Môžete ísť na súkromnú modlitbu, test bude platiť dlhšie. Vláda pred Veľkou nocou zmiernila opatrenia

31.03.2021 10:51 Noviny.sk Slovensko

Môžete ísť na súkromnú modlitbu, test bude platiť dlhšie. Vláda pred Veľkou nocou zmiernila opatrenia

Archívne video
embed kód
BRATISLAVA / Vláda zmiernila protiepidemiologické opatrenia. Po novom bude medzi sviatkami platiť povinný test dlhšie, do kostola sa dostanete individuálne a vypočutí boli aj poľovníci.

Od štvrtka sú povolené súkromné modlitby aj poľovanie na diviaky

Od štvrtka 1. apríla spadá do výnimiek zo zákazu vychádzania individuálna duchovná starostlivosť. Vyplýva to z doplnenia uznesenia vlády o predĺžení núdzového stavu, ktoré v stredu odobril kabinet. Podmienkou individuálnych bohoslužieb je podľa rozhodnutia vlády dodržanie protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Podľa ministra financií a zastupujúceho ministra zdravotníctva Eduarda Hegera (OĽaNO) nejde o uvoľnenie, ale o upresnenie opatrení. "To máme veľké uznesenie, v ktorom sú jednotlivé body. My ich len špecifikujeme a treba si uvedomiť, že jeden bod nevylučuje druhý. Keď hovoríme, že máme zákaz cestovania medzi okresmi, tak žiadny bod vám neumožňuje toto prekračovať," odpovedal Heger na otázku, či výnimka individuálnej duchovnej starostlivosti neumožňuje cestovanie medzi okresmi. Doplnil, že to bude upravené a špecifikované vo vyhláške ÚVZ SR, takže sa toho neobávajú.

"Toto opatrenie je vyslovene na to, aby mohli za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti ľudia vyhľadať pomoc, ak ju potrebujú. Určite to nie je na to, aby teraz cestovali krížom krážom po republike," pokračoval. Heger dodal, že toto opatrenie navrhlo konzílium odborníkov pred dvoma týždňami.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) privítalo, že vláda prijala výnimku individuálnej duchovnej starostlivosti. "Mrzí nás, že neboli vypočuté naše ďalšie návrhy, vrátane možnosti sláviť bohoslužby na verejnom priestranstve a veríme, že čoskoro sa tak stane," informoval v tlačovej správe Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

Výnimku zo zákazu vychádzania prijala vláda po rokovaní ministra zdravotníctva Eduarda Hegera s predsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislavom Zvolenským. KBS to uviedla v stanovisku, ktoré poskytol jej hovorca Martin Kramara. "Sme radi, že vláda rozhodla legálne garantovať aspoň možnosť individuálnej pastorácie. Z rozhodnutia vyplýva, že cesta do a z kostola dostala výnimku zo zákazu vychádzania. Kto bude chcieť, môže sa aspoň súkromne pomodliť v kostole, za dodržania platných hygienických predpisov," skonštatovala KBS. Biskupi veria, že čoskoro sa uvoľní aj zákaz verejných bohoslužieb. "Zvažovaná možnosť slávenia v exteriéri je pravdaže lepšia než úplný zákaz," dodal Kramara.

Konferencia biskupov Slovenska hovorí o kroku dobrým smerom. Kňazi sú radi, že sa už budú mať o čo oprieť.
"Pretože sa v minulosti opakovane stávalo, že niekto zavolal policajnú hliadku, keď sa človek išiel len individuálne pomodliť do kostola. Lebo toto nebolo medzi výnimkami zo zákazu vychádzania," uviedol Kramara.

Po dohode s kňazom umožnia aj spovede. Nie však vo veľkom ako pred covidom, ale len individuálne. Stále pritom platia všetky dišpenzy. A to aj na spoveď pre prípad, že sa k duchovnému pre veľký individuálny záujem nedostanete."Stačí takzvaná dokonalá ľútosť nad hriechmi, to katolíci vedia, to je tak isto platné na odpustenie hriechov ako svätá spoveď v tejto chvíli. S tým, že pôjdeme na svätú spoveď, keď to bude možné," informoval Kramara.

