Obecné čistiarne odpadových vôd nestíhajú. Časť znečistenej vody prúdi do vodných tokov

Obecné čistiarne odpadových vôd nestíhajú. Časť znečistenej vody prúdi do vodných tokov

SLOVENSKO / Mnohé obecné čistiarne odpadových vôd nestíhajú. Ich technológie sú zastarané a napojilo sa na ne oveľa viac obyvateľov, než bolo v pláne. Časť znečistenej vody tak prúdi do vodných tokov. Inšpektori životného prostredia hovoria o začarovanom kruhu.

Podľa inšpekcie životného prostredia dochádza k havarijným stavom obecných čističiek veľmi často. Väčšinou to spôsobuje ich nadmerné preťaženie, zlé zaobchádzanie alebo zastarané zariadenia. Jedným z takých vypuklých prípadov je čistiareň v Hubiciach, na ktorú je napojených sedem obcí. Ešte v januári tam inšpektori riešili mimoriadne zhoršenie vôd. Do Malého Dunaja vytekal zapáchajúci čistiarenský kal. "Inšpekcia zistila, že došlo aj k porušeniu vodného zákona, prekročené látkové aj bilančné množstvá vypúšťaných vôd," informuje inšpektor životného prostredia Peter Matejkovič. 

Problém pretrváva niekoľko rokov, pričom čistiareň už čelí pokutám celkovo v desiatkach tisícoch eur. Inšpektori teraz urobili ďalšiu kontrolu. Podľa inšpekcie je už čistička zastaralá a potrebovala by rozšírenie, čo je ale finančne náročné."Je to v podstate taký začarovaný kruh, kedy obce dostávajú sankciu a peniaze, ktoré na tento účel vynaložia nemôžu skončiť na modernizáciu samotných čistiarní," informuje Matejkovič. "Sme podali žiadosť na environmentálny fond na rekonštrukciu ČOV, ktorá je v sume cca 200 000 eur. Ak by tá žiadosť bola neodsúhlasená, tak musíme celú tú rekonštrukciu rozdeliť na etapy," hovorí prevádzkovateľ ČOV Hubice Zoltán Sojka. 

Riešením môže byť vybudovanie úplne novej čistiarne, ktorá by znížila zaťaženie tej súčasnej o 50 percent. Neďaleké Lehnice už požiadali o dotáciu. I keď ide o niekoľko ročný proces, čistiareň v Hubiciach by po jej následnom rozšírení mohli odstaviť.

S podobnými problémami bojujú na viacerých miestach

Častým dôvodom je práve masívna výstavba, najmä v okolí Bratislavy. "Častým problémom je to, že títo obyvatelia majú napojené aj dažďové zvody do tejto splaškovej kanalizácie a v prípade búrok tú ČOV-ku vyplaví, a teda aj ten aktívny kal je vyplavený do toho povrchového toku," informuje riaditeľ SIŽP Ján Jenčo. 

Známym prípadom je Moravský Svätý Ján

Zapáchajúci kal tam vytekal rovno do Lakšárskeho potoka. Lokalita je súčasťou chráneného vtáčieho územia a vody z tohto potoka sa používajú na zavodňovanie mokradí. Obec dostala 15-tisícovú pokutu. Inšpekcia sa aj preto rozhodla pristúpiť k zvýšeným kontrolám. "Účelom týchto kontrol je zistiť nedostatky v ich prevádzkovaní, upozorniť ich na to, aby sme do budúcna predchádzali MZV. V konečnom dôsledku to bude pre nich výhodnejšie," hovorí Jenčo. 

Podľa odborníkov by tieto problémy mohla vyriešiť aj súčinnosť vodárenských spoločností

"V minulosti bol vypracovaný projekt na odkanalizovanie Malokarpatského regiónu do ústrednej čistiarne odpadových vôd. Z dôvodu vysokých finančných nákladov, však nebol zrealizovaný," stanovisko Asociácie vodárenských spoločností. 

Zdroj: noviny.sk/TVJOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:25 Šport
20:30 Najlepšie počasie
19:30 Profesionáli III.
20:30 Denník Bridget Jonesovej
22:35 Niečo na tej Mary je
19:00 Štyri svadby a jeden pohreb
20:10 C.S.I.: Kriminálka New York VI.
20:55 C.S.I.: Kriminálka New York VI.
19:35 SpongeBob v nohaviciach IX.
20:00 Z rozprávky do rozprávky
20:10 Macko Uško
18:25 Cirkus
20:15 Na nože
22:30 Dřív než půjdu spát