ktorou budete hájiť politickú nezávislosť informačnej služby. A to vo všetkých aspektoch, v ktorých SIS má a musí byť nezávislá.

Vážený pán riaditeľ, informačná služba chráni naše ústavné zriadenie, územnú celistvosť, bezpečnosť a zvrchovanosť republiky. Jej povinnosťou je tiež chrániť krajinu pred hrozbami v kybernetickom priestore a pred aktivitami, ktoré môžu poškodiť hospodárske záujmy štátu. Má sa podieľať na odhaľovaní organizovaného zločinu, terorizmu, extrémizmu i nelegálnej migrácie. Už aj tento stručný výpočet svedčí o dôležitosti, význame a postavení Slovenskej informačnej služby v spoločnosti. Veľmi potrebujeme, aby sa potenciál služby pod vaším vedením naplno rozvinul a aby si dôsledne plnila všetky povinnosti, ktoré jej zo zákona vyplývajú. Želám vám veľa síl a veľa úspechov vo vašom pôsobení."

Súvisiace články

Najčítanejšie