VOĽBY 2020 s reláciou NA HRANE: Kto sú predstavitelia ďalších šiestich strán?

13.02.2020 07:00 Noviny.sk Politika

VOĽBY 2020 s reláciou NA HRANE: Kto sú predstavitelia ďalších šiestich strán?

Termín parlamentných volieb sa už blíži, a preto TV JOJ pripravila sériu volebných špeciálov, v ktorých postupne privíta zástupcov všetkých strán, ktoré sa uchádzajú o miesto v Národnej rade SR. V upravenom štúdiu sa už vo štvrtok o 21:40 môžete tešiť na predstaviteľov strán Socialisti.sk, Demokratická strana, Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby, Starostovia a nezávislí kandidáti, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku a Máme toho dosť! Kto tieto strany zastupuje?

Eduard Chmelár | Socialisti.sk

Zdroj: FB | Eduard Chmelár

​Socialisti.sk je mimoparlamentné ľavicové politické hnutie, ktorého prvoradým cieľom je zmena politického myslenia. Svoje ciele plánuje napĺňať prostredníctvom troch základných pilierov - solidarita, ekológia a mier. Predsedom strany je pedagóg, politický analytik a niekdajší kandidát na prezidenta SR Eduard Chmelár. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Vrátime štátu rozkradnutý majetok
 • Znížime korupciu a zvýšime transparentnosť
 • Vytlačíme zisk zo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia
 • Sieťové odvetvia a doprava musia slúžiť verejnému záujmu
 • Bohatým vyššie dane, pracujúcim vyššie platy, odkázaným lepšiu starostlivosť
 • Podporíme rozmach kultúry a inovácií, urobíme zo Slovenska modernú krajinu s rozvinutým školstvom, vedou a výskumom
 • Výrazne investujeme do ochrany obyvateľstva pred klimatickou zmenou
 • Budeme strážcami prírodného bohatstva a bezpečnosti potravín
 • Prehĺbime demokraciu a ľudské práva na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach
 • Stop vojnám, násiliu a konfliktom
 • Za demokratickú Európsku úniu, proti neoliberálnej centralizácii

VOLEBNÝ LÍDER: EDUARD CHMELÁR

Eduard Chmelár je slovenský historik, politický a mediálny analytik, vysokoškolský učiteľ, publicista a mierový aktivista. Zastával funkciu rektora Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Detstvo prežil v Pezinku, študoval žurnalistiku na FFUK v Bratislave a interkultúrne vzťahy na University of Warwick vo Veľkej Británii. Pracoval ako novinár a za svoju tvorbu dostal aj niekoľko cien. Viedol celý rad občianskych kampaní, väčšinou mierových, ako napríklad úspešnú kampaň v roku 2001 za zrušenie základnej vojenskej služby alebo 15. februára 2003 najväčšiu protivojnovú demonštráciu v dejinách Slovenska – pochod proti vojne v Iraku. Napísal tri knihy, je autorom námetu a scenára cyklu historických dokumentov Magická osmička a autorom námetu oceneného filmu Slovenské národné povstanie 1944. V októbri roku 2008 získal jednu z troch finálových nominácií na Cenu Európskeho parlamentu za žurnalistiku, čo sa doteraz nepodarilo žiadnemu slovenskému novinárovi. Má tri deti a žije v Galante. 

Jozef Rajtár | Demokratická strana 

Zdroj: demokratickastrana.sk

Demokratická strana je mimoparlamentnou pravicovou liberálnou stranou, ktorá sa snaží tvrdo vymedziť proti extrémizmu a nacionalizmu. Verí v jasnú pozíciu Slovenska v medzinárodných štruktúrach a vyznáva prosperujúce liberálne ekonomické prostredie a správu vecí verejných v prospech všetkých občanov. Volebným lídrom do parlamentných volieb v roku 2020 sa po odchode zo strany SaS stal Jozef Rajtár. Predsedom strany je Michal Kravčík. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • znižovať administratívne, daňové a odvodové zaťaženie občanov a podnikateľov
 • presadzovať ústavné právo občana na zdravie a jeho zodpovednosť za zdravie, za jednoduchú a efektívnu reformu zdravotníctva, výsledkom ktorej budú spokojní pacienti
 • uplatniť účinnú a modernú legislatívu na reguláciu monopolov, aby prirodzené a iné monopoly nezneužívali svoje postavenie na trhu
 • zjednodušiť verejnú administratívu v prospech občana na všetkých úrovniach, zrušiť koncesionárske poplatky a zaviesť jednoduchý systém sociálnych výpomocí
 • presadzovať pokrokový a efektívny vzdelávací systém, zaručujúci kvalitné a uplatniteľné vzdelanie
 • odstraňovať z verejného života korupciu a klientelizmus
 • zvýšiť vymožiteľnosť práva a osobnú trestnú zodpovednosť verejných činiteľov
 • presadiť účinné opatrenia na ochranu a obnovu životného prostredia, adaptáciu krajiny na hrozby globálneho otepľovania a odvodňovania krajiny najmä obnovou malých vodných cyklov a iných lokálnych opatrení
 • presadzovať také riešenia v sociálnej oblasti a oblasti zdravotníctva, ktoré budú založené na zásluhovosti a budú korektne prihliadať na práva znevýhodnených skupín a jednotlivcov