Rovnako od štvrtka platí výnimka aj pre držiteľov poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. Podmienkou je rovnako dodržiavanie opatrení ÚVZ SR.

Rozhodnutím zo stredy 17. marca vláda pre pandémiu koronavírusu opakovane predĺžila núdzový stav do 28. apríla. O oprávnenosti tohto kroku však má rozhodnúť Ústavný súd SR.

Negatívny test bude platiť dlhšie 

Negatívnym výsledkom RT-PCR a antigénového testu sa bude možné preukázať do nedele 11. apríla, ak bol test vykonaný v období od štvrtka 1. apríla do nedele 4. apríla. A to aj v okresoch, v ktorých sa kvôli covid automatu vyžadujú testy na 7-dňovej periodicite. 

Viac liekov a zdravotníckych pomôcok

Štát chce rovnako v aktuálnej epidemickej situácii zabezpečiť pre zdravotnícke zariadenia dostatok potrebných liekov a zdravotníckych pomôcok. Vláda v stredu schválila zmenu nariadenia na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19. Na základe nej by sa mala zabezpečiť prednostná výroba a zásobovanie určenými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami. Doterajšie znenie nariadenia totiž podľa Ministerstva hospodárstva SR zabezpečenie prednostnej výroby a zásobovania nereflektuje.

"Účelom úprav je zabezpečenie možnosti prednostnej výroby liekov alebo zdravotníckych pomôcok, ako aj zabezpečenie ich zásobovania pre zdravotnícke zariadenia prostredníctvom Ministerstvom hospodárstva SR určeného subjektu hospodárskej mobilizácie," konštatuje sa v materiáli. Pre zabezpečenie výroby bude s určeným subjektom hospodárskej mobilizácie zmluvu uzatvárať rezort hospodárstva, pre zabezpečenie služieb v oblasti prednostného zásobovania zase rezort zdravotníctva. Distribúciu liekov alebo zdravotníckych pomôcok bude koordinovať Ministerstvo zdravotníctva SR.

Parlament chce bohoslužby vonku, bude sa tým zaoberať vláda

Národná rada SR (NR SR) vyzvala vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých sa budú môcť počas veľkonočných sviatkov konať bohoslužby aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a dodržiavania hygienických opatrení. Poslanci totiž schválili procedurálny návrh Tomáša Tarabu (nezaradený). Vedenie parlamentu by malo teraz schválený procedurálny návrh tlmočiť vláde.

Za hlasovalo 71 členov zákonodarného zboru. Proti boli štyria, zdržalo sa 46 a nehlasovalo 12.

Usmernenie od hygienika

Úrad hlavného hygienika zverejnil usmernenie pre nové opatrenia vlády. Za individuálnu duchovnú starostlivosť sa považuje individuálna duchovná služba a individuálna pastoračná služba. 

Individuálna duchovná služba zahŕňa najmä: individuálne spovedanie, individuálny duchovný rozhovor s duchovným. Duchovná služba môže zahŕňať aj psychickú prvú pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy alebo smútenia pri strate blízkej osoby. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotnom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.

Individuálna pastoračná služba zahŕňa najmä: vysluhovanie sviatostí v prirodzenom prostredí osoby/ veriaceho, v ZSS, DOS, ústavných zdravotníckych zariadeniach, hospicoch a rehoľných spoločenstvách komunitného typu; zaopatrovanie chorých a sviatosť pomazania chorých. Touto službou môže byť poskytnutá aj Eucharistia veriacim. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotníckom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.

Podmienky, ktoré musia byť splnené pri poskytovaní duchovnej starostlivosti:

Vo výnimočných prípadoch odporúčame požiadať o individuálnu duchovnú a pastoračnú službu, ktorú je možné vykonať len:

1. ak zúčastňujúca sa osoba (prijímateľ duchovnej alebo pastoračnej služby resp. sprevádzajúca a vysluhujúca) bude zdravá, a bez nariadených karanténnych opatrení,

2. pri dodržaní vopred (emailom, telefonicky) dohodnutého termínu a miesta duchovnej alebo pastoračnej služby, na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok za dodržania protiepidemických opatrení.

