Jasno
Bratislava
Agáta
5.2.2023
Referendum o zmene ústavy je neplatné. Zúčastnilo sa 27,25 percent voličov
Zdielať na

Referendum o zmene ústavy je neplatné. Zúčastnilo sa 27,25 percent voličov

BRATISLAVA / V sobotu, 21. januára, Slováci rozhodovali o tom, či sa bude môcť volebné obdobie skrátiť aj formou referenda alebo uznesením Národnej rady SR.

"Hlasovania sa zúčastnilo celkovo 1 193 198 osôb, predstavuje to 27,25 % oprávnených voličov," povedal Ladislav Orosz, predseda štátnej volebnej komisie. Znamená to, že referendum nie je platné, keďže na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť. "Nevyvoláva teda žiadne právne dôsledky," dodáva Ladislav Orosz. 

"Každý oprávnený volič môže vyjadriť rôznym spôsobom názor k referendovej otázke. Prvým je, že sa zúčastní referenda a bude odpovedať ÁNO, druhým je, že sa zúčastní a odpovie NIE. Tretím je, že sa nezúčastní a aj tým vyjadrí svoj postoj," povedal Ladislav Orosz. Štátnej komisii neboli známe žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok. "Referendum prebehlo v súlade so zákonom," dodal. 

Na otázku, či súhlasia občania s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR odpovedalo 97,51 percent zúčastnených kladne. Záporne odpovedalo výsledkov 1,54 percent zúčastnených.  

Sumarizácia výsledkov prebehla povinne elektronicky prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému. "Prvýkrát sa v referende spracovávali výsledky hlasovania doručené poštou od voličov zo zahraničia," informuje Peter Peťko, predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

"Na spracovaní výsledkov sa podľa štatistického úradu podieľalo 530 pracovníkov ústredia a krajských pracovísk štatistického úradu. Spolu v 50-tich odborných sumarizačných útvaroch spracovali údaje z 5 748 okrskových zápisníc," informuje ďalej Peter Peťko. Dodal, že výsledky sobotňajšieho referenda zosumarizoval štatistický úrad plne elektronicky v priebehu troch hodín. Ďalej informuje, že elektronizácia umožnila umožnila vytvoriť kompletné výsledky hlasovania o hodinu skôr ako v referende pred ôsmimi rokmi. 

Elektronizácia prospela k zrýchleniu celého procesu. "Krátko pred 23. hodinou bolo zosumarizovaných 50 % okrskov. Následne 90 % okrskov bolo zosumarizovaných o 23:20 a kompletné výsledky boli k dispozícii krátko po jednej hodine v nedeľu ráno. Celé spracovanie trvalo tri hodiny a 5 minút. Bolo to o hodinu skôr ako pri poslednom referende pred ôsmimi rokmi," dodal Peter Peťko. 

"Z pohľadu verejného poriadku a bezpečnosti hodnotím priebeh referenda ako pokojný," informuje Damián Imre, viceprezident Policajného zboru SR. Zaznamenali nespokojnosť voličov, ktorí prišli neskoro, preto Damián Imre vyzýva, aby sa voliči v budúcnosti pri takýchto udalostiach vopred informovali. 

​Situáciu sme v sobotu, 21. januára, mapovali v online reportáži

Súvisiace články

Najčítanejšie