VOLEBNÝ LÍDER: JOZEF RAJTÁR

Jozef Rajtár študoval manažment na Open University vo Veľkej Británii a kórejský jazyk na Wong Kwang University v Južnej Kórei. Pracoval pre veľké nadnárodné spoločnosti a následne v bankovom sektore. Naposledy v treťom najväčšom finančnom centre sveta – v UniCredit Bank v Hong Kongu. Po voľbách v roku 2016 sa stal poslancom NR SR a je členom výboru NR SR pre financie a rozpočet. Jeho základnou motiváciou pre angažovanie sa v politike je najmä jeho boj s klientelizmom a zlodejmi v politike a verejnej správe.

Stanislav Mičev | Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby

Zdroj: solidarita.eu

Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby je ľavicová sociálno-demokratická mimoparlamentná strana, ktorej založenie inicioval a jej prvým predsedom bol bývalý minister hospodárstva Juraj Miškov. Historicky sa strana profilovala ako stredová, reformná a občiansko-liberálna strana. V októbri 2019 prevzal predsedníctvo strany riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania Stanislav Mičev a na základe deklarovaných priorít zmenil okrem jej názvu aj politickú pozíciu a ideológiu strany. 

PROGRAMOVÉ CIELE: 

 • Pre pracujúcich dôstojné pracovné prostredie, v ktorom: 
  • zamestnávateľ so zamestnancom zaobchádza s patričnou úctou, nezastrašuje ho, nešikanuje, nepodvádza, riadne a včas ho vypláca, dodržiava dobu odpočinku, pracovný čas, platí príplatky, nekráti dovolenku, nešpekuluje so zmluvnými vzťahmi, neprenáša svoju zodpovednosť na zamestnanca jeho nútením k živnosti a nevytvára prostredie, v ktorom sa so zamestnancom zaobchádza ako s neosobnou pracovnou silou, ale ako s tým, čím je: človekom! 
  • živnostníkovi včas zaplatia za odvedenú prácu, legislatívne ho odbremenia od administratívnej záťaže, daňovo zvýhodnia a na jednom mieste poskytnú komplexné poradenské, vzdelávacie a verejné služby
  • hendikepovaní nadobudnú presvedčenie, že sú súčasťou tejto spoločnosti, ktorá ich ochráni nie len pred diskrimináciou a prepadom do chudoby, ale im umožníme sebarealizáciu, samozamestnanie. a zamestnanie v obchodných spoločnostiach so štandardnými mzdovými a pracovnými podmienkami, s prihliadnutím na ich hendikep
 • Pre aktívnych, tvorivých a podnikavých občanov:
  • presadiť vytvorenie právnej formy “rodinný sociálny podnik“
  • odbyrokratizovať podmienky podnikania pre malých podnikateľov, farmárov, SHR, živnostníkov a rodinné sociálne podniky a zavedieme programy dostupnosti finančných prostriedkov pre ich podnikanie
  • vytvoriť podporné nástroje pre malé firmy, mladé talenty a kreatívcov využívajúcich inovácie, výsledky výskumu, kultúrny potenciál a pamiatky pre miestneho rozvoja
 • Pre všetkých občanov:
  • kompletný systém výchovy, vzdelania a odbornej prípravy
  • dostupnú a kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť
  • osobné slobody a právo na spolurozhodovanie

VOLEBNÝ LÍDER: STANISLAV MIČEV 

Absolvent UMB v Banskej Bystrici, narodil sa v roku 1957, býva v Banskej Bystrici. Celý svoj profesný život zasvätil histórii 2. sv. vojny. Niekoľko rokov bol živnostníkom, pôsobil ako riaditeľ odboru kultúrnych aktivít, múzeí, galérií a knižníc na MKSR, od roku 2006 pôsobí ako riaditeľ múzea SNP. Známy je svojím antifašistickým vystupovaním, v roku 2017 kandidoval na predsedu BBSK. Svojej kandidatúry sa pred voľbami vzdal v prospech víťazstva Jána Luntera. Je členom SZPB, slovensko-rumunskej a slovensko-ruskej komisie historikov, vedeckej rady Vojenského historického ústavu v Bratislave, vedeckej rady Múzea Veľkej vlasteneckej vojny v Minsku. Je poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Je autorom nespočetných historickým publikácií, národných ako aj medzinárodných výstav a filmových dokumentov. Za svoje pôsobenie získal veľké množstvo domácich ako aj zahraničných ocenení. Založil tradíciu osláv Slovenského národného povstania.