Zdravotná stav zúčastnených osôb na duchovnom alebo pastoračnom stretnutí: 

Podmienkou je dobrý zdravotný stav. Osoba, ktorá žiada o individuálnu duchovnú starostlivosť musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či: 

 • má príznaky akútnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, atď.)
 • bola v kontakte s osobovou pozitívnou na Covid-19
 • bola jej nariadená samozizolácia príslušným všeobecným lekárom alebo hygienikom RÚVZ a ešte pretrváva
 • jej bola nariadená karanténa príslušným všeobecným lekárom a ešte pretrváva,
 • je liečená alebo v izolácii pre COVID-19 v domácnosti alebo z dôvodu izolácie pre príchod inej osoby zo zahraničia v priebehu posledných 14 dní,

Termín individuálnej duchovnej skúšky

 • Bude vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutý a na konkrétny čas len pre jednu osobu. Nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb. Výnimkou je doprava a asistencia osoby fyzicky odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.

Vhodné miesto a zabezpečenie vhodných podmienok duchovnej a pastoračnej starostlivosti

 • ideálne miesto je exteriér alebo okolie kostola (yáhrada) alebo dobre vetraný priestor
 • v prípade zlého počasia je možné duchovnú službu poskytnúť v budove (kostol, pastoračné centrum, fara, príbytok zúčastnenej osoby
 • priestor, v ktorom sa môže pohybovať len obmedzený počet osôb (max 6)

Z tohto dôvodu je nutné: 

 • Na prístupných a označených miestach pre prípad potreby nutné zabezpečiť:
  •  alkoholový dezinfekčný prostriedok, 
  • jednorazové vreckovky a
  • vhodný odpadkový kôš (vložené nie jedno, ale dve igelitové vrecká) na likvidáciu použitých vreckoviek.
 •  Zúčastňujúca sa osoba na duchovnej a pastoračnej službe:
  • Pri pohybe a účasti na duchovnom rozhovore alebo sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor).
  • Pre osobnú potrebu by mala mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
  • Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení respirátora a otočení sa chrbtom k osobám v jeho okolí. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.
  • Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta kňaza.
  • Pri duchovnom rozhovore a sv. spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou ale bokom otočená k spovedníkovi. Vždy s ROR. 
  • Dodržuje organizačné opatrenia v priestoroch pred vstupom a po vstupe na vymedzené miesto pre duchovnú službu.
  • Rešpektuje usmernenia v priestoroch určených pre duchovnú službu

Osoba poskytujúca duchovnú službu (duchovný):

 • Nesmie poskytovať takúto službu v prípade:
  • klinických príznakov akútnej infekcie (zvýšená telesná teplota, kašeľ, sťažené dýchanie a pod.),
  • kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou,
  • nariadenej domácej izolácie, karantény a domácej liečby,
  • bez potvrdenia negatívneho výsledku po liečbe COVID-19,  bez testu Ag/ PCR viac ako 7 dní starého.
 •  Používa osobné ochranné pomôcky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor FFP2), chráni si oči (okuliare/ štít v prípade rozhovoru v bližšej vzdialenosti ako 2 metre napr. pri nedoslýchavých osobách).
 • Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa chrbtom k osobám v jeho blízkosti. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.
 • Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
 • Pri duchovnej alebo pastoračnej službe dodržuje odstup od prijímajúcej zúčastnenej osoby 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť) i kratšiu vzdialenosť, nie je priamo otočený tvárou ale bokom k účastníkovi.
 • Pri výmene respirátora dodržať správny postup pri skladaní z tváre tak, aby si nekontaminoval tvár a ruky. Následne si vydezinfikovať ruky a použiť nový/ čistý respirátor.
 • V prípade, že bude spovedať ďalšiu osobu (pri dodržaní požiadaviek) a má vlhký respirátor, je to potrebné vymeniť za nový respirátor.

