Mladomanželská pôžička je späť. Aké podmienky musíte spĺňať?

27.06.2019 19:45 Noviny.sk Ekonomika

Mladomanželská pôžička je späť. Aké podmienky musíte spĺňať?

Od júla bude možné požiadať o mladomanželskú pôžičku pri výhodnom úroku od Štátneho fondu rozvoja bývania embed kód
BRATISLAVA / Legendárne mladomanželské pôžičky sú späť. Už od pondelka totiž bude možné požiadať o štátnu podporu pre mladých. Banky na odporúčanie NBS sprísnili pravidlá poskytovania úverov, a tak sa bývanie mladým začínajúcim rodinám rozhodol sprístupniť štát.

Úver vo výške od 15 tisíc eur do 75 tisíc eur za jednopercentný úrok. Po 15-tich rokoch splácania sa úrok zvýši na dve percentá. Pre mnohé mladé rodiny to je ponuka určite hodná zváženia.

Základné podmienky pre žiadateľa sú:

 • vek minimálne 18 rokov a trvalý pobyt na území SR
 • vek oboch manželov nesmie v deň podania žiadosti presiahnuť 35 rokov
 • manželstvo muselo byť uzavreté maximálne 1 rok pred podaním žiadosti
 • príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu
 • maximálny spoločný príjem manželov je 2,6 násobok priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok
 • bez nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo daniach. 

Na aký účel môžu byť poskytnuté financie? 

 • Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome
 • Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie)
 • Kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie)
 • Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti

Aký príjem môže mať žiadateľ - mladomanželia?

Maximálny príjem: Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Minimálny príjem: Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3 násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru. Životné minimum platné do 30.6.2020: Životné min. pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) 356,84 €

Akým spôsobom bude úver zabezpečený?

Nehnuteľnosťou – hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.

a) Výstavba bytu (v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome). Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

b) Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome). Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

c) Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome). Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

d) Stavebná úprava bytu (v bytovom dome, rodinnom dome). Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Aký je termín podania žiadostí?

1.7. – 31.10. 2019 1.4. – 31.10. príslušného kalendárneho roka od roku 2020.

Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Po overení pracovník MÚ do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Koalícia rozhoduje o peniazoch pre rodičov. Bude dlhšia materská alebo im prilepšia? Viac sa dozviete vo videu: 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ/SFRB/Podnikajte.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:45 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
08:55 Súdna sieň
05:50 Súdna sieň
06:45 Dr. LUDSKY
08:00 Panelák VII.
06:00 Prvé oddelenie II.
06:20 Prvé oddelenie II.
06:40 TIPOS INFO
06:05 Bob staviteľ
06:20 Rev a motoroví miláčikovia I.
06:40 Tashiho svet
05:55 Slunce, seno, erotika
07:50 Děkan Spanley
09:40 Žena z mých snů