František Gőgh | Starostovia a nezávislí kandidáti

Zdroj: stank.sk

Starostovia a nezávislí kandidáti je mimoparlamentná strana, ktorej založenie iniciovali ešte bývalí členovia SDKÚ-DS po ich odchode zo strany. Najdôležitejším cieľom politickej strany Starostovia a nezávislí kandidáti, ako tvrdia, je dosiahnuť to, aby ľudia začali opäť dôverovať politikom, polícii, prokuratúre a súdom. Lídrom strany je František Gőgh. 

PROGRAMOVÉ CIELE: 

 • Zvýšime kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Zlepšíme ochranu oznamovateľov korupcie a investigatívnych novinárov
 • Zlepšíme kontrolu verejných obstarávaní posilnením nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie
 • Zefektívnime výber DPH. Slovensko len na zlom výbere DPH príde ročne o viac ako o 2 miliardy eur
 • Zavedieme 13. dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodkov v plnej výške ich mesačnej penzie a to najneskôr do konca roka 2020
 • Znížime daňové a odvodové zaťaženie živnostníkov, malých a stredných zamestnávateľov
 • Máme v pláne prilákať domácich aj zahraničných investorov do menej rozvinutých regiónov Slovenska mimoriadnymi úľavami a daňovými bonusmi
 • Budeme podporovať slovenských včelárov a farmárov, čím posilníme potravinovú sebestačnosť Slovenska a tvorbu nových pracovných miest
 • Budeme podporovať regionálne sturtapové projekty, živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ktorých podnikateľský potenciál má budúcnosť
 • Zavedieme osobnú hmotnú a prísnejšiu trestnoprávnu zodpovednosť pre politikov a štátnych úradníkov. Po novom budú za svoje korupčné rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom a budú im hroziť vyššie tresty
 • Zavedieme povinné zverejňovanie majetkových priznaní starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov
 • Zdaníme tých najbohatších
 • Budeme pokračovať v postupnom zvyšovaní všetkých dôchodkov
 • Zvýšime rodičovský príspevok na 500 eur mesačne pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali minimálne 6 mesiacov za posledné dva roky
 • Budeme pokračovať vo zvyšovaní minimálnej mzdy a minimálnej hodinovej mzdy. Naším cieľom je minimálna mesačná mzda vo výške 700 eur a minimálna hodinová mzda vo výške 4 eur
 • Dokončíme hlavnú diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Košicami a to najneskôr do konca roka 2024
 • Budeme podporovať rozvoj turizmu a kúpeľníctva na Slovensku a zlepšíme propagáciu Slovenska v zahraničí. Viac turistov zo zahraničia znamená viac peňazí pre celé Slovensko
 • Budeme pokračovať vo zvyšovaní platov zamestnancov v školstve a zdravotníctve

VOLEBNÝ LÍDER: 

Predsedom strany je päťdesiatsedemročný František Gőgh. Už 24. rok zastáva v šiestom volebnom období v rade post starostu obce Veľké Úľany. Podľa údajov strany sa mu v obci podarilo rozbiť drogový gang, získať strategického investora pre obec a jej rozvoj, ako aj viac peňazí pre ľudí a samotnú obec. 

Jozef Sásik | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Zdroj: SITA / FB|Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

​Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku sa pýši titulom najstaršej slovenskej politickej strany. Ide o stranu mimoparlamentnú, ktorá je silne pronárodne orientovaná. Cieľom strany je budovanie suverénneho slovenského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe. 

PROGRAMOVÉ TÉZY:

Vybudovanie Slovenského stavovského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením.