Individuálne sv. prijímanie:

 • Osoba pristupujúca k sv. prijímaniu:
  • Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor), vykonať dezinfekciu rúk alebo mať na rukách rukavice.
  • Veriaci si na veľmi krátku chvíľu zloží respirátor, dostane hostiu do rúk a vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos respirátorom.
  • Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
  • Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu (správny postup).
  • Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných osôb.
 • Kňaz/ duchovný:
  • Používa osobné ochranné pomôcky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor), ak nie je očkovaný, tak chráni si oči a ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít.
  • Pri sv. prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od prijímajúcej osoby tak, aby mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho.
  • Po skončení sv. prijímania si správnym spôsobom zloží osobné ochranné pomôcky, umyje ruky mydlom a vydezinfikuje.

Individuálna psychická prvá pomov, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy (vrátane duchovnej krízovej intervencie) alebo smútenia pri strate blízkej osoby sa riadi bodmi uvedenými vyššie a dodržiava ROR.

V prípade sprevádzania a poskytovania duchovnej služby osobe pozitívnej na COVID-19 sa riadi nasledovnými pravidlami:

 • Ak je poskytovateľ (duchovný alebo terapeut) zaočkovaný 2. dávkou vakcíny proti SARS-CoV-2, je možné, aby za dodržiavania ROR a použitia OOPP (jednorazový plášť alebo overal, jednorazové rukavice, návleky, štít, respirátor a pokrývka hlavy) po dĺžku nevyhnutnú pre poskytnutie individuálnej služby (odporúčame najkratšiu možnú dobu) poskytol takúto službu v nevyhnutnom rozsahu a prostredí. 
 • Ak nie je poskytovateľ (duchovný alebo terapeut) zaočkovaný, alebo je iba po 1. dávke, môže takúto službu vykonať, iba ak nie je iná primerane kompetentná osoba, ktorá by ho nahradila s tým, že je potrebné následne absolvovať dobrovoľnú izoláciu po dobu 14 dní a najskôr na 8. deň si urobiť PCR test.

Pravoslávnych informácia potešila

Hoci pravoslávni veriaci teraz Veľkú noc neslávia, správa o uvoľnení opatrení ich mimoriadne potešila.
Mnohí veriaci už duchovným telefonovali, kedy môžu prísť napríklad na spoveď.

"Jednoznačne im to chýba. Skúšame niekedy aj online prenosy ale to nie je to, čo v chráme, pretože chrám je lekárom a nájdu tu aj lekáreň," zhodnotil pravoslávny duchovný v Stakčíne Ján Glihanič.


V cirkvi sú miesta pre veriacich špeciálne vyznačené. V Stakčíne majú dokonca vlastnú taktiku, ako môžu prísť do chrámu celé rodiny a pritom neporušiť žiadne nariadenie. "Z rodiny jeden člen aby prišiel, a nie piati z rodiny a nedajú šancu ostatným," dodal Gliganič. 

Odborníci dvíhajú varovný prst


Odborníci čiastočné otvorenie kostolov rešpektujú. Ale len so zdvihnutým prstom."Ak tam budú dodržané všetky tie protiepidemické opatrenia a naozaj tí daní veriaci budú zodpovední, tak pri tom obmedzenom počte ľudí do 6 to nemusí byť až taká riziková aktivita," myslí si lekár Peter Visolajský.

Veriaci sa teda potešili, že im vláda umožnila vstúpiť legálne do kostolov aspoň individuálne. Čerešničkou na torte by však podľa nich bolo schválenie návrhu, aby sa niektoré obrady mohli konať aspoň v exteriéri. "Pokiaľ nepôjde o masové akcie, tak by to významne situáciu nemuselo zhoršiť," zhodnotil Visolajský.

Zdroj: noviny.sk/TVJOJ/SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ
20:15 Byť zdravý je výhra
18:55 Simpsonovci XXX.
19:30 Profesionáli II.
20:30 Letecké katastrofy XVII.
19:00 Súdna sieň
20:10 Myšlienky vraha VII.
20:55 Kosti
19:00 Kid Lucky
19:15 Garfield II.
19:35 Arthur a Minimojovia
18:40 Hvězda na střední
20:15 Kukuřičný ostrov
22:10 Nevlastní dcera