Zatiahnuté
Bratislava
Hilda
11.12.2023
Zatočí etický kódex pre VŠ s plagiátormi? Do platnosti má prísť už čoskoro
Zdielať na

Zatočí etický kódex pre VŠ s plagiátormi? Do platnosti má prísť už čoskoro

BRATISLAVA / Etický kódex pre vysoké školy by mohol prísť do platnosti už v novembri. Zjednotil by pravidlá pre školy a tiež to, ako postupovať v prípadoch plagiátorstva. Okrem pochybnej publikačnej činnosti sa zaoberá aj prípadmi sexuálneho obťažovania na školách či prípadmi šikanovania pracovníkov a študentov, známymi pod pojmami mobbing a bossing. Odborná i laická verejnosť môže do 5. októbra pripomienkovať, čo všetko by mala obsahovať finálna podoba kódexu.

Podvádzať a správať sa neeticky na VŠ sa v našich končinách stalo akýmsi štandardom. To by sa ale mohlo zmeniť s príchodom nového etického kódexu. "Je súborom pravidiel, ktoré by mali dodržiavať výskumníci alebo aj všeobecne ľudia v akademickom prostredí," priblížil Michal Fedák. štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Etická komisia by sa mala skladať z právnika, zahraničných odborníkov a taktiež z tunajších odborníkov, ktorí nie sú členmi vedeckých inštitúcií. "Bude reprezentovať Slovensko aj na medzinárodnej úrovni v oblasti etiky a integrity," uviedla Soňa Ftáčniková, koordinátorka pre prípravu Kódexu vedeckej integrity a etiky.

Hnacím motorom pre vznik etického kódexu sú aj prípady plagiátorstva našich politikov

Kým v susednom Česku či Maďarsku viacerí ústavní činitelia pri podobných prípadoch vyvodili osobnú zodpovednosť a zo svojich funkcií odstúpili, u nás sa nič nestane, ak vám záverečnú prácu napíše člen rodiny alebo ju vo veľkej miere odkopírujete. "Momentálne je legislatíva už nastavená tak, že sa môžu vzdať diplomu, to je pre situácie spred novely v roku 2022," priblížil Fedák.

Študentská rada vysokých škôl vyzvala viacerých politikov, aby vrátili tituly. Stačí pri tom jediné - mať chrbtovú kosť.  "Ale v týchto konktrétnych prípadoch nič nebráni tomu, aby tie tituly boli odobrané, jediné podpis týchto konkrétnych politikov," Zuzana Hozlárová, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl.

V súčasnosti je oveľa náročnejšie vyviaznuť bez trestu, ak vás prichytia pri podvádzaní. "Pri všetkých diplomoch udelených po roku 2022 bude môcť samotná vysoká škola odobrať ten diplom pri porušení. To už je v zákone v súčasnosti," informoval Fedák.

Etický kódex sa týka aj prípadov sexuálneho obťažovania na akademickej pôde, šikanovania či obyčajného podvádzania. "Hoci to prišlo, tak to prišlo dosť neskoro. Toto sme mali riešiť pred 10 až 20 rokmi na takejto centrálnej úrovni," uviedol Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Súvisiace články

Najčítanejšie správy