 • našim vodcom v riešení spoločenského neduhu nie je Lenin, ale Kristus
 • pretavíme nepriateľstvo na bratstvo, konkurenciu na spoluprácu a byrokraciu na občianstvo
 • odstránime Stalinský autokratívny dogmaticko-despotický byrokratizmus
 • v Slovenskej republike bude vládnuť rozum, nie ideologické vášne
 • nezávislé, sebestačné Slovensko v rámci EÚ. Nadradenie slovenských zákonov nad zákony EÚ
 • zavedenie slovenskej meny
 • navrátenie strategických podnikov slovenskému národu
 • zavedenie všeobecnej brannej povinnosti
 • ochrana štátnych hraníc Slovenskej republiky
 • jedna národná sociálna a zdravotná poisťovňa
 • osobná hmotná zodpovednosť politikov
 • priorita slovenských zákonov a štátneho slovenského jazyka na celom území Slovenskej republiky
 • zákaz činnosti mimovládnych organizácií znevažujúcich a usilujúcich sa o destabilizáciu a rozklad spoločnosti v Slovenskej republike či financovaných cudzou mocou
 • budovanie vlastného sebestačného slovenského priemyslu, poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby
 • zastavenie financovania parlamentných politických strán zo štátneho rozpočtu
 • oslobodenie občanov SR od platenia správnych poplatkov
 • zrušenie dane z nehnuteľností
 • podpora malého a stredného podnikania
 • zrušenie Benešových dekrétov ex tunc
 • celkové obrodenie slovenskej spoločnosti zo stagnácie a deformácie

VOLEBNÝ LÍDER: 

Jozef Sásik je súčasným predsedom Slovenskej ľudovej strany. Narodil sa v roku 1958 v Banskej Bystrici a po maturite na Strednej lesníckej a technickej škole v Banskej Štiavnici absolvoval Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (dnešná Technická univerzita vo Zvolene). Do vtedy ilegálnej Slovenskej ľudovej strany vstúpil v roku 1975. V rokoch 1988/1989 pôsobil v stredoslovenských štruktúrach Verejnosti proti násiliu. V decembri sa pod jeho vedením dostala Slovenská ľudová strana z ilegality. V súčasnosti pracuje v jej straníckych funkciách.

František Oravec | Máme toho dosť! 

Zdroj: FB | Máme toho dosť / SITA

Mimoparlamentnú stranu Máme toho dosť! založili nespokojní poľnohospodári z "traktorových protestov", ktoré boli namierené proti politike vládnej koalície a ministerstvu pôdohospodárstva. Z hľadiska ideológií je v strane citeľný vplyv agrarizmu a regionalizmu. Predsedom strany je farmár František Oravec. Zamerať sa chce na agroproblematiku, ochranu životného prostredia, lesov, vôd, ale i ďalšie témy celospoločenského významu s dôrazom na boj proti korupcii. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Ochrana pôdy, vody, lesov, ovzdušia a prírody
 • Potravinová sebestačnosť Slovenska 
 • Pozemkové úpravy
 • Rozvoj regiónov a spravodlivejšie prerozdelenie investičných stimulov 
 • Podpora regionálnych poľnohospodárov
 • Podpora zamestnanosti pre sociálne slabšie vrstvy
 • Zníženie odvodového zaťaženia podnikateľov 
 • Nájomné bývanie pre mladé rodiny 
 • Spokojná spoločnosť 
 • Stimuly pre riešenie návratu občanov pracujúcich v zahraničí 
 • Obnovenie historických hraníc žúp 
 • Preverenie stavu pochybných invalidných dôchodcov 
 • Zrýchlenie súdnych rozhodnutí
 • Vypracovanie legislatívy na boj proti korupcii a mafii
 • Finančné zatraktívnenie stavu polície a prokuratúry 

VOLEBNÝ LÍDER: FRANTIŠEK ORAVEC

Lídrom na kandidátke a zároveň predsedom strany je štyridsaťdeväťročný František Oravec, ktorý podniká v oblasti agrikultúry. Ako aktivista bol jedným z hlavných aktérov protestov poľnohospodárov proti politike vládnej koalície. 

Videli ste už poslednú reláciu Na hrane? Pozrieť si ju môžete aj tu: 

Zdroj: noviny.sk/Facebook/Sita/socialisti.sk/demokratickastrana.sk/stranamametohodost.sk/stank.sk/slsah.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

10:20 Česko Slovensko má talent ...To naj
12:00 Pán Božský
14:20 Chlapec, ktorý sa stane kráľom
11:05 Dizajnérske duo Nate a Jeremiah I.
12:00 Najkrajší dom v ulici
12:45 Bez servítky
10:55 Vraždy v Brokenwoode V.
13:20 12 podmienok dedičstva: Nekompromisný osud
15:50 Samé šťastie
11:15 Arthur a Minimojovia
11:40 Matematické príšerky I.
12:05 Bolek a Lolek
09:45 Fukušima
11:55 Tajemná zahrada
13:40 Tankový prapor