Jasno
27°
Bratislava
Cyprián
27.9.2023
Pozrite si PREHĽAD vybraných preventívnych prehliadok
Zdielať na

Pozrite si PREHĽAD vybraných preventívnych prehliadok

BRATISLAVA / Väčšina poistencov nechodí na preventívne prehliadky k všeobecným lekárom. Potvrdzujú to dáta všetkých troch zdravotných poisťovní. Pacienti často nemajú vedomosť ani o tom, ako taká preventívna vyzerá. Pritom stačí, ak poistenec navštívi ambulanciu svojho lekára raz za dva roky. Netreba zabúdať ani na fakt, že ak nemáte potrebné preventívne prehliadky, nárok na benefity poisťovní nemáte.

Preventívna starostlivosť o deti a dorast

 • vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast
 • deväť preventívnych prehliadok dieťaťa do 1 roka, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku
 • 15-mesačné dieťa – 1 preventívna prehliadka
 • deti od 3 do 18 rokov – jedna preventívna prehliadka raz za dva roky
 • ide o komplexné pediatrické vyšetrenie, zahŕňajúce poradenstvo rodičom
 • lekár sleduje komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, rizikové faktory ako napríklad srdcovocievne choroby, vykonáva povinné očkovania, vyšetrenia krvného tlaku či moču
 • v 11. roku dieťaťa sa meria hladina cholesterolu v krvi
 • v 17. roku dieťaťa hladina triacylglycerolov v krvi

Preventívna starostlivosť o dospelých

 • vykonáva všeobecný lekár pre dospelých
 • 1 preventívna prehliadka raz za 2 roky
 • darcovia krvi raz za rok
 • prehľad o zdravotnom stave a možných rizikách
 • komplexné vyšetrenie, kontrola stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti
 • laboratórne vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia krvi, krvný obraz, cukor, vyšetrenie funkcie obličiek a pečeňový test)
 • dôraz na odhalenie rizík civilizačných chorôb
 • poistenci nad 40 rokov vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca
 • poistenci nad 50 rokov a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka raz za 2 roky - test na okultné krvácanie (pri pozitívnom výsledku - vyšetrenie kolonoskopia)

Preventívna gynekologická prehliadka

 • ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú nárok na 1 preventívnu prehliadku za rok
 • v materstve - preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
 • komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov
 • súčasťou je aj:
  - skríning rakoviny krčka maternice – ženy vo veku 23 – 64 rokov
  - skríning rakoviny prsníka - ženy vo veku 40 – 69 rokov
 • ultrasonografia prsníkov – raz za dva roky

Preventívna prehliadka u zubného lekára

 • poistenec do 18 rokov – dvakrát ročne
 • poistenec nad 18 rokov – raz ročne
 • tehotné ženy dvakrát za to isté tehotenstvo – na začiatku 1. a 3. trimestra
 • podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, prehmatanie uzlín
 • u detí aj remineralizácia zubnej skloviny

Urologická preventívna prehliadka

 • muži nad 50 rokov – raz za 3 roky
 • alebo muži od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie
 • vyšetrenie prostaty cez konečník, vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek, odber krvi na vyšetrenie prevencie karcinómu prostaty

Preventívna gastroenterologická prehliadka

 • poistenci nad 50 rokov:
  - test na okultné krvácanie - raz za 2 roky (pri pozitívnom výsledku nasleduje vyšetrenie kolonoskopia)
  - alebo kolonoskopické vyšetrenie - raz za 10 rokov
 • poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka aj skôr ako vo veku 50 rokov
 • pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz za päť rokov

Súvisiace články

Najčítanejšie správy